https://religiousopinions.com
Slider Image

Nichiren Boeddhisme: 'n oorsig

Ten spyte van verskille, beskou die meeste Boeddhisme-skole mekaar as geldig. Daar is 'n wye ooreenkoms dat enige skool wie se lering ooreenstem met die Four Dharma Seals Boeddhisties genoem kan word. Nichiren Boeddhisme was egter gegrond op die oortuiging dat die ware leerstellings van die Boeddha slegs in die Lotus Sutra gevind kon word. Nicheren Boeddhisme berus op die derde draai van die wiel met sy geloof in Boeddha-aard en die moontlikheid van bevryding in hierdie leeftyd, en hiermee is soortgelyk aan Mahayana. Nicheren handhaaf egter 'n harde verwerping van ander Boeddhisme-skole en is uniek in die gebrek aan verdraagsaamheid .

Nichiren, die stigter

Nichiren (1222-1282) was 'n Japanese Tendai-priester wat glo dat die Lotus Sutra al die ware leerstellings van die Boeddha uitmaak. Hy het ook geglo dat die leer van die Boeddha 'n tyd van ontaarding betree het. Om hierdie rede het hy gevoel dat mense deur eenvoudige en direkte middele geleer moet word, eerder as deur ingewikkelde leerstellings en streng kloosterpraktyke. Nichiren het die leer van die Lotus Sutra tot die daimoku gekompakteer, wat die praktyk is om die frase Nam Myoho Renge Kyo, "Toewyding aan die mistieke wet van die Lotus Sutra, te sing". Nichiren het geleer dat daaglikse daimoku 'n mens in staat stel om verligting in hierdie lewe te verwesenlik - 'n oortuiging wat Nicheren laat oefen soos die tantriese skole van Manhayana.

Nichiren het egter ook geglo dat die ander sektore van Boeddhisme in Japan - veral Shingon, Pure Land en Zen - beskadig is en nie meer die ware dharma geleer het nie. In een van sy vroeë opstelle, Die vestiging van geregtigheid en die veiligheid van die land, het hy 'n reeks aardbewings, storms en hongersnode op hierdie "valse" skole beskuldig. Die Boeddha moes waarskynlik sy beskerming teen Japan onttrek het, het hy gesê. Slegs die praktyke wat hy, Nichiren, voorgeskryf het, sou die Boeddha se guns teruggee.

Nichiren het geglo dat dit sy missie in die lewe was om die weg voor te berei op die verspreiding van ware Boeddhisme vanaf Japan. Sommige van sy volgelinge beskou hom vandag as 'n Boeddha, wie se lering voorrang geniet bo die historiese Boeddha.

Rituele praktyke van Nichiren Boeddhisme

Daimoku: Daglikse gesang van die mantra Nam Myoho Renge Kyo, of soms Namu Myoho Renge Kyo . Sommige Nichiren Boeddhiste herhaal die sang 'n bepaalde aantal kere en hou by die mala of 'n rosekrans. Ander sing vir 'n vasgestelde tyd. Byvoorbeeld, 'n Nichiren Boeddhis kan vyftien minute oggend en aand vir daimoku opsy sit. Die mantra word ritmies gesing met 'n meditatiewe fokus.

Gohonzon: 'n Mandala geskep deur Nichiren wat die Boeddha-natuur verteenwoordig en wat 'n voorwerp van eerbied is. Die Gohonzon word dikwels op 'n hangrol geskryf en in die middel van 'n altaar gehou. Die Dai-Gohonzon is 'n spesifieke Gohonzon-gedagte wat in Nichiren se eie hand is en by Taisekiji, die hooftempel van Nichiren Shoshu in Japan, vasgelê. Die Dai-Gohonzon word egter nie deur alle Nichiren-skole as outentiek erken nie.

Gongyo: In Nichiren Boeddhisme verwys gongyo na die sing van 'n deel van die Lotus Sutra in 'n formele diens. Die presiese gedeeltes van die sutra wat gesing word, verskil per sekte.

Kaidan: Kaidan is 'n heilige plek van ordening of 'n setel van institusionele gesag. Die presiese betekenis van kaidan in Nichiren Boeddhisme is 'n punt van leerstellige onenigheid. Kaidan is miskien die plek waarvandaan ware Boeddhisme na die wêreld sal versprei, wat die hele Japan kan wees. Of, kaidan kan wees waar Nichiren Boeddhisme opreg beoefen word.

Vandag is 'n aantal Boeddhisme-skole gebaseer op die leer van Nichiren. Dit is die belangrikste:

Nichiren Shu

Nichiren Shu ('Nichiren School' of 'Nichiren Faith') is die oudste skool van Nichiren Boeddhisme en word beskou as een van die mees hoofstroom. Dit is minder uitsluitend as sommige ander sektes, aangesien dit die historiese Boeddha erken as die opperste Boeddha van hierdie era en beskou Nichiren as ’n priester, nie’ n opperste Boeddha nie. Nichiren Shu Boeddhiste bestudeer die Vier Edele Waarhede en behou praktyke wat algemeen voorkom by ander Boeddhisme-skole, soos om hul toevlug te neem.

Nichren se hooftempel, Mount Minobu, is nou die belangrikste tempel van Nichiren Shu.

Nichiren Shoshu

Nichiren Shoshu ('True School of Nichiren') is gestig deur 'n dissipel van Nichiren met die naam Nikko. Nichiren Shoshu beskou homself as die enigste outentieke skool van Nichiren Boeddhisme. Aanhangers van Nichiren Shoshu glo dat Nichiren die historiese Boeddha vervang het as die Een Ware Boeddha van ons tyd. Die Dai-Gohonzon word hoog geag en word in die hooftempel, Taisekiji, gehou.

Daar is drie elemente om Nichiren Shoshu op te volg. Die eerste is absolute vertroue in die Gohonzon en in die leerstellings van Nichiren. Die tweede is opregte praktyk van gongyo en daimoku. Die derde is 'n studie van Nichiren se geskrifte.

Rissho-Kosei-kai

In die 1920's het 'n nuwe beweging genaamd Reiyu-kai ontstaan ​​uit Nichiren Shu wat 'n kombinasie van Nichiren Boeddhisme en voorvaderaanbidding geleer het. Rissho-Kosei-kai ('Vereniging vir die oprigting van geregtigheid en vriendelike betrekkinge') is 'n leke-organisasie wat in 1938 van Reiyu-kai skei. 'N Unieke praktyk van Rissho-Kosei-kai is die hoza, of' sirkel van deernis 'in watter lede sit in 'n kring om probleme te deel en te bespreek en hoe om die leringe van die Boeddha toe te pas om dit op te los.

Soka-gakkai

Soka-gakkai, 'Waarde-skeppingsvereniging', is in 1930 gestig as 'n leë opvoedkundige organisasie van Nichiren Shoshu. Na die Tweede Wêreldoorlog het die organisasie vinnig uitgebrei. Soka Gakkai International (SGI) eis vandag 12 miljoen lede in 120 lande.

SGI het probleme met kontroversie gehad. Die huidige president, Daisaku Ikeda, het die Nichiren Shoshu-priesterskap betwis oor leierskap en leerstellige aangeleenthede, wat tot gevolg gehad het dat Ikeda in 1991 uitgekommunikeer het en SGI en Nichiren Shoshu geskei is. Nietemin bly SGI 'n lewendige organisasie wat toegewy is aan Nichiren Boeddhistiese praktyk, menslike bemagtiging en wêreldvrede.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam