https://religiousopinions.com
Slider Image

Inleiding tot Johannesevangelie

Die Evangelie van Johannes is geskryf om te bewys dat Jesus Christus die Seun van God is. As 'n ooggetuie van die liefde en krag wat in die wonderwerke van Jesus vertoon word, gee Johannes ons 'n noukeurige en persoonlike blik op Christus se identiteit. Hy wys ons dat Jesus, hoewel hy volkome God is, in die vlees gekom het om God op 'n duidelike en akkurate manier te openbaar, en dat Christus die bron is van die ewige lewe vir almal wat in hom glo.

Skrywer van die Evangelie van Johannes

Johannes, die seun van Sebedéüs, is die skrywer van hierdie Evangelie. Hy en sy broer James word die 'Sons of Thunder' genoem, waarskynlik vir hul lewendige, ywerige persoonlikhede. Van die twaalf dissipels het Johannes, Jakobus en Petrus die binnekring gevorm, wat deur Jesus gekies is om sy naaste metgeselle te word. Hulle het die uitsluitlike voorreg gehad om te getuig en te getuig oor gebeure in die lewe van Jesus wat geen ander genooi is om te sien nie. Johannes was teenwoordig by die opstanding van die dogter van Jarius (Lukas 8:51), die verheerliking van Jesus (Markus 9: 2), en in Getsemane (Markus 14:33). Johannes is ook die enigste opgetekende dissipel wat teenwoordig was by die kruisiging van Jesus.

Johannes verwys na homself as 'die dissipel vir wie Jesus lief was'. Hy skryf met eenvoud in die oorspronklike Grieks, wat hierdie Evangelie 'n goeie boek maak vir nuwe gelowiges. Onder die oppervlak van John se skrywe is daar lae van 'n ryk en diepgaande teologie.

Landskap van die Evangelie van Johannes

Johannes het die Evangelie iewers na 70 nC en die vernietiging van Jerusalem geskryf, maar voor sy ballingskap op die eiland Patmos around 85-90 nC is dit waarskynlik uit Efese geskryf. Instellings in die boek sluit Bethanië, Galilea, Kapernaum, Jerusalem, Judea en Samaria in.

Temas in die Evangelie van Johannes

Die oorheersende tema in die boek Johannes is die openbaring van God aan die mens deur sy lewende illustrasie Jesus Christus, die Woord het vlees gemaak. Die openingsverse beskryf Jesus mooi as die Woord. Hy is God wat aan die mens geopenbaar word die uitdrukking van God sodat ons hom kan sien en glo. Deur hierdie Evangelie getuig ons van die ewige krag en aard van die Skepper-God en bied ons die ewige lewe deur sy Seun, Jesus Christus. In elke hoofstuk word Christus se godheid onthul. Die agt wonderwerke wat deur Johannes opgeteken is, onthul sy goddelike krag en liefde. Dit is tekens wat ons inspireer om in Hom te vertrou en te glo.

Die Heilige Gees is ook 'n tema in die Johannesevangelie. Ons is aangetrokke tot geloof in Jesus Christus deur die Heilige Gees; ons geloof word gevestig deur die inwoning, leiding, begeleiding, vertroosting van die Heilige Gees; en deur die krag van die Heilige Gees in ons, word die lewe van Christus vermenigvuldig met ander wat glo.

Sleutelkarakters in die Evangelie van Johannes

  • Jesus
  • Johannes die Doper
  • Maria, die moeder van Jesus
  • Maria, Martha en Lasarus
  • Die dissipels
  • Pilatus
  • Mary Magdalene

Sleutelverse:

Johannes 1:14

Die Woord het vlees geword en het onder ons gaan woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid van die Enigste wat van die Vader gekom het, vol genade en waarheid. Johannes 20: 30-31

Jesus het baie ander wonderbaarlike tekens gedoen in die teenwoordigheid van sy dissipels, wat nie in hierdie boek opgeteken is nie. Maar daar is geskrywe dat u kan glo dat Jesus die Christus is, die oorsig van die Evangelie van Johannes:

  • Die geboorte en voorbereiding van Jesus, die Seun van God - Johannes 1: 1-2: 11
  • Die boodskap en bediening van Jesus, die Seun van God - Johannes 2: 12-12: 50
  • Die dood en opstanding van Jesus, die Seun van God - Johannes 13: 1-21: 25
The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam