https://religiousopinions.com
Slider Image

Engelstipes in Islam

Islam noem dat hy in engele glo - geestelike wesens wat God liefhet en help om sy wil op aarde uit te voer - as een van sy kernpilare van geloof. Die Qur an sê dat God meer engele gemaak het as mense, omdat groepe engele elke individu onder die biljoene mense op aarde bewaak: Vir elke persoon is daar engele agtereenvolgens, voor en agter hom. . Hulle bewaak hom deur die opdrag van Allah [God], (Al Ra d 13:11).

Dit is baie engele! As u verstaan ​​hoe God die engele wat hy geskep het, georganiseer het, kan dit u help om hul doelwitte te begryp. Die belangrikste godsdienste van Judaïsme, Christendom en Islam het almal met engelehiërargieë vorendag gekom. Hier kyk na wie wie is onder Moslem-engele:

Islam se engelehiërargie is nie so gedetailleerd soos dié in die Judaïsme en die Christendom nie, en Islamitiese geleerdes sê dat die feit dat die Koran nie 'n gedetailleerde engelhiërargie beskryf nie, dus is algemene organisatoriese riglyne alles wat nodig is. Islamitiese geleerdes plaas die aartsengele wat die Qur an noem, bo-aan, met ander engele wat deur die Qur an benoem word onder en wat onderskei word deur die tipe missies wat God hulle gee.

Die aartsengele

Aartsengele is die hoogste engele wat God geskep het. Hulle heers oor die heelal se daaglikse werking, terwyl hulle ook soms mense besoek om boodskappe van God aan hulle oor te dra.

Moslems beskou die aartsengel Gabriël as die belangrikste van alle engele, aangesien die stigter van Islam, die profeet Mohammed, gesê het dat Gabriel aan hom verskyn het om die hele Koran te dikteer. In Al Baqarah 2:97 verklaar die Qur an: ​​"Wie is 'n vyand vir Gabriël! Want hy bring die [openbaring] na u hart deur God se wil, 'n bevestiging van wat voorheen gegaan het, en leiding en blye tyding vir die wat glo. ' In die Hadith, 'n versameling van die Islamitiese profeet Muhammad se tradisies, verskyn Gabriel weer aan Muhammad en stel hom vrae oor Islam se beginsels. Gabriel kommunikeer ook met ander profete, sê Moslems - insluitend al die profete wat Moslems as waar aanvaar. Moslems glo dat Gabriël aan die profeet Abraham 'n klip gegee het wat bekend staan ​​as die Swart Steen van Kaaba; Moslems wat op pelgrimstogte na Mekka, Saoedi-Arabië reis, soen die klip.

Die aartsengel Michael is 'n ander top-engel in die Islamitiese engelhiërargie. Moslems beskou Migael as 'n engel van genade en glo dat God Migael opgedra het om regverdige mense te beloon vir die goeie wat hulle gedurende hul aardse lewens doen. God het Michael ook aangekla dat hy reën, donderweer en weerlig na die aarde gestuur het, volgens Islam. Die Qur an noem Michael wanneer dit in Al-Baqara 2:98 waarsku: Wie ’n vyand is vir God en sy engele en sy apostels, vir Gabriël en Michael - kyk! God is 'n vyand vir diegene wat die geloof verwerp.

Nog 'n top-engel in Islam is aartsengel Raphaël. Die Hadith noem Raphael (wat Israfel of Israfil in Arabies genoem word) as die engel wat ’n horing sal blaas om aan te kondig dat die Oordeelsdag aanbreek. Die Qur an sê in hoofstuk 69 (Al Haqqah) dat horing se eerste hou alles sal vernietig, en in hoofstuk 36 (Ya Sin) sê dit dat mense wat gesterf het, met die tweede slag weer tot lewe sal kom. . Volgens Islamitiese tradisie is Raphael 'n musiekmeester wat lof in die hemel in meer as 1000 verskillende tale sing.

Die naamlose aartsengele waarna in Islam verwys word as die Hamalat al-Arsh en wat God se troon dra, staan ​​ook hoog op die Islamitiese engelhiërargie. Die Qur an noem hulle in hoofstuk 40 (Ghafir), vers 7: Die wat die troon [van God] onderhou en diegene daar rondom sing eer en prys tot eer van hul Here; glo in hom; en smeek vergifnis vir diegene wat glo: Onse Here! U bereik is oor alle dinge, in genade en kennis. Vergewe dan die wat tot inkeer kom en u weg volg; en bewaar hulle van die straf van die brandende vuur!

Die engel van die dood, wat volgens Moslems elke persoon se siel van sy of sy liggaam skei op die oomblik van die dood, voltooi die top-engele in Islam. Islamitiese tradisie sê dat aartsengel Azrael die doodsengel is, alhoewel daar in die Koran verwys word na sy rol ("Malak al-Maut, " wat letterlik 'dood van die dood' beteken) eerder as deur sy naam : "Die Engel van die Dood wat aangekla is van die neem van jou siele, neem jou siele; dan word jy teruggegee na jou Here." (As-Sajdah 32:11).

Engele met 'n laer ranglys

Islam groepeer die engele onder daardie aartsengele saam en onderskei hulle volgens die verskillende take wat hulle op God se bevel verrig. Van die engele in die laer posisie sluit die volgende in:

Angel Ridwan is verantwoordelik vir die instandhouding van Jannah (paradys of hemel). Die Hadith noem Ridwan as die engel wat die paradys bewaak. Die Qur an beskryf in hoofstuk 13 (a-Ra’d) verse 23 en 24 hoe die engele wat Ridwan in die paradys lei, gelowiges sal verwelkom wanneer hulle aankom: “Tuine van ewige geluk: hulle sal daar binnekom, sowel as die regverdige onder hulle vaders, hulle gades en hul nakomelinge; en engele sal na hulle toe uitkom in elke poort [met die groetnis]: 'Vrede vir julle dat julle volharding geduld het! Hoe goed is die finale woning tog!'

Angel Malik hou toesig oor 19 ander engele wat Jahannam (hel) bewaak en die mense daar straf. In hoofstuk 43 (Az-Zukhruf), verse 74 tot 77 van die Koran, vertel Malik vir die mense in die hel dat hulle daar moet bly: "Waarlik, die ongelowiges sal in die hel van die hel wees om vir ewig daarin te bly. [ Die pyniging] sal nie vir hulle verlig word nie, en hulle sal in die verderf gedompel word met diepe berou, hartseer en wanhoop daarin. Ons het hulle nie kwaad aangedoen nie, maar hulle was die oortreders. En hulle sal huil: 'O Malik! Laat u Heer maak 'n einde aan ons! ' Hy sal sê: 'Waarlik, jy sal vir altyd bly.' Ons het die waarheid inderdaad na u gebring, maar die meeste van u het 'n haat vir die waarheid. '

Twee engele genaamd die Kiraman Katibin (agbare opnemers) gee aandag aan alles wat mense verby puberteit dink, sê en doen; en die een wat op hul regterskouers sit, teken hul goeie keuses aan, terwyl die engel wat op hul linkerskouers sit, hul slegte besluite aanteken, sê die Koran in hoofstuk 50 (Qaf), verse 17-18.

Beskermengele wat bid vir en help om elke mens te beskerm, tel ook onder die vernaamste engele in die Islamitiese engelhiërargie.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam