https://religiousopinions.com
Slider Image

Jesus genees 'n seun met 'n onrein gees, epilepsie (Markus 9: 14-29)

  • 14 En toe hy by sy dissipels kom, sien hy 'n groot menigte rondom hulle en die skrifgeleerdes ondervra hulle. 15 En toe die hele volk Hom sien, was hulle dadelik verbaas en hardloop na hom en groet hom. 16 En hy vra die skrifgeleerdes: Wat vra julle met hulle? 17 En een van die skare antwoord en sê: Meester, ek het my seun met 'n stomme gees na u gebring; 18 En oral wat hy hom vat, skeur hy hom; en hy skuim en kners met sy tande en knyp vas; en ek het aan u dissipels gespreek dat hulle hom moet verdryf; en hulle kon nie.
  • 19 Hy antwoord hom en sê: Ongelowige geslag, hoe lank sal ek by u wees? hoe lank sal ek u ly? bring hom na my toe. 20 En hulle het hom na hom gebring; en toe hy hom sien, het die gees hom dadelik geterg; en hy val op die grond en skuim skuim. 21 En hy het sy vader gevra: Hoe lank is dit nou al dat dit tot hom gekom het? En hy antwoord: Van 'n kind! 22 En dit het hom soms in die vuur en in die water gegooi om hom te vernietig; maar as u iets kan doen, ontferm u oor ons en help ons.
  • 23 Jesus antwoord hom: As u kan glo, is alles moontlik vir die gelowige. 24 En dadelik het die vader van die kind uitgeroep en met trane gesê: Here, ek glo; help u my ongeloof. 25 Toe Jesus sien dat die mense bymekaarkom, het hy die vuil gees bestraf en vir hom gesê: U stom en dowe gees, ek beveel u, gaan uit hom uit en gaan nie meer in hom nie. 26 En die gees het geskreeu en hom seer gemaak en uit hom uitgegaan; en hy was soos 'n dooie; sover baie gesê het: Hy is dood.
  • 27 Maar Jesus neem hom aan die hand en lig hom op; en hy het opgestaan. 28 En toe Hy in die huis kom, vra sy dissipels Hom afsonderlik: Waarom kon ons Hom nie uitdryf nie? 29 En hy sê vir hulle: Hierdie soort kan deur niks anders kom as deur gebed en vas nie.

Jesus oor epilepsie en geloof

In hierdie interessante toneel slaag Jesus daarin om net op die regte tyd te kom om die dag te red. Terwyl hy saam met die apostels Petrus en Jakobus en Johannes op die bergtop was, het ander dissipels van hom agtergebly om met die skare saam te werk en Jesus te besoek en voordeel te trek uit sy vermoëns. Ongelukkig lyk dit nie of hulle 'n goeie werk gedoen het nie.

In hoofstuk 6 het Jesus sy apostels gesag gegee oor onrein geeste. Nadat hulle uitgegaan het, word daar aangeteken dat hulle baie duiwels uitgedryf het. So, wat is die probleem hier? Waarom kan hulle nie doen presies soos Jesus getoon het dat hulle kan doen nie? Blykbaar lê die probleem by die ontrouheid van die mense: as hulle nie genoeg geloof het nie, voorkom dit dat die wonder van genesing plaasvind.

Hierdie probleem het Jesus in die verlede weer beïnvloed, in hoofstuk 6 was hy self nie in staat om mense rondom sy huis te genees nie omdat hulle nie genoeg geloof gehad het nie. Hier is egter die eerste keer dat so 'n gebrek Jesus se dissipels beïnvloed het. Dit is vreemd hoe Jesus die wonderwerk kan verrig ondanks die mislukking van die dissipels. Immers, as 'n gebrek aan geloof sulke wonderwerke verhinder en ons weet dat dit in die verlede met Jesus gebeur het, waarom kan hy dan die wonderwerk doen?

Jesus en eksorsies

In die verlede het Jesus eksorsies gedoen en onrein geeste uitgedryf. Hierdie spesifieke geval blyk 'n geval te wees van epilepsie, skaars die sielkundige probleme waarmee Jesus voorheen te kampe gehad het. Dit skep 'n teologiese probleem, want dit bied aan ons God wat mediese afwykings genees op grond van die betrokkenheid se geloof.

Watter soort God kan nie fisieke kwale genees nie, bloot omdat mense in die skare skepties is? Waarom moet 'n kind aan epilepsie ly, solank as wat sy vader twyfelagtig is? Toneel soos hierdie gee die regverdiging vir hedendaagse geloofsgenesers wat beweer dat mislukkings van hul kant direk toegeskryf kan word aan 'n gebrek aan geloof by diegene wat genees wil word, en sodoende die las op hul ongeskiktheid en siektes plaas. heeltemal hul skuld.

Ly aan 'n onrein gees

In die verhaal oor Jesus wat 'n seun genees wat aan 'n onreine gees genees het, sien ons wat lyk asof Jesus debat, bevraagtekening en intellektuele dispuut verwerp. Volgens die Oxford Annotated Bible, moet Jesus se stelling dat kragtige geloof uit gebed en vas kom, gekontrasteer word met die argumenteerde houding wat in vers 14 verskyn. Dit plaas godsdienstige gedrag soos gebed en vas bo die intellektuele gedrag soos filosofering en debatvoering. Die verwysing na gebed en vas, terloops, is feitlik geheel en al beperk tot die King James Version, byna elke ander vertaling bevat net gebed.

Sommige Christene het aangevoer dat die dissipels se versuim om die seun te genees deels te wyte was aan die feit dat hulle die saak met ander bespreek het, eerder as om hulself heeltemal aan geloof oor te gee en op grond daarvan op te tree. Stel jou voor dat dokters vandag op dieselfde manier sou optree.

Probleme wanneer dit letterlik aangespreek word

Hierdie probleme maak slegs saak as ons daarop aandring om die verhaal letterlik te lees. As ons dit behandel as 'n werklike genesing van 'n werklike persoon wat aan 'n liggaamlike siekte ly, dan kom nie nóg Jesus of God baie goed uit nie. As dit net 'n legende is wat veronderstel is om oor geestelike kwale te gaan, lyk dinge anders.

Sekerlik, die verhaal hier is veronderstel om mense te help om te verstaan ​​dat as hulle geestelik swaarkry, dan voldoende geloof in God (bereik deur dinge soos gebed en vas) hulle lyding kan verlig en vrede kan bring. Dit sou vir Marks se eie gemeenskap belangrik gewees het. As hulle egter in hul ongeloof voortgaan, sal hulle aanhou ly, en dit is nie net hul eie ongeloof wat belangrik is nie. As hulle in 'n gemeenskap van ongelowiges is, sal dit ander beïnvloed, want dit sal ook moeiliker wees om aan hul geloof vas te hou.

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Top jeuggroepaktiwiteite vir Christelike tienermeisies

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah

Haile Selassie Biografie: Ethiopiese keiser en Rastafari Messiah