https://religiousopinions.com
Slider Image

Rahula: Seun van Boeddha

Rahula was die enigste Boeddha se enigste kind. Hy is gebore kort voordat sy vader vertrek het op soek na verligting. Dit lyk asof Rahula se geboorte een van die faktore was wat prins Siddhartha se vasberadenheid om 'n swerwende mendikant te word, aangevuur het.

Boeddha wat sy seun verlaat

Volgens Boeddhistiese legende is prins Siddhartha reeds diep geskud oor die besef dat hy nie siekte, ouderdom en dood kon ontsnap nie. En hy het begin dink aan sy bevoorregte lewe om gemoedsrus te soek. Toe sy vrou Yasodhara 'n seun gebaar het, het die prins die seun Rahula bitter genoem, wat 'vetter' beteken.

Kort voor lank het prins Siddhartha sy vrou en seun verlaat om die Boeddha te word. Sommige moderne verstand het die Boeddha 'n 'dooie pa' genoem. Maar die baba Rahula was die kleinseun van koning Suddhodana van die Shakya-stam. Hy sal goed versorg word.

Toe Rahula ongeveer nege jaar oud was, het sy pa na sy tuisstad Kapilavastu teruggekeer. Yasodhara het Rahula geneem om sy vader, wat nou die Boeddha was, te gaan sien. Sy het aan Rahula gesê om sy vader te vra vir sy erfenis sodat hy koning sou word wanneer Suddhodana sterf.

Dus het die kind, soos kinders wil, homself aan sy vader geheg. Hy het die Boeddha gevolg en onophoudelik gevra vir sy erfenis. Na 'n tyd het die Boeddha die seun nagekom as 'n monnik. Sy sou die erfenis van die dharma wees.

Rahula leer om waarheid te wees

Die Boeddha het sy seun geen gunstigheid getoon nie, en Rahula het dieselfde reëls gevolg as ander nuwe monnike en het onder dieselfde omstandighede gewoon, wat ver van sy lewe in 'n paleis was.

Daar word aangeteken dat een keer 'n senior monnik tydens 'n reënstorm sy slaapplek inneem en Rahula gedwing het om skuiling in 'n latrine te soek. Hy word wakker gemaak deur die stem van sy vader en gevra: Wie is daar?

Dit is ek, Rahula, het die seun geantwoord. Ek sien, antwoord die Boeddha, wat weggeloop het. Alhoewel die Boeddha vasbeslote was om nie sy seun spesiale voorregte te toon nie, het hy miskien gehoor dat Rahula in die reën geblyk het en die seun gaan ondersoek het. Die Boeddha het hom veilig gevind, selfs al is hy ongemaklik, het hom daar gelaat.

Rahula was 'n geesdriftige seun wat lief was vir pranks. Een keer het hy 'n leek wat die Boeddha kom besoek het, doelbewus verkeerd gelei. Die Boeddha het dit geleer en besluit dat dit tyd is dat 'n vaderlike, of ten minste onderwyserlike, saam met Rahula gaan sit. Wat daarna gebeur het, word opgeneem in die Ambalatthika-rahulovada Sutta in die Pali Tipitika.

Rahula was verbaas, maar verheug toe sy pa hom aanroep. Hy het 'n wasbak met water gevul en die voete van sy vader gewas. Toe hy klaar was, wys die Boeddha na die klein hoeveelheid water wat in 'n doppie oor was.

'Rahula, sien jy hierdie bietjie oorskietwater?'

"Ja meneer."

'So min van 'n monnik is daar by iemand wat geen skande voel om 'n leuen te vertel nie.'

Toe die oorskietwater weggegooi word, het die Boeddha gesê: 'Rahula, sien jy hoe hierdie bietjie water weggegooi word?'

"Ja meneer."

'Rahula, wat 'n monnik ook is by iemand wat geen skaamte het om 'n leuen te vertel nie, word net so weggegooi.'

Die Budha het die waterdipper onderstebo gedraai en vir Rahula gesê: "Sien u hoe hierdie waterdipper onderstebo gedraai word?"

"Ja meneer."

'Rahula, wat ook al van 'n monnik is by iemand wat geen skande voel om 'n leuen te vertel nie, word net so omgekeer.'

Toe draai die Boeddha die waterdipper regterkant na bo. 'Rahula, sien jy hoe leeg en hol hierdie waterdipper is?'

"Ja meneer."

'Rahula, wat 'n monnik ook is by iemand wat geen skaamte het om 'n doelbewuste leuen te vertel nie, is net so leeg en hol.'

Die Boeddha het Rahula geleer hoe om noukeurig na te dink oor alles wat hy gedink, gesê het en gevolge te oorweeg, en hoe sy optrede ander en homself beïnvloed het. Rahula is getugtig geleer om sy praktyk te suiwer. Daar word gesê dat hy verligting besef toe hy net 18 jaar oud was.

Rahula se volwassenheid

Ons weet net 'n bietjie van Rahula in sy latere lewe. Daar word gesê dat sy moeder, Yasodhara, deur sy pogings uiteindelik 'n non geword het en ook verligting besef het. Sy vriende noem hom Rahula the Lucky. Hy het gesê dat hy twee keer gelukkig was, dat hy die seun van die Boeddha gebore is en ook die verligting besef het.

Daar word ook aangeteken dat hy relatief jonk gesterf het terwyl sy pa nog gelewe het. Na bewering het die keiser Ashoka die Grote 'n stupa opgerig tot eer van Rahula, gewy aan beginnersmonnike.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke