https://religiousopinions.com
Slider Image

'N Gebed gedurende tye van aardbewing

Vir baie toegewyde Christene wat glo dat God alle gebeure op aarde beheer, word geglo dat aardbewings, soos alle natuurrampe, die gevolg is van die wanorde wat die mens in die wêreld gebring het deur sy ongehoorsaamheid aan God. Maar soos soveel ander tragedies, kan aardbewings ons tot ons sterflikheid wek en ons herinner dat hierdie gevalle wêreld nie ons finale tuiste is nie.

Uiteindelik is die verlossing van ons siele belangriker as die behoud van ons liggame en besittings. In hierdie gebed vra ons God dat die fisiese vernietiging van 'n aardbewing verander kan word in die geestelike welstand van diegene wat oorleef het.

'N Gebed in tye van aardbewing

O God, wat die aarde op vaste fondamente gevestig het, ontvang die gebede van u volk genadiglik; en nadat hy die gevare van die geskudde aarde heeltemal verwyder het, verander die verskrikkinge van u goddelike grimmigheid tot redding van die mensdom; sodat die wat van die aarde is en na die aarde sal terugkeer, hulle kan verheug om hulleself burgers van die hemel te vind deur middel van 'n heilige lewe. Deur Christus, onse Here. Amen.

'N Verduideliking van die Bespreider

Volgens die tradisionele Christelike geloof, toe God die wêreld geskape het, het Hy dit op elke manier perfek gemaak Hy het dit op “ferm fondamente” geplaas.

Die wese van die wêreld is 'n paradys, 'n Eden. Terwyl die opening van die Ou-Testamentiese Bybel vertel, het Adam en Eva, deur die uitoefening van hul vrye wil, God ongehoorsaam, en het hul optrede verwoestende gevolge gehad, nie net vir hul eie liggame (fisiese dood) en hul eie siele (ewige verdoemenis), maar ook vir die res van die natuurlike wêreld.

In konserwatiewe Christelike geloof, as ons 'vaste fondamente' begin bewe en verkrummel, is dit die onvermydelike gevolg van ongehoorsaamheid aan God. Hy word deur God aangekla van die versorging van die skepping, die mensdom is verantwoordelik, deur sy optrede en moedswilligheid., vir die verlies van stabiliteit en orde in die natuurlike wêreld, soos verteenwoordig deur rampe soos aardbewings.

Die probleme in die wêreld val af van Eden is die resultaat van menslike moedswilligheid wat beoefen word op ’n manier wat God nie ongehoorsaam is nie . Maar Christene glo dat God barmhartig is en dat Hy selfs natuurrampe kan gebruik as manier om herinner ons aan ons sonde en sterflikheid, en roep ons sodoende terug in sy diens.

Ons word daaraan herinner deur gevare soos aardbewings dat ons fisiese lewens eendag sal eindig miskien as ons dit die minste verwag. Ons word ook daaraan herinner dat ons die verlossing van ons onsterflike siele moet soek, sodat ons kan vind 'n nuwe vaste fondament in die koninkryk van die hemele wanneer hierdie lewe op aarde eindig.

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh