https://religiousopinions.com
Slider Image

Bybelverhaal van 'n dapper trio: Shadrach, Meshach en Abednego

In hoofstuk drie in die boek Daniël word ons aan drie jong mans voorgestel: Sadrag, Mesag en Abednego, wat vashou aan hul geloof in God, selfs as hulle met 'n vurige dood gedreig word. Hul verhaal dien as inspirasie vir diegene wat hul geloof bevraagteken of swaarkry weens hul geloof.

Die beleg van Jerusalem

Die verhaal vind plaas ongeveer 600 jaar voordat Jesus Christus gebore is toe koning Nebukadnesar van Babilon Jerusalem beleër het en baie van Israel se beste burgers gevange geneem het. Onder diegene wat na Babilonië gedeporteer is, was vier jong mans uit die stam van Juda: Daniël, Hananja, Mísael en Asarja.

Nadat die jeugdiges in gevangenskap was, kry hulle nuwe name. Daniël word nou Beltesasar genoem, Hananja het Sadrag genoem, Mísael het Mesag genoem en Azarja Abednego genoem.

Hierdie vier Hebreeuse jeugdiges het hulself gou buitengewoon wys bewys. Gevolglik het hulle guns by koning Nebukadnesar gevind. Toe Daniel die enigste man was wat een van Nebukadnesar se ontstellende drome kon interpreteer, het die koning hom in 'n hoë posisie geplaas oor die hele provinsie Babel, ook oor al die wyse manne in die land. Op versoek van Daniël stel die koning Sadrag, Mesag en Abednego as die raadgewers van Daniël aan.

Aanbidding van 'n goue standbeeld

Koning Nebukadnesar het 'n groot goue beeld gebou as 'n simbool van sy krag en glorie. Hy het toe beveel dat sy mense hierdie beeld moet buig en aanbid wanneer hulle die geluid van sy musikale herroep hoor. Diegene wat ongehoorsaam was aan die bevel, sou in 'n enorme brandende oond gegooi word.

Sadrag, Mesag en Abednego aanbid egter net die Een Ware God, en hulle weier om hulle voor die valse afgod te buig. Hulle is voor Nebukadnesar gebring om hul lot teë te gaan, maar het dapper gebly te midde van die eis van die koning om voor die goue standbeeld neer te buig. Hulle het gesê:

"O Nebukadnesar, ons hoef u nie in hierdie saak te beantwoord nie. As dit so is, kan ons God wat ons dien ons red uit die brandende vuuroond, en hy sal ons red uit u hand, o koning. Maar so nie, dan sal u dit bekend wees, o koning, dat ons u gode nie sal dien of die goue beeld wat u opgestel het, sal aanbid nie. ' (Daniël 3: 16-18, ESV)

Woedend het Nebukadnesar beveel dat die oond sewe keer warmer as die gemiddelde verhit moes word. Sadrag, Mesag en Abednego is gebind en in die vlamme gegooi. Die vurige ontploffing was so warm dat dit die soldate wat hulle begelei het, doodgemaak het.

Maar terwyl koning Nebukadnésar in die oond loer, was hy verwonderd oor wat hy gesien het:

"Maar ek sien vier mans wat ongebonde is, wandel binne die vuur, en hulle word nie beseer nie; en die voorkoms van die vierde is soos 'n seun van die gode." (Daniël 3:25, ESV)

Toe roep die koning die manne om uit die oond te kom. Sadrach, Meshach en Abednego het ongedeerd voorgekom, met nie eens 'n hare op hul koppe of die reuk van rook op hul klere nie.

Nodeloos om te sê, dit het 'n indruk op Nebukadnesar gemaak wat verklaar het:

"Geseënd is die God van Sadrag, Mesag en Abednego, wat sy engel gestuur het en sy dienaars verlos het, wat op hom vertrou en die bevel van die koning ter syde gestel het, en hulle liggame prysgegee het eerder as om enige god te dien en te aanbid behalwe hulle eie God." (Daniël 3:28, ESV)

Deur God se wonderbaarlike verlossing van Sadrag, Mesag en Abednego daardie dag, verklaar Nebukadnesar dat die oorblywende Israeliete in ballingskap nou teen skade berokken is en dat hulle vryheid van aanbidding sou waarborg. En Sadrag, Mesag en Abednego het 'n koninklike bevordering ontvang.

'N Vraag van verlossing

Wie was die vierde man wat Nebukadnesar in die vlamme gesien het? Bybelkundiges glo dat hy óf 'n engel óf 'n manifestasie van Christus was. Hoe dit ook al sy, sy voorkoms was wonderbaarlik, 'n hemelse lyfwag wat deur God gestuur is om Sadrag, Mesag en Abednego te beskerm gedurende hul intense noodtyd.

God se wonderbaarlike ingryping in 'n oomblik van krisis word egter nie belowe nie. As dit sou was, sou gelowiges nie die geloof hoef uit te oefen nie. Die les hier is dat Sadrag, Mesag en Abednego God vertrou en vasbeslote was om getrou te wees sonder enige waarborg vir verlossing. Hulle het nie die versekering gegee dat hulle die vlamme sou oorleef nie, maar hulle het in elk geval ferm gestaan.

Christene van vandag word moontlik nie deur vurige dood bedreig nie, maar baie word nietemin getoets. Diegene wat moeilike tye in die gesig staar, kan inspirasie in hierdie verhaal vind, wetende dat dit moontlik is om vas te staan ​​in hul geloof, selfs as God nie tot hul redding kom nie.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke