https://religiousopinions.com
Slider Image

Bybelverse vir Paasfees

Is u op soek na 'n spesifieke Bybelvers om op u Paaskaartjies te skryf? Wil u nadink oor die belangrikheid van Jesus Christus se opstanding? Paasfees, of opstandingsdag, net soos baie Christene verwys na die vakansie, is dit 'n tyd om die opstanding van Jesus Christus te vier. Hierdie vers van Bybelverse van die Opstandingsdag fokus op die tema van Christus se dood, begrafnis en opstanding, en wat hierdie gebeure vir sy volgelinge beteken.

Paas Bybelverse

Johannes 11: 25-26
Jesus sê vir haar: "Ek is die opstanding en die lewe. Hy wat in my glo, sal lewe, al sterf hy; en elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe nie."

Romeine 1: 4-5
En aan ons is getoon dat Jesus Christus, onse Here, die Seun van God was toe God hom kragtig uit die dood opgewek het deur middel van die Heilige Gees. Deur Christus het God ons die voorreg en die outoriteit gegee om heidene oral te vertel wat God vir hulle gedoen het, sodat hulle Hom sal glo en gehoorsaam en sy Naam verheerlik.

Romeine 5: 8
Maar God toon sy eie liefde vir ons hierin: Terwyl ons nog sondaars was, het Christus vir ons gesterf.

Romeine 6: 8-11
As ons nou saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal lewe. Want ons weet dat sedert Christus uit die dood opgewek is, hy nie weer kan sterf nie; die dood het nie meer bemeestering oor hom nie. Die dood wat hy gesterf het, hy het eens en vir altyd aan die sonde gesterf; maar die lewe wat hy leef, hy leef vir God. Tel u op dieselfde manier dood aan sonde, maar lewend vir God in Christus Jesus.

Filippense 3: 10-12
Ek wil Christus ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap om deel te hê aan sy lyding, om soos hy te word in sy dood, en op die een of ander manier die opstanding uit die dood te bereik. Nie dat ek dit alles bereik het, of al volmaak is nie, maar ek dring aan om dit waarvoor Christus Jesus my aangryp, vas te vat .

1 Petrus 1: 3
Loof die God en Vader van onse Here Jesus Christus! In sy groot barmhartigheid het hy ons nuwe geboorte gegee in 'n lewende hoop deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood.

Matteus 27: 50-53
En toe Jesus weer met 'n groot stem uitroep, gee hy sy gees op. Op daardie oomblik is die tentdoek van bo na onder in twee geskeur. Die aarde het geskud en die rotse het gesplete. Die grafte het oopgebreek en die lyke van baie mense wat gesterf het, is opgewek. Hulle het uit die grafte gekom, en na Jesus se opstanding het hulle na die heilige stad gegaan en aan baie mense verskyn.

Matteus 28: 1-10
Na die sabbat, teen dagbreek op die eerste dag van die week, het Maria Magdalena en die ander Maria na die graf gaan kyk. Daar was 'n geweldige aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en na die graf gegaan, die klip teruggerol en daarop gaan sit. Sy voorkoms was soos weerlig, en sy klere was wit soos sneeu. Die wagte was so bang vir hom dat hulle bewe en word soos dooie mans.

Die engel het vir die vrouens gesê: "Moenie bang wees nie, want ek weet dat u op soek is na Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie; hy het opgestaan, net soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar hy gelê het. Gaan dan vinnig en sê vir sy dissipels: 'Hy het opgestaan ​​uit die dood en gaan voor u uit na Galilea. Daar sal u hom sien.' Nou het ek jou gesê. '

En die vrouens het hulle van die graf weggehaas, bang en gevul met vreugde, en gehardloop om dit aan sy dissipels te vertel. Skielik ontmoet Jesus hulle. 'Groete, ' sê hy. Hulle het na hom toe gekom, sy voete vasgeklem en hom aanbid. Toe sê Jesus vir hulle: Moenie bang wees nie. Gaan sê vir my broers om na Galiléa te gaan; daar sal hulle My sien.

Markus 16: 1-8
Toe die sabbat verby was, het Maria Magdalena, Maria, die moeder van Jakobus, en Salome speserye gekoop om te gaan om Jesus se liggaam te salf. Baie vroeg op die eerste dag van die week, net na sonop, was hulle op pad na die graf en vra mekaar: "Wie sal die klip van die graf se ingang af rol?"

Maar toe hulle opkyk, sien hulle dat die klip, wat baie groot was, weggerol was. Toe hulle by die graf ingaan, sien hulle 'n jong man geklee in 'n wit kleed aan die regterkant sit, en hulle is ontsteld.

'Moenie bang wees nie, ' sê hy. 'U soek Jesus, die Nasarener, wat gekruisig is. Hy het opgestaan! Hy is nie hier nie. Kyk na die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy dissipels en vir Petrus:' Hy gaan voor u uit na Galilea. Daar jy sal hom sien, net soos hy jou gesê het. ''

Die vroue het bewend en verwilderd uitgetrek en uit die graf gevlug. Hulle het niks vir iemand gesê nie omdat hulle bang was.

Wat is die heiligheid van God?

Wat is die heiligheid van God?

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Alles oor die Sikh-familie

Alles oor die Sikh-familie