https://religiousopinions.com
Slider Image

Is dobbel 'n sonde?

Verbasend genoeg bevat die Bybel geen spesifieke opdrag om dobbel te vermy nie. Die Bybel bevat egter tydlose beginsels vir die lewe van 'n welgevalle aan God en is gevul met wysheid om elke situasie, insluitend dobbel, te hanteer.

Is dobbel 'n sonde?

In die Ou en Nuwe Testamente lees ons van mense wat lotte gooi wanneer 'n besluit geneem moes word. In die meeste gevalle was dit bloot 'n manier om iets onpartydig te bepaal:

Toe gooi Josua die lot vir hulle in Silo voor die aangesig van die HERE, en hy versprei die land daar aan die Israeliete volgens hulle stamverdelings. (Josua 18:10, NV)

In baie antieke kulture was dit 'n algemene praktyk. Romeinse soldate werp baie op Jesus se kledingstukke tydens sy kruisiging:

"Laat ons dit nie skeur nie, " sê hulle vir mekaar. 'Laat ons baie besluit wie dit gaan kry.' Dit het gebeur dat die Skrif vervul sou word wat sê: "Hulle het my klere onder hulle verdeel en lot gewerp op my klere." Dit is wat die soldate gedoen het. (Johannes 19:24, NV)

Noem die Bybel dobbel?

Alhoewel die woorde "dobbel" en "dobbel" nie in die Bybel voorkom nie, kan ons nie aanvaar dat 'n aktiwiteit nie sonde is bloot omdat dit nie genoem word nie. Daar word ook nie van pornografie op die internet gekyk en onwettige dwelms gebruik gemaak nie, maar beide is in stryd met die wette van God.

Terwyl casino's en loterye opwinding en opwinding beloof, dobbel mense natuurlik om geld te probeer wen. Die Skrif gee baie spesifieke instruksies oor wat ons houding teenoor geld moet wees:

Wie van geld hou, het nooit geld nie; wie van rykdom hou, is nooit tevrede met sy inkomste nie. Ook dit is betekenisloos. (Prediker 5:10, NV)

'Geen dienskneg kan twee meesters dien nie. [Jesus het gesê.] Of hy sal die een haat en die ander liefhê, of hy sal aan die een toegewy wees en die ander verag. U kan nie God sowel as geld dien nie.' (Luk. 16:13)

Want die liefde vir geld is 'n wortel van allerhande kwaad. Sommige mense wat gretig is vir geld, het van die geloof afgedwaal en hulself met baie hartseer deurgemaak. (1 Timoteus 6:10, NV)

Dobbelary is 'n manier om werk te omseil, maar die Bybel beveel ons om te volhard en hard te werk:

Lui hande maak 'n man arm, maar ywerige hande bring rykdom. (Spreuke 10: 4 NLV)

Die Bybel oor Goeie Voorsieners

Een van die belangrikste beginsels in die Bybel is dat mense wyse rentmeesters moet wees van alles wat God hulle gee, insluitend hul tyd, talent en skat. Dobbelaars kan glo dat hulle hul geld verdien met hul eie arbeid en dit moontlik spandeer soos hulle wil, maar tog gee God mense die talent en die gesondheid om hul werk te verrig, en hulle lewe is ook 'n geskenk van hom. Wyse rentmeesterskap van ekstra geld roep gelowiges op om dit in die Here se werk te belê of om dit te red vir 'n noodgeval, eerder as om dit te verloor in speletjies waarin die kans teen die speler opgestapel word.

Dobbelaars begeer meer geld, maar hulle begeer dalk ook die goed wat geld kan koop, soos motors, bote, huise, duur juweliersware en klere. Die Bybel verbied 'n begeerte in die tiende gebod:

'U mag nie die huis van u naaste begeer nie. U mag nie die vrou van u naaste of sy slaaf of slavin, sy bees of esel of enigiets wat aan u buurman behoort, begeer nie.' (Eksodus 20:17, NV)

Dobbelary het ook die potensiaal om 'n verslawing soos dwelms of alkohol te word. Volgens die Nasionale Raad vir Probleem dobbel, is 2 miljoen Amerikaanse volwassenes patologiese dobbelaars en nog 4 tot 6 miljoen is probleemgokkers. Hierdie verslawing kan die gesin se stabiliteit vernietig, tot werkverlies lei en 'n persoon beheer oor sy lewe verloor:

vir 'n man is 'n slaaf vir alles wat hom bemeester het. (2 Petrus 2:19)

Is dobbel bloot vermaak?

Sommige argumenteer dat dobbel niks meer is as vermaak nie, nie meer immoreel as om na 'n film of konsert te gaan nie. Mense wat flieks of konserte bywoon, verwag dat hulle slegs vermaak ontvang, maar nie geld nie. Hulle word nie versoek om aan te hou spandeer totdat hulle 'gelyk is' nie.

Ten slotte bied dobbel 'n gevoel van valse hoop. Deelnemers plaas hul hoop om te wen, dikwels teen astronomiese kans, in plaas daarvan om hul hoop op God te plaas. Deur die hele Bybel word ons voortdurend daaraan herinner dat ons hoop op God alleen is, nie geld, mag of posisie nie:

Vind my rus, o my siel, in God alleen; my hoop kom van hom af. (Psalm 62: 5 NLV)

Mag die God van hoop u vul met alle vreugde en vrede as u op hom vertrou, sodat u kan oorloop met hoop deur die krag van die Heilige Gees. (Romeine 15:13)

Beveel diegene wat ryk is in hierdie huidige wêreld, nie om arrogant te wees nie en ook nie hul hoop op rykdom te plaas nie, wat so onseker is, maar om hul hoop op God te plaas, wat ons ryklik alles voorsien vir ons plesier. (1 Timoteus 6:17 NLV)

Sommige Christene glo dat kerklike lotery, bingo's en dies meer om fondse in te samel vir Christelike onderwys en bedieninge onskadelike plesier is, 'n vorm van donasies wat 'n speletjie behels. Hul logika is dat 'n volwassene, net soos met alkohol, verantwoordelik moet optree. In sulke omstandighede lyk dit onwaarskynlik dat iemand 'n groot hoeveelheid geld sou verloor.

God se Woord is geen waagstuk nie

Elke ontspanningsaktiwiteit is nie sonde nie, maar alle sonde word nie duidelik in die Bybel gelys nie. Daarby wil God nie net hê dat ons nie moet sondig nie, maar hy gee ons 'n nog hoër doel. Die Bybel moedig ons aan om ons aktiwiteite op hierdie manier te oorweeg:

“Alles is vir my toelaatbaar” maar nie alles is voordelig nie. “Alles is vir my toelaatbaar” maar ek sal deur niks bemeester word nie. (1 Korintiërs 6:12 NLV)

Hierdie vers verskyn weer in 1 Korintiërs 10:23, met die toevoeging van hierdie idee: 'Alles is toelaatbaar' maar nie alles is opbouend nie. ” Wanneer 'n aktiwiteit nie duidelik in die Bybel as sonde beskryf word nie, kan ons ons afvra hierdie vrae: "Is hierdie aktiwiteit voordelig vir my of word dit my meester? Sal deelname aan hierdie aktiwiteit konstruktief of vernietigend wees vir my Christelike lewe en getuienis? '

Die Bybel sê nie eksplisiet: "Jy mag nie blackjack speel nie." En tog, deur 'n deeglike kennis van die Skrif op te doen, het ons 'n betroubare gids vir die bepaling van wat God behaag en ongelukkig maak.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar