https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is Storge?

Storge (uitgespreek stor-JAY) is 'n Griekse woord wat in die Christendom gebruik word om familieliefde, die band onder moeders, vaders, seuns, dogters, susters en broers te beteken.

The Enhanced Strong s Lexicon definieer storge as “koester’ n mens se familie, veral ouers of kinders; die wedersydse liefde van ouers en kinders, vrouens en mans; liefdevolle toegeneentheid; geneig tot liefde; en kinders. "

Storge Liefde in die Bybel

In Engels het die woord liefde baie betekenisse, maar die antieke Grieke het vier woorde gehad om verskillende vorme van liefde presies te beskryf: eros, philae, agape en storge Soos met eros, kom die presiese Griekse term storge nie in die Bybel voor nie. Die teenoorgestelde vorm word egter twee keer in die Nuwe Testament gebruik. Astorgos beteken "sonder liefde, sonder liefde, sonder toegeneentheid, hardhartig, ongevoelig, " en word gevind in die boek Romeine en 2 Timoteus.

In Romeine 1:31 word onregverdige mense beskryf as 'dwaas, ontrou, harteloos, genadeloos' (ESV). Die Griekse woord wat "harteloos" vertaal is, is astorgos . En in 2 Timoteus 3: 3 word die ongehoorsame geslag wat in die laaste dae leef, gekenmerk as "harteloos, onaangenaam, lasterlik, sonder selfbeheersing, brutaal, nie lief vir goed nie" (ESV). Weereens, "harteloos" word astorgos vertaal . Dus, 'n gebrek aan storge, die natuurlike liefde onder familielede, is 'n teken van eindtye.

'N Saamgestelde vorm van stoor vind ons in Romeine 12:10: "Wees lief vir mekaar met broederlike toegeneentheid. Oorskry mekaar as ons eer betoon." (ESV) In hierdie vers is die Griekse woord wat "liefde" vertaal is, philostorgos, wat philos saamstel en storge . Dit beteken "om lief te hê, toegewyd te wees, baie liefdevol te wees, lief te hê op 'n manier wat kenmerkend is van die verhouding tussen man en vrou, moeder en kind, vader en seun, ens."

Voorbeelde van Storge in die Skrif

Baie voorbeelde van gesinsliefde kom in die Skrif voor, soos die liefde en wedersydse beskerming onder Noag en sy vrou, hul seuns en skoondogters in Genesis; die liefde van Jakob vir sy seuns; en die sterk liefde wat die susters Martha en Maria in die evangelies vir hul broer Lasarus gehad het.

Die gesin was 'n belangrike deel van die antieke Joodse kultuur. In die Tien Gebooie beveel God sy volk aan:

Eer jou vader en jou moeder, sodat jy lank kan woon in die land wat die HERE jou God jou gee. (Exodus 20:12, NV)

As ons volgelinge van Jesus Christus word, tree ons in die gesin van God op. Ons lewens word saamgebind deur iets sterker as fisiese bande die bande van die Gees. Ons word deur iets kragtiger as menslike bloed verwant die bloed van Jesus Christus. God roep sy familie om mekaar lief te hê met die diep liefde van die groot liefde.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar