https://religiousopinions.com
Slider Image

Profiel van Mary Magdalene, vroulike dissipel van Jesus

Mary Magdalene word in die lyste van Jesus vroulike metgeselle genoem wat in Markus, Matteus en Lukas verskyn. Sommige meen dat Maria Magdalena 'n belangrike figuur onder die vroulike dissipels was, miskien selfs hulle leier en 'n lid van Jesus se innerlike kring van dissipels, maar blykbaar nie in die mate van die 12 apostels nie. Daar is egter geen tekstuele getuienis om definitiewe gevolgtrekkings te maak nie.

Wanneer en waar het Maria Magdalena gewoon?

Mary Magdalene se ouderdom is onbekend; Bybelse tekste sê niks oor sy gebore of dood is nie. Soos Jesus manlike dissipels, lyk dit asof Mary Magdalene uit Galilea gekom het. Sy was aan die begin van sy bediening in Galilea by hom en is na sy teregstelling voortgesit. Die naam Magdalene suggereer haar oorsprong as die stad Magdala (Taricheae), aan die westelike oewer van die See van Galilea. Dit was 'n belangrike bron van sout, 'n administratiewe sentrum, en die grootste van tien groot dorpe rondom die meer.

Wat het Maria Magdalena gedoen?

Mary Magdalene word beskryf as 'n bydrae vir die bediening van Jesus uit haar eie sak. Dit is duidelik dat Jesus se bediening nie werk gedoen het nie en daar word niks gesê in die teks dat hulle skenkings bymekaargemaak het van die mense vir wie hy gepreek het nie. Dit beteken dat hy en al sy metgeselle op die vrygewigheid van vreemdelinge en / of hul eie private fondse sou staatgemaak het. Dit wil dus voorkom asof die private fondse van Mary Magdalene ann belangrike bron van finansiële steun was.

Ikonografie en uitbeeldings

Mary Magdalene word meestal uitgebeeld in een van die verskillende evangelie-tonele wat met haar geassosieer is, byvoorbeeld om Jesus te salf, Jesus se voete te was, of die leë graf te ontdek. Mary Magdalene word ook gereeld met 'n skedel geverf. Daar word nie in hierdie Bybelse teks verwys nie, en die simbool is waarskynlik veronderstel om haar assosiasie met Jesus se kruisiging (by Golgotha, die plaas van die skedel ) te verteenwoordig, óf haar begrip van die natuur. van die dood.

Was sy 'n apostel van Jesus Christus?

Mary Magdalene se rol in die kanonieke evangelies is klein; in nie-kanonieke evangelies soos Evangelie van Thomas, die Evangelie van Filippus en die Handelinge van Petrus, speel sy 'n prominente rol wat dikwels intelligente vrae vra as al die ander dissipels deurmekaar is. Jesus word uitgebeeld as hy haar meer lief het as enige van die ander as gevolg van sy begrip. Sommige lesers het Jesus hier love geïnterpreteer as fisies, nie net geestelik nie, en daarom dat Jesus en Mary Magdalene intiem was indien nie getroud nie.

Was sy 'n prostituut?

Mary Magdalene word in al vier die kanonieke evangelies genoem, maar nêrens word sy as 'n prostituut beskryf nie. Hierdie gewilde beeld van Maria kom van verwarring tussen hier en twee ander vroue: Martha s suster Mary en ’n naamlose sondaar in die Lukas-evangelie (7: 36-50). Albei hierdie vroue was Jesus se voete met hul hare. Pous Gregorius die Grote verklaar dat al drie die vroue dieselfde persoon is en dit was tot 1969 dat die Katolieke Kerk die koers omgekeer het.

Die Heilige Graal

Mary Magdalene het niks direk met die Heilige Graal-legendes te doen nie, maar sommige skrywers het beweer dat die Heilige Graal nooit 'n letterlike beker was nie. In plaas daarvan was die bewaarplek van die bloed van Jesus Christus eintlik Maria Magdalena, die vrou van Jesus, wat swanger was met sy kind ten tyde van die kruisiging. Sy is na die suide van Frankryk geneem deur Joseph van Arimathea waar Jesus se nageslag die Merovingiese dinastie geword het. Gestel die bloedlyn leef tot vandag toe, in die geheim.

belangrikheid

Mary Magdalene word nie gereeld in die evangelietekste genoem nie, maar sy verskyn wel op belangrike oomblikke en het 'n belangrike figuur geword vir diegene wat belangstel in die rol van vroue in die vroeë Christendom sowel as in Jesus se bediening. Sy vergesel hom gedurende sy hele bediening en reis. Sy was 'n getuie van sy dood wat volgens Markus 'n vereiste blyk te wees om Jesus se natuur werklik te verstaan. Sy was getuie van die leë graf en is deur Jesus opdrag gegee om die nuus aan die ander dissipels te dra. Johannes sê dat die opgestane Jesus eerste aan haar verskyn het.

Die Westerse kerklike tradisie het haar geïdentifiseer as die sondige vrou wat Jesus salf in Lukas 7: 37-38 en as Maria, die suster van Martha, wat Jesus salf in Johannes 12: 3. In die Oosters-Ortodokse Kerk is daar egter steeds 'n onderskeid tussen hierdie drie figure.

In die Rooms-Katolieke tradisie is die feesdag van Mary Magdalene 22 Julie en word sy beskou as ’n heilige wat die belangrike beginsel van boete voorstel. Visuele voorstellings beeld haar tipies uit as die berouvolle sondaar, en Jesus se voete was.

Wat is die heiligheid van God?

Wat is die heiligheid van God?

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat