https://religiousopinions.com
Slider Image

Basiese definisies van makro-evolusie en mikro-evolusie

Omdat die onderskeid tussen makro-evolusie en mikro-evolusie redelik gering is, vind u die terme wat in elke wetenskapboek gedefinieer en geskei is, en nie eers in elke biologiese teks nie. U hoef egter nie te hard en te ver te soek om die definisies te vind nie, en dit is belangrik om daarop te let dat makro-evolusie en mikro-evolusie redelik konsekwent oor baie verskillende soorte wetenskaplike hulpbronne gedefinieer word.

Hier word definisies van drie verskillende soorte boeke versamel: basiese biologiese handboeke soos in hoërskool- of kollege-biologie-klasse, inleidende boeke oor evolusie wat bedoel is vir algemene gehore buite die skoolomgewing, en basiese naslaanwerke (woordeboeke, ensiklopedieë) ) in die algemeen op wetenskap of in 'n bepaalde faset van biologie.

Mikro-evolusie en makro-evolusie in biologiese tekste

Hier word die definisies van evolusie aangehaal waaraan hoërskool- en kollege-studente blootgestel word wanneer hulle biologieklasse neem.

makroevolusie Evolusionêre verandering bo die spesiesvlak, insluitend die voorkoms van belangrike evolusionêre ontwikkelings, soos vlug, wat ons gebruik om hoër taksa te definieer.
mikro-evolusie Evolusionêre verandering onder die spesie vlak; verandering in die genetiese samestelling van 'n bevolking van geslag tot geslag.
Biologie, 7de uitg. Neil A. Campbell & Jane B. Reece
makro-evolusie ' n Vae term, wat gewoonlik die evolusie van wesenlike fenotipiese veranderinge beteken, gewoonlik groot genoeg om die veranderde afkoms en sy nasate in 'n spesifieke geslag of hoër takson te plaas.
mikro-evolusie ' n Vae term wat gewoonlik verwys na geringe, korttermyn evolusionêre veranderinge binne spesies.
Evolusie, Douglas J. Futuyma
Volgens die teorie van algemene afkoms wat in Hoofstuk 8 bespreek is, is alle moderne organismes afkomstig van 'n gewone voorvaderlike spesie. Hierdie evolusie van een of meer spesies uit 'n voorvaderlike vorm word spesiasie genoem, en die proses van spesiasie word dikwels makro-evolusie genoem. ...
Afsondering van die genepoel van populasies kan ook voorkom, selfs al woon die bevolkings in 'n fisiese omgewing van mekaar. Dit blyk die geval te wees in populasies van appelmagvlieg, 'n spesie wat een van die duidelikste voorbeelde is van makro-evolusie in aksie.
Biologie: Science for Life, Colleen Belk & Virginia Borden

Dit is interessant dat Futuyma 'n punt maak om te sê dat mikro-evolusie en makro-evolusie 'vae' terme is dat hulle nie duidelike, spesifieke grense het nie, wat dit maklik sal maak om nie net te vertel wanneer dit plaasvind nie, maar meer belangrik waar 'n mens eindig en die ander begin.

Mikro-evolusie en makro-evolusie in gewilde boeke

Die meeste mense gebruik waarskynlik nie toegang tot die handboeke wat hierbo aangehaal is nie; as hulle meer wil leer oor evolusie, is dit meer geneig om 'n boek vir algemene gehore soos hierdie te kry.

makro- evolusie-evolusie-veranderinge wat oor baie lang tydperke plaasvind. Dit verwys gewoonlik na die ontwikkeling van groot nuwe lewensvertakkings, soos gewerweldes of soogdiere.
evolusionêre veranderinge in mikro- evolusie wat op klein skaal plaasvind, dikwels binne 'n enkele spesie, soos 'n verandering in die frekwensie van 'n bepaalde alleel binne enkele generasies
Evolusie: The History of Life on Earth, Russ Hodge
Bioloë verdeel die prosesse van evolusie gewoonlik in drie breë kategorieë. Mikro-evolusie verwys na veranderinge wat binne 'n enkele spesie plaasvind. Spesiasie beteken die verdeling van een spesie in twee of meer. En makro-evolusie verwys na die groter veranderinge in die verskeidenheid organismes wat ons in die fossielrekord sien. Ons begin met 'n oorsig van evolusie in die geheel.
Evolusie: 'n beginner s Guide, Burton S. Guttman

Guttman se uiteensetting skei spesiasie van makro-evolusie, hoewel die meeste verduidelikings van makro-evolusie spesiasie daarin bevat. Dit versterk die punt van Futuyma oor die vaagheid van die konsepte: as dit nie duidelik is of spesiasie deel is van makro-evolusie of nie, hoe kan ons dit dan regverdig om 'n skerp, helder lyn tussen makro-evolusie en mikro-evolusie te trek? Wat is die verskil?

Mikro-evolusie en makro-evolusie in wetenskaplike naslaanboeke

As 'n wetenskaplike of wetenskaplike student die korrekte definisie van 'n term wil ondersoek, gaan hulle nie na boeke soos hierbo kyk nie. In plaas daarvan sal hulle na 'n gespesialiseerde naslaanboek kyk soos dié wat hier aangehaal word.

1. Mikro-evolusie beskryf die besonderhede van hoe populasies van organismes van geslag tot geslag verander en hoe nuwe spesies ontstaan.
2. Makro-evolusie beskryf patrone van veranderinge in groepe verwante spesies oor breë geologiese tydperke. Die patrone bepaal filogenie, die evolusionêre verwantskappe tussen spesies en groepe spesies.
Cliff's AP Biology 2de uitg., Phillip E. Pack, PhD
makro-evolusie : 1. genetiese verandering wat voldoende is om nuwe spesies te vorm. 2. evolusie op 'n skaal bo die spesie vlak. 3. 'n groot hoeveelheid veranderinge of 'n beduidende aantal evolusiestappe, wat egter slegs uit geringe veranderinge in alleelfrekwensies, chromosoomstruktuur of chromosoomgetalle kan bestaan, maar met 'n groot fenotipiese effek.
mikro-evolusie : 1. veranderinge van alleelfrekwensies in 'n bevolking tussen geslagte. 2. 'n klein hoeveelheid veranderinge of 'n beperkte aantal evolusiestappe wat bestaan ​​uit geringe veranderinge in alleelfrekwensies, chromosoomstruktuur of chromosoomgetalle. 3. plaaslike evolusie binne populasies en spesies.
The Cambridge Dictionary of Human Biology and Evolution, Larry L. Mai, Marcus Young Owl, M. Patricia Kersting
makro-evolusie Evolusie wat handel oor grootskaalse en ingewikkelde veranderinge soos die opkoms van spesies, massa-uitwissings en evolusionêre neigings.
mikro-evolusie Die kleinste skaal van evolusie; veranderinge binne 'n spesie; 'n verandering in die frekwensie van alleel of genotipe.
Encyclopedia of Biology, Don Rittner & Timothy L. McCabe, Ph.D.
makro-evolusie Makro-evolusie verwys na die evolusie van belangrike nuwe eienskappe wat organismes herkenbaar maak as 'n nuwe soort, geslag, familie of hoër belasting (sien spesiasie). Afwyking van 'n evolusionêre afstamming in twee of meer afstammings word ook kladogenese ( origin of branch ) genoem. In teenstelling hiermee verwys mikro-evolusie na klein veranderinge binne 'n evolusie-afkoms (ook genoem anagenese). Mikro-evolusie vind gewoonlik plaas deur natuurlike seleksie, maar kan ook plaasvind as gevolg van ander prosesse soos genetiese drywing.
Encyclopedia of Evolution, Stanley A. Rice, PhD
Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte

Mikro-evolusie teen makro-evolusie

Mikro-evolusie teen makro-evolusie

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie

Biografie van Tertullianus, vader van die Latynse teologie