https://religiousopinions.com
Slider Image

Oorsig van die Nicene Creed

Die Nicene Creed is die mees aanvaarbare geloofsverklaring onder Christelike kerke. Dit word gebruik deur Rooms-Katolieke, Oosters-Ortodokse, Anglikaanse, Lutherse en die meeste Protestantse kerke.

Die Nicene-geloofsbelydenis is gestig om ooreenstemming van gelowe onder Christene te identifiseer, as 'n manier om kettery te erken of afwykings van ortodokse Bybelse leerstellings, en as 'n openbare geloofsberoep.

Origins of the Nicene Creed

Die oorspronklike Nicene Creed is in 325 by die Eerste Raad van Nicaea aangeneem. Die raad is deur die Romeinse keiser Konstantyn I saamgeroep en het bekend gestaan ​​as die eerste ekumeniese konferensie van biskoppe vir die Christelike Kerk.

In 381 voeg die Tweede Ekumeniese Raad van Christelike kerke die balans van die teks by (behalwe vir die woorde "en van die Seun"). Hierdie weergawe word vandag nog deur Oosterse Ortodokse en Grieks-Katolieke kerke gebruik. In dieselfde jaar, 381, het die Derde Ekumeniese Raad die weergawe formeel bevestig en verklaar dat geen verdere veranderinge aangebring kan word nie, en dat geen ander geloofsbelydenisse aangeneem kan word nie.

Die Rooms-Katolieke Kerk het die woorde 'en van die Seun' bygevoeg tot die beskrywing van die Heilige Gees. Rooms-Katolieke verwys na die Nicene Creed as die 'simbool van geloof'. In die Katolieke massa word dit ook die 'Profession of Faith' genoem. Besoek die Katolieke ensiklopedie vir meer inligting oor die oorsprong van die Nicene Creed.

Saam met die Apostles 'Creed, beskou die meeste Christene vandag die Nicene Creed as die omvattendste uitdrukking van die Christelike geloof, en word dit dikwels in eredienste voorgehou. Sommige evangeliese Christene verwerp die geloofsbelydenis, veral die resitasie daarvan, nie vir die inhoud nie, maar bloot omdat dit nie in die Bybel voorkom nie.

Die Nicene Creed

Tradisionele weergawe (uit die boek gemeenskaplike gebed)

Ek glo in een God, die Vader die Almagtige
Maker van hemel en aarde en alles sigbaar en onsigbaar:

En in een Here Jesus Christus,
die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle wêrelde;
God van God, Lig van Lig, baie God van baie God;
verwek, nie gemaak nie, omdat hy een stof is by die Vader,
deur wie alle dinge gemaak is:
Wie vir ons mense en tot ons redding uit die hemel neergedaal het,
en is opgeneem in die Heilige Gees van die maagd Maria en is 'n mens gemaak:
En ook vir ons gekruisig onder Pontius Pilatus; hy het gely en is begrawe:
En op die derde dag het hy weer opgestaan ​​volgens die Skrif:
En opgevaar na die hemel en gaan sit aan die regterhand van die Vader.
En hy sal weer met heerlikheid terugkom om die vlugtiges sowel as die dode te oordeel.
Wie se koninkryk geen einde het nie:

En ek glo in die Heilige Gees, die Here, en die Gewer van die lewe,
Wie kom van die Vader en die Seun
Wie saam met die Vader en die Seun saam aanbid en verheerlik word,
Wie het deur die profete gepraat.
En ek glo in Een Heilige, Katolieke en Apostoliese Kerk,
Ek erken een doop ter vergewing van sondes.
En ek kyk na die opstanding van die dode:
En die Lewe van die komende wêreld. Amen.

Die Nicene Creed

Kontemporêre weergawe (voorberei deur die internasionale konsultasie oor Engelse tekste)

Ons glo in een God, die Vader, die Almagtige,
skepper van hemel en aarde, van alles wat gesien en onsien.

Ons glo in een Here Jesus Christus,
die enigste Seun van God, ewig verwek uit die Vader,
God van God, lig van lig, ware God van ware God,
gebore, nie gemaak nie, een in die wese met die Vader.
Vir ons en tot ons redding het Hy uit die hemel neergedaal,

Deur die krag van die Heilige Gees is hy gebore uit die maagd Maria en het hy mens geword.

Om ons ontwil is hy gekruisig onder Pontius Pilatus;
Hy het gely, gesterf en is begrawe.
Op die derde dag het hy weer opgestaan ​​met die vervulling van die Skrif;
Hy het opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van die Vader.
Hy sal weer in heerlikheid kom om die lewendes en die dooies te oordeel,
en sy koninkryk sal geen einde hê nie.

Ons glo in die Heilige Gees, die Here, die gewer van die lewe,
wie kom uit die Vader (en die Seun)
Wie saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word.
Wie het deur die profete gespreek.
Ons glo in een heilige katolieke en apostoliese kerk.
Ons erken een doop ter vergewing van sondes.
Ons soek na die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige wêreld. Amen.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar