https://religiousopinions.com
Slider Image

Sinkretisme - Wat is sinkretisme?

Sinkretisme is die vorming van nuwe godsdienstige idees uit verskillende bronne, dikwels teenstrydige bronne. Alle godsdienste (sowel as filosofieë, etiese stelsels, kulturele norme, ens.) Het 'n mate van sinkretisme omdat idees nie in 'n vakuum bestaan ​​nie. Mense wat in hierdie godsdienste glo, sal ook beïnvloed word deur ander bekende idees, insluitend hul vorige godsdiens of 'n ander godsdiens waarmee hulle vertroud is.

Algemene voorbeelde van sinkretisme

Islam, byvoorbeeld, is oorspronklik beïnvloed deur die 7de-eeuse Arabiese kultuur, maar nie deur die Afrika-kultuur waarmee dit geen aanvanklike kontak het nie. Die Christendom trek swaar uit die Joodse kultuur (aangesien Jesus 'n Jood was), maar dra ook die invloed van die Romeinse Ryk, waarin die godsdiens vir sy eerste honderd jaar ontwikkel het.

Voorbeelde van sinkretiese godsdiens Afrika-diaspora-godsdienste

Die Christendom nóg die Islam word egter gewoonlik 'n sinkretiese godsdiens genoem. Synkretiese godsdienste word baie duideliker beïnvloed deur teenstrydige bronne. Afrika-diaspora-godsdienste is byvoorbeeld algemene voorbeelde van sinkretiese godsdienste. Nie net gebruik hulle veelvuldige inheemse oortuigings nie, maar gebruik hulle ook die Katolisisme, wat in tradisionele vorm hierdie inheemse oortuigings sterk weerspreek. Baie Katolieke sien hulself inderdaad baie min in gemeen met beoefenaars van Vodou, Santeria, ens.

nuut-heidendom

Sommige neo-heidense godsdienste is ook sterk sinkreties. Wicca is die bekendste voorbeeld, en is bewustelik gebaseer op 'n verskeidenheid heidense godsdienstige bronne, sowel as Westerse seremoniële towerkuns en okkultiese denke, wat tradisioneel baie Judeo-Christelik is in konteks. Neo-heidense rekonstruksioniste soos Asatruar is egter nie baie sinkreties nie, omdat hulle poog om die heropgestelde Noorse oortuigings en praktyke na die beste van hul vermoë te begryp.

Raeliese beweging

Die Raeliese beweging kan gesien word as sinkreties omdat dit twee baie sterk bronne van geloof het. Die eerste is Judeo-Christendom, wat Jesus erken as 'n profeet (sowel as die Boeddha en ander), die gebruik van die term Elohim, interpretasies van die Bybel, ensovoorts. Die tweede is UFO-kultuur, wat ons skeppers in die vooruitsig stel as buitenaardse mense eerder as nie-liggaamlike wesens.

Baha'i geloof

Sommige kategoriseer die Baha'i as sinkreties omdat hulle aanvaar dat veelvuldige godsdienste aspekte van waarheid bevat. Die spesifieke leringe van die Baha'i-geloof is egter hoofsaaklik Judeo-Christelik van aard. Net die Christendom wat ontwikkel is uit Judaïsme en Islam ontwikkel het uit Judaïsme en Christendom, het die Baha'i geloof die sterkste ontwikkel uit Islam. Alhoewel dit Krishna en Zoroaster as profete erken, leer dit regtig nie veel van Hindoeïsme of Zoroastrianisme as 'n Baha'i-geloof nie.

Rastafari Beweging

Die Rastafari-beweging is ook sterk Judeo-Christelik in sy teologie. Die swartbemagtigingskomponent is egter 'n sentrale en dryfkrag binne Rasta se onderrig, geloof en praktyk. Enersyds het die Rastas 'n sterk bykomende komponent. Aan die ander kant is daardie komponent nie noodwendig vreeslik teenstrydig met die Judeo-Christelike leer nie (in teenstelling met die UFO-komponent van die Raelian Movement, wat Judeo-Christelike oortuigings en mitologie in 'n radikaal ander konteks uitbeeld).

Afsluiting

Dit is dikwels nie maklik om 'n godsdiens as sinkreties te ken nie. Sommige word baie gereeld as sinkreties geïdentifiseer, soos die Afrika-diaspora-godsdienste. Selfs dit is egter nie universeel nie. Miguel A. De La Torre maak beswaar teen die etiket vir Santeria omdat hy meen Santeria gebruik Christelike heiliges en ikonografie bloot as 'n masker vir die Santeria-oortuigings, eerder as om die Christelike geloof byvoorbeeld te omhels.

Sommige godsdienste besit baie min sinkretisme en word dus nooit as 'n sinkretiese godsdiens bestempel nie. Judaïsme is 'n goeie voorbeeld hiervan.

Baie godsdienste bestaan ​​êrens in die middel, en die besluit oor presies waar hulle in die sinkretiese spektrum geplaas moet word, kan 'n klein en ietwat subjektiewe proses wees.

Een ding wat egter onthou moet word, is dat sinkretisme op geen manier as 'n legitimerende faktor gesien moet word nie. Alle godsdienste het 'n mate van sinkretisme. Dit is hoe mense werk. Selfs as u glo dat God (of gode) 'n spesifieke idee gelewer het, as die idee heeltemal vreemd vir die luisteraars was, sal hulle dit nie aanvaar nie. Nadat hulle die genoemde idee ontvang het, kan die geloof op verskillende maniere tot uitdrukking gebring word, en word die uitdrukking gekleur deur ander heersende kulturele idees van die tyd.

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat was die Rajneesh-beweging?

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Die beste wenke vir die eksamen vir Christelike tieners

Maak 'n Godsoog by Mabon

Maak 'n Godsoog by Mabon