https://religiousopinions.com
Slider Image

In Tale gepraat

Definisie van praat in tale

'Praat in tale' is een van die bonatuurlike gawes van die Heilige Gees waarna verwys word in 1 Korintiërs 12: 4-10:

Nou is daar verskillende geskenke, maar dieselfde Gees; ... Aan elkeen word die manifestasie van die Gees ter wille van die gemeenskap gegee. Want aan die een word deur die Gees die uiting van wysheid gegee, en aan die ander die uiting van kennis volgens dieselfde Gees, aan 'n ander geloof deur dieselfde Gees, aan 'n ander geskenke van genesing deur die een Gees, aan 'n ander die werkende. van wonderwerke, aan 'n ander profesie, aan 'n ander die vermoë om te onderskei tussen geeste, aan 'n ander verskillende soorte tale, vir 'n ander die interpretasie van tale. (ESV)

"Glossolalia" is die mees algemene term om in tale te praat. Dit kom van die Griekse woorde wat "tonge" of "tale" beteken, en "om te praat." Alhoewel dit nie uitsluitlik is nie, word dit in tale hoofsaaklik vandag deur Pinkster-Christene beoefen. Glossolalia is die 'gebedstaal' van Pinksterkerke.

Sommige Christene wat in tale praat, glo dat hulle in 'n bestaande taal praat. Die meeste glo dat hulle 'n hemelse tong uitspreek. Sommige Pinkster-denominasies, insluitend die Assemblies of God, leer dat spreek in tale die eerste bewys is van die doop in die Heilige Gees.

Terwyl die Suidelike Baptiste-konvensie lui, "daar is geen amptelike siening of standpunt van die SBC nie" oor die spreek van tale, leer die meeste suidelike Baptiste-kerke dat die gawe om in tale te praat, gestaak is toe die Bybel voltooi is.

In Tale in die Bybel gepraat

Die doop in die Heilige Gees en in tale is eers op Pinksterdag deur vroeë Christen gelowiges ervaar. Op hierdie dag wat in Handelinge 2: 1-4 beskryf word, is die Heilige Gees op die dissipels uitgestort terwyl tonge van vuur op hulle koppe rus:

Toe die Pinksterdag aanbreek, was hulle almal op een plek saam . En meteens kom daar vanuit die hemel 'n geluid soos 'n geweldige stormwind, en dit vul die hele huis waar hulle gesit het. En verdeelde tonge soos vuur het aan hulle verskyn en gerus op elkeen van hulle. En hulle was almal vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees hulle uitgespreek het. (ESV)

In Handelinge hoofstuk 10 het die Heilige Gees op die huisgesin van Cornelius geval terwyl Petrus die boodskap van verlossing in Jesus Christus met hulle gedeel het. Terwyl hy gepraat het, het Cornelius en die ander in tale begin praat en God geprys.

Die volgende verse in die Bybel verwys in tale - Markus 16:17; Handelinge 2: 4; Handelinge 2:11; Handelinge 10:46; Handelinge 19: 6; 1 Korintiërs 12:10; 1 Korinthiërs 12:28; 1 Korintiërs 12:30; 1 Korintiërs 13: 1; 1 Korintiërs 13: 8; 1 Korintiërs 14: 5-29.

Verskillende soorte tonge

Alhoewel dit selfs verwarrend is vir sommige gelowiges wat in tale oefen, leer baie Pinkster denominasies drie onderskeidings of soorte praat in tale:

  • In tale as 'n bonatuurlike uitstorting en teken aan ongelowiges (Hand. 2:11).
  • In tale gepraat vir die versterking van die kerk. Dit vereis 'n interpretasie van die tale (1 Korintiërs 14:27).
  • In tale as 'n privaat gebedstaal (Romeine 8:26).

Praat in tonge, ook bekend as

tale; Glossolalia, Gebedstaal; Bid in tale.

voorbeeld

In die boek Handelinge op Pinksterdag het Petrus gesien hoe Jode sowel as heidene vervul is met die Heilige Gees en in tale praat.

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat is die betekenis van die apokalips in die Bybel?

Wat is die betekenis van die apokalips in die Bybel?