https://religiousopinions.com
Slider Image

Albert Einstein oor wetenskap, God en godsdiens

Wat het Albert Einstein gedink oor God, godsdiens, geloof en wetenskap? Gegewe sy statuur op die gebied van die wetenskap, is dit skaars verbasend dat almal hom miskien op hul eie agenda wil eis. Maar terwyl ons na die duidelike aard van sommige van sy uitsprake kyk, is dit nie so maklik as wat 'n mens sou kon hoop nie.

Einstein was egter nie altyd eendragtig nie. Hy het dikwels duidelik gestel dat hy die bestaan ​​van 'n persoonlike God, 'n hiernamaals, van tradisionele godsdiens verwerp het, en dat sy politieke houding sommige kan verras.

Einstein het persoonlike gode en gebed ontken

Dit is 'n onderwerp van baie debat: Het Albert Einstein in God geglo? Die idee is dat wetenskap en godsdiens teenstrydige belange het en dat baie godsdienstige teïste glo dat wetenskap ateïsties is. Tog wil baie teiste glo dat Einstein 'n slim wetenskaplike is wat dieselfde 'waarheid' ken as wat hulle doen.

Einstein was deur sy hele lewe baie konsekwent en duidelik oor sy oortuigings rakende persoonlike gode en gebed. In 'n brief van 1954 skryf hy, " ek glo nie in 'n persoonlike God nie, en ek het dit nog nooit ontken nie ."

Einstein: Hoe is populêre gode so immoreel?

Albert Einstein het nie bloot die bestaan ​​van die soort god wat tradisioneel in monoteïstiese godsdienste voorgehou word, nie glo nie, of selfs ontken. Hy het sover gegaan om te ontken dat sulke gode selfs morele kan wees as godsdienstige aansprake daaroor waar is.

Volgens Einstein se eie woorde,


' As hierdie wese almagtig is, dan is elke gebeurtenis, insluitend elke menslike handeling, elke menslike denke, en elke menslike gevoel en strewe ook sy werk; hoe is dit moontlik om te dink om mans verantwoordelik te hou vir hul dade en gedagtes voor so 'n almagtige As hy straf en belonings uitdeel, sal Hy tot 'n sekere mate die oordeel oor Homself oordra. Hoe kan dit gekombineer word met die goedheid en geregtigheid wat aan Hom toegeskryf word? ' - Albert Einstein, ' Uit my latere jare '

Was Einstein 'n Ateïs, Freethinker?

Albert Einstein se roem het hom 'n gewilde 'outoriteit' oor morele regte en onreg gemaak. Sy agting was die brandstof vir aansprake deur godsdienstige teiste dat hy hom van atheïsme bekeer het en hy het dikwels opgehou vir vervolgde kollegas.

Einstein is ook gedwing om sy geloof gereeld te verdedig. Oor die jare beweer Einstein dat hy sowel 'n 'vrydenker' as 'n ateïs was. Sommige van die aanhalings wat aan hom toegeskryf word, wys selfs op die feit dat hierdie onderwerp meer na vore gekom het as wat hy moontlik wou gehad het.

Einstein het 'n hiernamaals ontken

'N Primêre beginsel in baie geestelike, godsdienstige en paranormale oortuigings, is die idee van 'n hiernamaals. In 'n aantal gevalle het Einstein die geldigheid van die idee dat ons fisiese dood kan oorleef, ontken.

Einstein het dit 'n stap verder geneem en in sy boek ' Die wêreld soos ek dit sien', skryf hy, 'kan ek nie swanger word vir 'n God wat sy wesens beloon en straf nie ... ' Hy het probleme gehad om te glo dat 'n lewenslange tyd van straf vir misdade of belonings vir goeie werke kan selfs bestaan.

Einstein was baie krities op godsdiens

Albert Einstein gebruik die woord 'godsdiens' gereeld in sy geskrifte om sy gevoelens teenoor wetenskaplike werk en die kosmos te beskryf. Tog bedoel hy regtig nie wat tradisioneel as 'godsdiens' beskou word nie.

In werklikheid het Albert Einstein baie skerp kritiek op die oortuigings, geskiedenis en owerhede agter tradisionele teïstiese godsdienste gehad. Einstein verwerp nie net die geloof in tradisionele gode nie, hy verwerp die hele tradisionele godsdienstige strukture wat gebou is rondom teïsme en bonatuurlike geloof.


'' N Man wat oortuig is van die waarheid van sy godsdiens, is inderdaad nooit verdraagsaam nie. Hy moet ten minste jammer voel vir die aanhanger van 'n ander godsdiens, maar dit stop gewoonlik nie daar nie. Die getroue aanhanger van 'n godsdiens sal eers probeer alles om diegene wat in 'n ander godsdiens glo, te oortuig en gewoonlik voortgaan met haat as hy nie suksesvol is nie, maar haat lei dan tot vervolging wanneer die mag van die meerderheid daaragter staan. In die geval van 'n Christelike predikant, is die tragiese- komiese is in hierdie ... "- Albert Einstein, Brief aan Rabbi Solomon Goldman van die Anshe Emet-gemeente van Chicago, aangehaal in:" Einstein's God - Albert Einstein's Quest as a Scientist and as a Jew to Replace a Foraken God " ( 1997)

Einstein het die konflik van wetenskap en godsdiens nie altyd gesien nie

Die algemeenste interaksie tussen wetenskap en godsdiens blyk konflik te wees: wetenskap vind dat godsdienstige oortuiging verkeerd is en godsdiens wat daarop aandring dat die wetenskap sy eie onderneming moet bedink. Is dit nodig dat wetenskap en godsdiens op hierdie manier bots?

Dit lyk asof Albert Einstein nie gevoel het nie, maar terselfdertyd vertel hy net sulke konflikte wat voorkom. Deel van die probleem is dat dit blyk dat Einstein gedink het dat daar 'n 'ware' godsdiens bestaan ​​wat nie met die wetenskap kon bots nie.


" Die doktrine van 'n persoonlike God wat inmeng met die natuurlike gebeure, sou in die werklike sin nooit deur die wetenskap weerlê kan word nie, want hierdie leerstelling kan altyd toevlug vind in die domeine waarin wetenskaplike kennis nog nie kon regkry nie. Maar ek is oortuig dat sulke gedrag van die verteenwoordigers van godsdiens nie net onwaardig sou wees nie, maar ook noodlottig. Vir 'n leerstelling wat homself nie in helder lig nie, maar slegs in die donker kan handhaaf, sal dit noodwendig effek op die mensdom, met onberekenbare skade aan menslike vooruitgang. " - Albert Einstein, " Wetenskap en godsdiens " (1941)

Einstein: Mense, nie gode nie, definieer moraliteit

Die beginsel van moraliteit wat uit 'n god spruit, is die basis vir baie teïstiese godsdienste. Baie gelowiges onderskryf selfs die gedagte dat nie-gelowiges nie moreel kan wees nie. Einstein het 'n ander benadering tot hierdie saak geneem.

Volgens Einstein het hy geglo dat sedes en etiese gedrag bloot natuurlike en menslike skeppings is. Vir hom is goeie sedes gekoppel aan kultuur, samelewing, opvoeding en die ' harmonie van die natuurreg'.

Einstein se siening van godsdiens, wetenskap en misterie

Einstein beskou die verering van misterie as die hart van godsdiens. Hy het dikwels erken dat dit die basis is vir baie godsdienstige oortuigings. Hy het ook godsdienstige gevoelens uitgespreek, dikwels in die vorm van ontsag in die misterie van die kosmos.

In baie van sy geskrifte bely Einstein respek vir die misterieuse aspekte van die natuur. In een onderhoud sê Einstein, " Slegs met betrekking tot hierdie verborgenhede beskou ek myself as 'n godsdienstige man .... "

Einstein se politieke oortuigings

Godsdienstige oortuigings beïnvloed dikwels politieke oortuigings. As godsdienstige teiste gehoop het dat Einstein saam met hulle godsdiens sou wees, sou hulle ook verbaas wees oor sy politiek.

Einstein was 'n vaste voorstander van demokrasie, maar tog het hy ook guns bewys vir die sosialistiese beleid. Sommige van sy posisies sou vandag waarskynlik met konserwatiewe Christene in konflik kom en selfs tot politieke gematigdes uitbrei. In " Die wêreld soos ek dit sien ", sê hy, "het sosiale gelykheid en ekonomiese beskerming van die individu altyd voor my verskyn as die belangrikste gemeenskaplike doelstellings van die staat. "

Imbolc-rituele en seremonies

Imbolc-rituele en seremonies

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh