https://religiousopinions.com
Slider Image

Biografie van Nagarjuna

Nagarjuna (ongeveer 2de eeu n.C.) was een van die grootste aartsvaders van die Mahayana Boeddhisme. Baie Boeddhiste beskou Nagarjuna as 'n "tweede Boeddha". Sy ontwikkeling van die leer van sunyata, of leegheid, was 'n belangrike mylpaal in die Boeddhistiese geskiedenis. Daar is egter min oor sy lewe bekend.

Daar word geglo dat Nagarjuna in 'n Brahmin-familie in die suide van Indië gebore is, moontlik in die laaste deel van die 2de eeu, en hy is in sy jeug as 'n monnik georden. Die meeste ander besonderhede van sy lewe het verlore gegaan in die mis van tyd en mite.

Nagarjuna word veral onthou as die stigter van die Madhyamika-skool vir Boeddhistiese filosofie. Van die vele geskrewe werke wat aan hom toegeskryf word, glo wetenskaplikes dat slegs enkele outentieke werke van Nagarjuna is. Hiervan is die bekendste die Mulamadhyamakakarika, Fundamentele verse op die middelweg.

Oor Madhyamika

Om Madhyamika te verstaan, is dit noodsaaklik om sunyata te verstaan. Die leerstelling van "leegheid" verklaar eenvoudig dat alle verskynsels tydelike samevloeiing van oorsake en toestande is sonder self-wese. Hulle is 'leeg' van 'n vaste self of identiteit. Fenomena neem identiteit slegs in verhouding tot ander verskynsels, en daarom bestaan ​​'verskynsels' slegs op 'n relatiewe manier.

Hierdie leerstuk het nie by Nagarjuna ontstaan ​​nie, maar sy ontwikkeling daarvan is nog nooit uitgeblink nie.

In die uitleg van die filosofie van Madhyamika het Nagarjuna vier standpunte oor die bestaan ​​van verskynsels aangebied wat hy nie sou inneem nie:

  1. Alle dinge (dharmas) bestaan; bevestiging van wese, ontkenning van nie-gelowigheid.
  2. Alle dinge bestaan ​​nie; bevestiging van ongehoorsaamheid, ontkenning van wese.
  3. Alle dinge bestaan ​​sowel as nie; beide bevestiging en ontkenning.
  4. Alle dinge bestaan ​​of bestaan ​​nie; nóg bevestiging nóg ontkenning.

Nagarjuna het elk van hierdie voorstelle verwerp en 'n middelposisie ingeneem tussen wees en nie - 'n middeweg.

'N Wesenlike deel van Nagarjuna se denke is die leerstuk van twee waarhede, waarin alles wat bestaan ​​in 'n relatiewe en absolute sin bestaan. Hy het ook leegheid in die konteks van Dependent Origination verduidelik. wat sê dat alle verskynsels afhanklik is van alle ander verskynsels vir die toestande wat hulle toelaat om te "bestaan."

Nagarjuna en die Nagas

Nagarjuna word ook geassosieer met die Prajnaparamita sutras, wat die bekende Heart Sutra en Diamond Sutra insluit. Prajnaparamita beteken "volmaaktheid van wysheid", en dit word soms die "wysheid" -sutras genoem. Hy het nie hierdie sutras geskryf nie, maar eerder die leringe daarin gesistematiseer en verdiep.

Volgens die legende het Nagarjuna die Prajnaparamita-sutras van die nagas ontvang. Nagas is slangweë wat hul oorsprong in Hindoe-mite het, en hulle vertoon ook 'n aantal verskynings in Boeddhistiese skrif en mite. In hierdie verhaal het die nagas sutras bewaak wat leringe van die Boeddha bevat wat al eeue lank vir die mensdom verborge was. Die nagas het hierdie Prajnaparamita-sutras aan Nagarjuna gegee, en hy het hulle teruggeneem na die menslike wêreld.

Die wens-vervullende juweel

In die Transmission of the Light ( Denko-roku ) het Zen Master Keizan Jokin (1268-1325) geskryf dat Nagarjuna die student van Kapimala was. Kapimala het gevind dat Nagarjuna in geïsoleerde berge woon en vir die nagas preek.

Die naga koning het Kapimala 'n wens vervulde juweel gegee. Nagarjuna het gesê dat dit die uiteindelike juweel van die wêreld is. 'Het dit vorm, of is dit vormloos?'

Kapimala het geantwoord, "U ken nie hierdie juweel het geen vorm nie en is ook nie vormloos nie. U weet nog nie dat hierdie juweel nie 'n juweel is nie."

Na die aanhoor van hierdie woorde het Nagarjuna verligting besef.

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat