https://religiousopinions.com
Slider Image

Voorspoedevangelie: Christus gesentreerd of selfgesentreerd?

Die welvaart-evangelie, een van die terme van die Woord van Geloof-beweging, ontplof wêreldwyd in gewildheid. Maar val die klem op Jesus Christus of op die self?

Woord van geloof beloof sy volgelinge gesondheid, rykdom en geluk. Volgens die verdedigers moet rykdom gebruik word vir evangelisasie en kerklike programme. Die predikante wat dit verkondig, kan dit egter nie weerstaan ​​om skenkings aan hulself te spandeer nie, soos byvoorbeeld private jets, Rolls Royces, herehuise en kleredrag op maat.

Voorspoedevangelie: is gierigheid 'n motief?

Jesus Christus was duidelik oor gierigheid en selfsug. Albei gesindhede is sondes. Hy het godsdienstige leraars wat die Bybel gebruik het, hulself verpes. Met verwysing na hul innerlike motiewe, het hy gesê:

"Wee julle, onderwysers van die wet en Fariseërs, julle geveinsdes! U maak die buitekant van die beker en skottel skoon, maar binne-in is hulle vol gierigheid en selfbeheersing." (Matteus 23:25 NV)

Terwyl die welvaart-evangelie leer dat Christene met vrymoedigheid God moet vra vir nuwe motors, 'n groter huis en mooi klere, waarsku Jesus:

"Pasop! Pasop vir allerhande gierigheid; die lewe bestaan ​​nie uit 'n oorvloed van besittings nie." (Lukas 12:15)

Woordverkondigers voer ook aan dat rykdom 'n teken van God se guns is. Hulle hou hul eie materiële gewin op as bewys dat hulle in die rykdom van God aangewend het. Jesus sien dit nie so nie:

'Wat is dit vir iemand om die hele wêreld te bekom en tog self te verloor of te verbeur?' (Lukas 9:25 NLV)

Voorspoedevangelie: was Jesus ryk of arm?

Verskeie Woord van Geloof predikers probeer om die welvaart-evangelie te legitimeer en beweer dat Jesus van Nasaret ryk was. Bybelkundiges sê dat teorie die feite weerspreek.

'Die enigste manier waarop u Jesus tot 'n ryk man kan maak, is deur pynlike interpretasies (van die Bybel) te bepleit en deur histories geheel naïef te wees, ' sê Bruce W. Longenecker, 'n professor in godsdiens aan die Baylor-universiteit, Waco, Texas. Longenecker spesialiseer in die bestudering van armes in die tyd van antieke Griekeland en Rome.

Longenecker voeg by dat ongeveer 90 persent van die mense in Jesus se tyd in armoede geleef het. Hulle het óf ryk geword of skaars 'n bestaan ​​gemaak.

Eric Meyers stem saam. Die professor aan die Duke-universiteit, Durham, Noord-Carolina, baseer sy kennis daarop dat hy een van die argeoloë is wat Nazareth, die klein dorpie in Israel, uitgegrawe het waar Jesus die grootste deel van sy lewe deurgebring het. Meyers herinner daaraan dat Jesus geen eie begrafplaas gehad het nie en dat hy gelê is in 'n graf wat deur Josef van Arimathea aan hom gegee is.

Woordverkondigers verklaar dat Judas Iskariot die 'tesourier' vir Jesus en die dissipels was, daarom moes hulle ryk gewees het. 'Tesourier' verskyn egter slegs in die Nuwe Lewende Vertaling, nie in die King James Version, NIV of ESV nie, wat bloot sê Judas was in beheer van die geldsak. Reisende rabbyns het destyds aalmoese en gratis maaltye en verblyf by privaat huise ontvang. Lukas 8: 1-3 merk op:

Hierna het Jesus van een stad na 'n ander dorp gereis en die goeie nuus oor die koninkryk van God verkondig. Die twaalf was saam met hom, en ook 'n paar vroue wat van bose geeste en siektes genees is: Maria (Magdalene genoem) van wie sewe duiwels uitgekom het; Joanna, die vrou van Chuza, die bestuurder van die huis van Herodes; Susanna; en baie ander. Hierdie vroue help om hulle uit hul eie middele te ondersteun. (NIV, klem bygevoeg)

Voorspoedevangelie: maak rykdom ons reg met God?

Woordverkondigers sê dat rykdom en materiële goed tekens is van 'n regte verhouding met God. Maar Jesus waarsku om wêreldse rykdom na te jaag:

"Moenie vir julle skatte op aarde opslaan waar motte en ongediertes verwoes en waar diewe inbreek en steel nie. Maar bêre vir julle skatte in die hemel, waar motte en ongediertes nie vernietig nie, en waar diewe nie inbreek en want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees ... Niemand kan twee meesters dien nie, óf jy sal die een haat en die ander liefhê, of jy sal toegewyd wees aan die een en die ander verag. dien God sowel as geld. ' (Matteus 6: 19-21, 23 NV)

Rykdom kan mense in die oë van mense opbou, maar dit beïndruk God nie. Toe hy met 'n ryk man gepraat het, het Jesus na hom gekyk en gesê: 'Hoe moeilik is dit vir die rykes om die koninkryk van God in te gaan!' (Lukas 18:24, NV)

Die probleem, wat Jesus begryp, is dat ryk mense soveel aandag aan hul geld en besittings kan gee dat hulle God verwaarloos. Met verloop van tyd kan hulle selfs afhang van hul geld in plaas van God.

Eerder as om te gryp om ryk te word, gee die apostel Paulus tevredenheid met wat u het:

Maar godsvrug met tevredenheid is 'n groot aanwins. Want ons het niks in die wêreld gebring nie, en ons kan niks daaruit haal nie. Maar as ons kos en klere het, sal ons daarmee tevrede wees. Diegene wat ryk wil word, val in versoeking en 'n lokval en in baie dwase en skadelike begeertes wat mense in ondergang en vernietiging dompel. (1 Timoteus 6: 6-9 NV)

(Bronne: cnn.com, religionnewsblog en die blog van Dr. Claude Mariottini.)

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat