https://religiousopinions.com
Slider Image

Baie godsdienste, een God? Jode, Christene en Moslems

Glo aanhangers van die belangrikste Westerse monoteïstiese godsdienste almal in dieselfde God? Wanneer Jode, Christene en Moslems almal op hul verskillende heilige dae aanbid, aanbid hulle dan dieselfde godheid? Sommige sê dat dit so is, terwyl ander sê dat hulle nie is nie - en daar is goeie argumente van beide kante.

Miskien is die belangrikste ding wat u oor hierdie vraag moet verstaan, dat die antwoord feitlik geheel en al afhang van belangrike teologiese en sosiale voorveronderstellings wat u na die tafel bring. Die fundamentele verskil blyk te wees waar 'n mens die klem plaas: op godsdienstige tradisies of op teologiese beginsels.

'N Algemene stel godsdienstige tradisies

Vir die baie Jode, Christene en Moslems wat argumenteer dat hulle almal in dieselfde God glo en aanbid, is hul argumente grotendeels gebaseer op die feit dat hulle almal 'n gemeenskaplike stel godsdienstige tradisies het. Hulle volg almal monoteïstiese gelowe wat ontstaan ​​het uit die monoteïstiese oortuigings wat ontwikkel het onder die Hebreeuse stamme in die woestyne van wat nou Israel is. Hulle beweer dat hulle hul geloof sal terugspoor na Abraham, 'n belangrike figuur wat deur die gelowiges glo dat hy die eerste aanbidder van God was as 'n eksklusiewe, monoteïstiese godheid.

Alhoewel daar baie verskille in die besonderhede van hierdie monoteïstiese gelowe kan wees, is dit baie meer betekenisvol en betekenisvol om dit gemeen te hê. Hulle aanbid almal 'n enkele skeppergod wat die mensdom gemaak het, begeer dat die mens goddelike gedragsreëls volg en 'n spesiale voorsorgplan vir die gelowiges het.

Terselfdertyd is daar baie Jode, Christene en Moslems wat argumenteer dat hoewel hulle almal dieselfde taal gebruik in verwysing na God, en alhoewel hulle godsdienste het wat gemeenskaplike kulturele tradisies het, beteken dit nie dat almal aanbid dieselfde God. Hulle redenasie is dat die gemeenskaplikheid in antieke tradisies nie vertaal is in die manier waarop God verwek word nie.

Moslems glo in 'n god wat uiters transendent is, wat nie antropomorfies is nie, en aan wie ons mense in totale gehoorsaamheid moet onderwerp. Christene glo in 'n God wat gedeeltelik transendent en gedeeltelik immanent is, wat drie persone in een is (en redelik antropomorfies), en van wie ons verwag om liefde te toon. Jode glo in 'n god wat minder transendente, meer naderende is en wat 'n spesiale rol vir die Joodse stamme het, uitgesonder uit die ganse mensdom.

Aanbidding van 'n enkele God

Jode, Christene en Moslems probeer almal om 'n enkele god te aanbid wat die heelal en die mensdom geskep het, en daarom kan hulle dink dat hulle daarom dieselfde god aanbid. Wie egter die drie godsdienste bestudeer, sal vind dat die manier waarop hulle die skeppergod beskryf en bedink, dramaties van godsdiens tot godsdiens verskil.

Dit kan dus betwis word dat in ten minste een belangrike saak, omdat hulle nie almal in dieselfde god glo nie. Om beter te verstaan ​​hoe dit so is, moet u die vraag oorweeg of alle mense wat in 'vryheid' glo in dieselfde ding glo - of nie? Sommige mense glo in 'n vryheid wat vryheid van gebrek, honger en pyn is. Ander mag glo in 'n vryheid wat slegs die vryheid van buite beheer en dwang is. Tog kan ander heeltemal verskillende idees hê van wat hulle wil hê as hulle 'n begeerte om vry te wees, uitdruk.

Die vryheid om te glo

Hulle gebruik almal miskien dieselfde taal, en almal gebruik miskien die term 'vryheid', en hulle deel almal miskien 'n soortgelyke filosofiese, politieke en selfs kulturele erfenis wat die konteks van hul gedagtes vorm. Dit beteken egter nie dat hulle almal in dieselfde "vryheid" glo en wil hê nie - en baie intense politieke stryd het gelei tot verskillende idees oor wat "vryheid" behoort te beteken, net soos baie gewelddadige godsdienstige konflikte veroorsaak is oor wat ". God ”sou beteken. Dus wil alle Jode, Christene en Moslems and van plan wees om dieselfde god te aanbid, maar hul teologiese verskille beteken dat die “voorwerpe” van hul aanbidding in werklikheid alles anders is.

Daar is 'n baie goeie en belangrike beswaar wat teen hierdie argument geopper kan word: selfs binne hierdie drie godsdienstige gelowe is daar baie variasies en onenigheid. Beteken dit dan dat alle Christene byvoorbeeld nie in dieselfde God glo nie? Dit blyk die logiese gevolgtrekking van bogenoemde argument te wees, en dit is vreemd genoeg dat dit ons moet laat stilstaan.

Daar is beslis baie Christene, veral fundamentaliste, wat baie simpatie sal hê vir so 'n gevolgtrekking, hoe vreemd dit ook vir ander is. Hulle opvatting van God is so smal dat dit maklik vir hulle kan wees om tot die gevolgtrekking te kom dat ander self-belydende Christene nie 'regte' Christene is nie, en daarom nie regtig aanbid dieselfde God as hulle nie.

Midde-grond vind

Miskien is daar 'n middelveld wat ons toelaat om die belangrike insigte wat die argument bied te aanvaar, maar wat ons nie tot absurde gevolgtrekkings dwing nie. Op praktiese vlak, as enige Jode, Christene of Moslems beweer dat hulle almal dieselfde god aanbid, sal dit nie onredelik wees om dit te aanvaar nie - ten minste op 'n oppervlakkige vlak. So 'n bewering word normaalweg om sosiale en politieke redes gemaak as deel van 'n poging om intergeloofsdialoog en begrip te bevorder; aangesien so 'n posisie grotendeels op algemene tradisies gebaseer is, lyk dit gepas.

Teologies is die posisie egter op baie swakker grond. As ons God op 'n spesifieke manier gaan bespreek, sal ons die Jode, Christene en Moslems moet vra: "Wat is hierdie god waarin u almal glo?" En dan kry ons baie verskillende antwoorde. Niemand beswaar of kritiek wat 'n skeptikus bied, sal geldig wees vir al hierdie antwoorde nie, en dit beteken dat as ons hul argumente en idees gaan aanspreek, ons dit een vir een moet doen, van die een opvatting van God af. na 'n ander.

Dus, hoewel ons op sosiale of politieke vlak kan aanvaar dat hulle almal in dieselfde god glo, kan ons dit op praktiese en teologiese vlak eenvoudig nie - daar is geen keuse in die saak nie. Dit word makliker verstaanbaar as ons onthou dat hulle in 'n sekere sin nie almal in dieselfde god glo nie; hulle wil miskien almal in die Een Ware God glo, maar in werklikheid verskil die inhoud van hulle oortuigings baie. As daar 'n Een Ware God is, het die meeste van hulle nie daarin geslaag om dit waarvoor hulle werk, te bereik nie.

Godsdiens in Thailand

Godsdiens in Thailand

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Mikro-evolusie teen makro-evolusie

Mikro-evolusie teen makro-evolusie