https://religiousopinions.com
Slider Image

Hemelse Vader: Godheid, liefdevolle ouer, skrywer van ons ewige bestemming

Hemelse Vader is God die Vader, Hy is die skepper van die heelal, die vader van al ons geeste, die letterlike vader van Jesus Christus en nog baie meer. Hy is 'n alwetende, almagtige en verheerlikte wese. Hy is die wese waartoe ons bid en Hy is die bron van alle waarheid.

Mormone glo dat Hy, Jesus Christus en die Heilige Gees die Godheid uitmaak. Hulle is almal afsonderlike en duidelike entiteite, terwyl hulle doelgerig verenig is.

Hemelse Vader is die opperste wese. Hy het 'n verhoogde status oor Jesus Christus en die Heilige Gees. Hulle is afstammelinge van Hom.

In die Skrif en in die leringe is dit soms moeilik om vas te stel of dit 'n Hemelse Vader is wat optree of die ander twee onder sy leiding optree. Al drie is godhede en kan presies God genoem word.

Hemelse Vader word bekend as God en baie ander name

In die LDS-praktyk staan ​​Hemelse Vader altyd bekend as Elohim. Hierdie naam is anders as Hom. In die Hebreeuse Bybel verwys die naam Elohim egter nie altyd na God, die Vader nie.

Die moderne LDS-skrif stel voor dat daar ook na Ahman verwys kan word. Jesus het na homself verwys as die Seun van Ahman. Dit word sterker gestel in die Journal of Discourses; maar hierdie geloofwaardigheid is dikwels betwyfelbaar.

Geloof oor die hemelse Vader wat met die Christendom gedeel word

Mormone deel die basiese oortuigings van die hele Christendom. Hemelse Vader is die heerser en die skepper van die heelal. Hy is ons vader en is lief vir ons almal.

Hy het 'n plan vir ons redding geskep en ons redding is geanker in genade, nie werke nie. Ander beweer Mormone glo dat ons gered word deur werke, nie genade nie. Dit is nie akkuraat nie. Mormone glo in genade.

Ons moet ons bekeer en vergewe word deur ons hemelse Vader, wat barmhartig en regverdig is.

Geloof oor die hemelse Vader wat uniek is aan die LDS-geloof

Toe Joseph Smith die Eerste Visie ervaar het, is hy deur beide die hemelse Vader en Jesus Christus besoek en gesien. Dit het God as 'n duidelike en ander entiteit as Jesus Christus gevestig. Dit strook met die hoofkristendom en die weergawe van die Drie-eenheid.

Mormone glo dat God letterlik ons ​​Vader is, die Vader van ons geeste. Hy het 'n liggaam en ons liggame lyk soos syne. Hy en ons Moeder in die hemel, van wie ons niks weet nie, is ons hemelse ouers.

Ons verskille kan verklaar word deur ons verskillende vlakke van huidige ontwikkeling. Hemelse Vader is 'n meer verhewe wese as enigeen van ons op aarde.

Mormone glo dat dit wat ons as tyd hier op aarde ervaar nie dieselfde hemelbegrip is nie. Sy ryk word bepaal deur die tyd van Kolob, 'n plek naby aan God. Ons weet dit uit die boek van Abraham in die boek van die groot prys. Kyk Abraham 5: 13 and 3: 2-4.

Die gedagte dat ons eendag soos Hy kan wees en wêrelddele het, spruit uit die oortuiging dat ons letterlik Sy kinders is en eendag soos Hy kan wees. Ons het egter geen leringe wat daarop dui hoe dit bereik kan word nie.

Voormalige president en profeet Lorenzo Snow het hierdie nou beroemde koppelaar opgesê:

Soos die mens nou is, was God eens: soos God nou is, kan die mens ook wees.

Joseph Smith het ook hierdie basiese leerstelling geleer na die toevallige dood van 'n man met die naam King Follett. Smith het op 7 April 1844, kort voor sy eie dood, in Junie, wat nou bekend staan ​​as die King Follett Discourse, afgelewer.

Gedeeltes daarvan is bewaar in die note van vier mans: Willard Richards, Wilford Woodruff, William Clayton en * Thomas Bullock. Al vier is ligte in die vroeë kerkgeskiedenis. Wilford Woodruff word later die vierde President en Profeet van die Kerk.

Aangesien Smith meer as twee uur lank gepraat het, weet ons dat slegs fragmente in hierdie mansnotas opgeneem is. Die vier rekeninge verskil ietwat van mekaar. Aangesien Smith geen geleentheid gehad het om sy diskoers self op te neem of sy opmerkings deur ander te redigeer nie, kan die notas nie van harte as leerstelling opgeneem word nie.

Vyande en kommentators het baie meer van hierdie idees gemaak as wat Mormone ooit gedoen het. Hulle voer aan dat ons glo dat ons eendag gode kan word en heersers van ons eie planete is. Die vermoede stop nie daar nie en hulle maak dikwels ander, soms buitelandse, afleidings wat hulle aan Mormone toeskryf.

Die hemelse Vader het vir ons gesê dat ons soos Hy kan word. Mormone neem dit letterlik, maar ons het geen besonderhede nie.

* Thomas Bullock is die oupagrootjie van Krista Cook.

George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie