https://religiousopinions.com
Slider Image

'N Novena vir die aanbieding van die salige Maagd Maria

Hierdie Novena vir die aanbieding van die salige Maagd Maria noem 'n sentrale tema van die fees van die Presentasie van die salige Maagd Maria (21 November): dat Maria die nuwe tempel is waarin God gekom het om in die persoon van Jesus Christus te woon.

Hierdie novena is veral gepas om te bid gedurende die nege dae voor die fees van die aanbieding van die salige Maagd Maria. Begin die novena op 12 November om dit op 20 November, die vooraand van die fees, te beëindig. Soos enige novena, kan daar egter enige tyd van die jaar gebid word, as u 'n spesiale guns het om die Heilige Maagd te vra. .

Novena vir die aanbieding van die salige Maagd Maria

Genadig en liefdevol is U in u prag, heilige Moeder van God! Wys my u aangesig. Laat u woorde in my ore klink, want u stem is soet en u aangesig is pragtig. Draai ons aan in u skoonheid en mooiheid! Kom voort in majesteit en heerskappy!
 • Wees gegroet Mary
O geseënde Moeder van God, Maria altyd maagd, tempel van die Here, heiligdom van die Heilige Gees, thou alleen, sonder enige gelyke, het u Here Jesus Christus behaag!
 • Wees gegroet Mary
Geseënd is U, o heilige Maagd Maria, en waardig alle lof, want uit U het die Son van Geregtigheid opgekom, Christus ons Heer. Trek ons, o Onbevlekte Maagd; ons sal agter u aan kom en die lieflike geur van u deugde inasem!
 • Wees gegroet Mary
[Gee hier u versoekskrif.]
Onthou, o barmhartige Maagd Maria, dat dit nog nooit bekend was dat iemand wat na u beskerming gevlug het, u hulp ingerig het of u voorbidding gevra het nie, sonder hulp gelaat is. Op grond van hierdie vertroue vlieg ek na u toe Maagd van maagde, my Moeder! Ek kom; voor u staan ​​ek, sondig en bedroef. O Moeder van die Woord Inkarnereer, verag nie my versoeke nie, maar luister en antwoord my in u genade. Amen.

Definisies van woorde wat in die novena gebruik word

Hier is die betekenisse van woorde wat in die Novena vir die aanbieding van die salige Maagd Maria gebruik word, en waarvan u miskien nie vertroud is nie:

 • Genadig: gevul met genade, die bonatuurlike lewe van God in ons siele
 • U: U (enkelvoud as die onderwerp van 'n sin)
 • U: u
 • Prag: prag en grootsheid
 • Onderhoud: ' n persoon se gesig
 • Majesteit: koninklike mag
 • Regeer: om te regeer
 • Geseënd: heilig
 • Ever Virgin: altyd 'n maagd, beide voor en na die geboorte van Jesus Christus
 • Tempel van die Here: wat Christus in haar baarmoeder bevat, soortgelyk aan die Verbondsark of die tabernakel wat die Eucharistiese Liggaam van Christus bevat
 • Heiligdom: ' n heilige plek
 • Heilige Gees: ' n ander naam vir die Heilige Gees, wat vandag minder gebruik word as in die verlede
 • Hast: het
 • U: U (as die voorwerp van 'n voorsetsel)
 • Onbevlekte: vry van sonde
 • Vlieg: normaal, om van iets te hardloop; in hierdie geval beteken dit egter om na die Heilige Maagd te hardloop vir veiligheid
 • Beïndruk: opreg of bedel opreg of desperaat
 • Voorbidding: om namens iemand anders in te tree
 • Onbeantwoord: sonder hulp
 • Maagd van maagde: die heiligste van alle maagde; die maagd wat die voorbeeld is vir alle ander
 • Die Woord inkarneer : Jesus Christus, die Woord van God het vlees gemaak
 • Veragting : kyk af, draai
 • Petisies: vrae; gebede
Imbolc-rituele en seremonies

Imbolc-rituele en seremonies

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Great Schism of 1054 and the Split of Christianity

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed