https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat beteken dit om 'Joods' te wees?

Judaïsme is nie net 'n feit nie omdat Jode nie een gemeenskaplike voorouer het nie. Byvoorbeeld, Ashkenazi-Jode en Sefardiese Jode is albei 'Joods'. Terwyl Ashkenazi-Jode egter gereeld uit Europa kom, kom Sefardiese Jode dikwels vanuit die Midde-Ooste via Spanje of Marokko. Mense van baie verskillende rasse het deur die eeue heen Joods geword.

Alhoewel Israel vandag die Joodse vaderland genoem word, is dit nie 'n nasionaliteit om Joods te wees nie, omdat Jode al amper 2000 jaar oor die hele wêreld versprei is. Daarom kom Jode van lande oor die hele wêreld.

Om Joods te wees, beteken dat jy deel is van die Joodse volk, 'n deel van 'Die Uitverkorenes', hetsy omdat jy in 'n Joodse huis gebore is en kultureel geïdentifiseer is as Joods of omdat jy die Joodse godsdiens beoefen (of albei).

Kulturele Judaïsme

Kulturele Judaïsme bevat dinge soos Joodse kosse, gebruike, vakansies en rituele. Byvoorbeeld, baie mense word in Joodse huise gebore en word opgevoed met die eet van blinks en die lampe van die sabbat, maar stap nooit in 'n sinagoge nie. Volgens die Ortodokse en Konserwatiewe Judaïsme in Amerika, of volgens tradisionele standaarde wêreldwyd, word Joodse identiteit outomaties aan babas van Joodse moeders gegee. In die Hervormde Judaïsme lei Joodse moeders of vaders, nie net die moeder se geslag nie, tot 'n Joodse kind. Hierdie Joodse identiteit bly by hulle, selfs al beoefen hulle nie Judaïsme nie.

Godsdienstige Judaïsme

Godsdienstige Judaïsme sluit die oortuigings van die Joodse godsdiens in. Die manier waarop 'n persoon die Joodse godsdiens beoefen, kan baie vorme aanneem, en om hierdie rede is daar verskillende bewegings van Judaïsme. Die belangrikste denominasies is Hervorming, Konserwatief, Ortodokse en Heropbouende Jodendom. Baie mense wat in Joodse huise gebore is, skakel by een van hierdie takke, maar daar is ook diegene wat dit nie doen nie.

As iemand nie Joods gebore is nie, kan hy / sy hom tot die Judaïsme bekeer deur by 'n rabbi te studeer en die bekeringsproses te ondergaan. Om net in die voorskrifte van Judaïsme te glo, is nie genoeg om iemand 'n Jood te maak nie. Hulle moet die omskakelingsproses voltooi om as Joods beskou te word. Die strengste bekeringsproses word in Ortodokse Judaïsme uitgevoer en kan deur alle sektore van Judaïsme erken word. Hervormings-, rekonstruksionistiese en konserwatiewe bekerings kan binne hul eie takke van die Judaïsme erken word, maar word nie volgens Ortodokse standaarde of in die staat Israel erken nie. Alhoewel die verskillende takke van die Judaïsme verskillende vereistes vir bekering het, is dit veilig om te sê dat die bekeringsproses baie betekenisvol is vir elkeen wat besluit om dit te onderneem.

Uiteindelik is dit om 'n Joodse lid te wees van 'n kultuur, 'n godsdiens en 'n volkskap. Jode is uniek in die sin dat hulle een van die min, indien slegs 'mense' in die wêreld is wat 'n godsdienstige, kulturele en nasionale aspek insluit. Daar word dikwels na hulle verwys as Am Yisrael wat die “volk van Israel” beteken. Om Joods te wees is om baie dinge tegelyk te wees .

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke