https://religiousopinions.com
Slider Image

Paasfees vir Christene

Die Pasga-fees herdenk Israel se verlossing van slawerny in Egipte. Jode vier ook die geboorte van die Joodse volk nadat hulle deur God uit ballingskap bevry is. Die Joodse volk vier vandag nie net Pasga as 'n historiese gebeurtenis nie, maar vier ook hul vryheid as Jode in 'n breër sin.

Die Hebreeuse woord Pesach beteken 'om oor te gaan'. Tydens die pasga neem Jode deel aan die Sedermaal, wat die hervertelling van uittog en God se verlossing uit slawerny in Egipte insluit. Elke deelnemer aan die Seder beleef op 'n persoonlike manier 'n nasionale viering van vryheid deur God se ingryping en verlossing.

Hag HaMatzah (die fees van ongesuurde brode) en Yom HaBikkurim (eersteling) word albei in Levitikus 23 as afsonderlike feeste genoem. Die Jode vier vandag egter al drie feeste as deel van die agt-dae Pasga-vakansie.

Wanneer word die pasga gehou?

Paasfees begin op dag 15 van die Hebreeuse maand Nissan (Maart of April) en duur agt dae. Aanvanklik het die pasga met skemering op die veertiende dag van Nissan begin (Levitikus 23: 5), en dan op dag 15 sou die Fees van die ongesuurde brode sewe dae begin en voortduur (Levitikus 23: 6).

Paasfees in die Bybel

Die verhaal van Pasga word opgeneem in die boek Eksodus. Nadat hy in Egipte in slawerny verkoop is, is Joseph, seun van Jakob, deur God ondersteun en baie geseënd. Uiteindelik behaal hy 'n hoë posisie as tweede-bevelvoerder by Farao. Mettertyd verhuis Josef sy hele gesin na Egipte en beskerm hulle daar.

Vierhonderd jaar later het die Israeliete gegroei tot 'n volk wat 2 miljoen getel het, so talryk dat die nuwe Farao vir hul mag gevrees het. Om beheer te behou, het hy hulle slawe gemaak en hulle met harde arbeid en wrede behandeling verdruk.

Op 'n dag het God deur 'n man met die naam van Moses sy volk gered.

Toe Moses gebore is, het Farao die dood van alle Hebreeuse mans beveel, maar God het Moses gespaar toe sy moeder hom in 'n mandjie langs die oewer van die Nyl weggesteek het. Farao se dogter het die baba gevind en hom as haar eie grootgemaak.

Later het Moses na Midian gevlug nadat hy 'n Egiptenaar doodgemaak het omdat hy een van sy eie mense wreed geslaan het. God het aan 'n brandende bos aan Moses verskyn en gesê: "Ek het die ellende van my volk gesien. Ek het hul geroep gehoor, ek het omgegee met hulle lyding, en ek het gekom om hulle te red. Ek stuur jou na Farao om my mense uit Egipte. ' (Eksodus 3: 7-10)

Nadat hy verskonings gemaak het, het Moses God uiteindelik gehoorsaam. Maar Farao het geweier om die Israeliete te laat gaan. God het tien plae gestuur om hom te oorreed. Met die finale plaag het God belowe om elke eersgebore seun in Egipte om middernag op die vyftiende dag van Nissan dood te slaan.

Die Here het aan Moses opdragte gegee sodat sy volk gespaar sou word. Elke Hebreeuse gesin moes 'n paaslam neem, dit slag en van die bloed op die deure van hul huise plaas. Toe die verwoester oor Egipte getrek het, sou hy nie die huise binnegaan wat deur die bloed van die Pasga-lam bedek is nie.

Hierdie en ander instruksies het deel geword van 'n blywende ordonnansie van God vir die onderhoud van die Pasga-fees, sodat toekomstige geslagte altyd die groot verlossing van God sou onthou.

Om middernag het die Here al die eersgeborenes van Egipte verslaan. Die nag het Farao vir Moses geroep en gesê: "Verlaat my volk. Gaan." Hulle het haastig vertrek, en God het hulle na die Rooi See gelei. Na 'n paar dae het Farao van plan verander en sy leër agtervolg. Toe die Egiptiese leër hulle by die oewer van die Rooi See bereik, was die Hebreeuse volk bang en het hulle tot God geroep.

Moses antwoord: "Moenie bang wees nie. Staan vas en jy sal sien dat die Here jou vandag sal verlos."

Moses steek sy hand uit, en die see het geskei, sodat die Israeliete op droë grond kon kruis, met 'n muur aan weerskante. Toe die Egiptiese leër gevolg het, is dit in verwarring gegooi. Toe steek Moses weer sy hand oor die see uit, en die hele leër word weggevee sonder dat daar oorblywendes oorbly.

Jesus is die vervulling van die Pasga

In Lukas 22 het Jesus die paasfees met sy apostels gedeel en gesê: "Ek was baie gretig om hierdie pasga-maaltyd saam met u te eet voordat my lyding begin het. Want ek sê nou dat ek nie die maaltyd weer geëet het totdat dit begin het nie betekenis word in die Koninkryk van God vervul. ' (Lukas 22: 15-16, NLT)

Jesus is die vervulling van die Pasga. Hy is die Lam van God wat opgeoffer word om ons vry te maak van slawerny aan sonde. (Johannes 1:29; Psalm 22; Jesaja 53) Die bloed van Jesus bedek en beskerm ons, en sy liggaam is gebreek om ons van die ewige dood te bevry (1 Korintiërs 5: 7).

In die Joodse tradisie word 'n lofsang bekend as die Hallel tydens die Pasga-Seder gesing. Daarin is Psalm 118: 22, wat praat van die Messias: "Die klip wat die bouers verwerp het, het die kipsteen geword." (NIV) Een week voor sy dood het Jesus in Mattheus 21:42 gesê dat hy die klip is wat die bouers verwerp het.

God het die Israeliete beveel om sy groot bevryding altyd deur die paasmaal te herdenk. Jesus Christus het sy volgelinge opdrag gegee om sy offer voortdurend deur die Nagmaal te onthou.

Feite oor Pasga

  • Jode drink vier koppies wyn by die Seder. Die derde beker word die beker van verlossing genoem, dieselfde beker wyn wat tydens die laaste aandete geneem is.
  • Die brood van die Laaste Avondmaal is die Afikomen van Pasga of die middelste Matzah wat in twee uitgetrek en gebreek word. Die helfte is in wit linne toegedraai en versteek. Die kinders soek die ongesuurde brode in die wit linne, en wie dit ook al opspoor, word teruggekoop om teen 'n prys te kom. Die ander helfte van die brood word geëet, wat die maaltyd beëindig.
  • Leer hoe om die Pasga-sederplaat voor te berei.

Bybelverwysings na die Pasga-fees

  • Ou Testament: Eksodus 12; Numeri 9: 1-14; Numeri 28: 16-25; Deuteronomium 16: 1-6; Josua 5:10; 2 Konings 23: 21-23; 2 Kronieke 30: 1-5, 35: 1-19; Esra 6: 19-22; Esegiël 45: 21-24.
  • Nuwe Testament: Matteus 26; Markus 14; Lukas 2, 22; Johannes 2, 6, 11, 12, 13, 18, 19; Handelinge 12: 4; 1 Korintiërs 5: 7.
Imbolc-rituele en seremonies

Imbolc-rituele en seremonies

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam