https://religiousopinions.com
Slider Image

Die Evangelies

Die Evangelies vertel die verhaal van Jesus Christus, elk van die vier boeke gee ons 'n unieke perspektief op sy lewe. Hulle is tussen 55-65 nC geskryf, met die uitsondering van Johannesevangelie, wat ongeveer 70-100 nC geskryf is.

Die term Gospel kom van die Angelsaksiese “godspelling”, wat vertaal word uit die Griekse woord euangelion, wat “goeie nuus” beteken. Uiteindelik het die betekenis uitgebrei tot enige werk wat handel oor die geboorte, bediening, lyding, dood en opstanding van die Messias, Jesus Christus.

Bybelkritici kla dat die vier Evangelies nie oor elke gebeurtenis saamstem nie, maar dat hierdie verskille verklaar kan word. Elke weergawe is geskryf vanuit 'n onafhanklike perspektief met sy eie unieke tema.

  • Die Evangelie van Matteus bied onmiskenbare bewyse dat Jesus Christus die beloofde Messias is. Hierdie boek vorm die aansluiting tussen Ou en Nuwe Testament, met die fokus op die vervulling van profesie.
  • Deur 'n dramatiese en aksiebelaaide reeks gebeure wys die Markusevangelie Jesus Christus as die lydende dienskneg en Seun van God.
  • Lukas se Evangelie is geskryf om 'n betroubare en noukeurige rekord van Jesus Christus se lewe te gee, wat nie net sy menslikheid nie, maar ook sy volmaaktheid as mens onthul het. Lukas beeld Jesus uit as Verlosser van alle mense.
  • Die Evangelie van Johannes gee ons 'n noukeurige en persoonlike blik op Christus se identiteit as die Seun van God, en openbaar Jesus se goddelike aard, een met sy Vader.

Die Sinoptiese Evangelies

Die Evangelies van Matteus, Markus en Lukas word die 'Sinoptiese Evangelies' genoem. Sinopties beteken "dieselfde siening" of "saam sien", en volgens hierdie definisie dek hierdie drie boeke ongeveer dieselfde onderwerp en behandel dit op soortgelyke maniere.

Johannes se benadering tot die Evangelie en die opname van Jesus se lewe en bediening is uniek. Na 'n langer tydsverloop, lyk dit asof John diep nadink oor wat alles beteken. Onder inspirasie van die Heilige Gees het Johannes meer interpretasie van die verhaal gegee en teologie aangebied soortgelyk aan die leer van die apostel Paulus.

Die Evangelies vorm een ​​evangelie

Die vier rekords bestaan ​​uit een Evangelie: "die evangelie van God aangaande sy Seun." (Romeine 1: 1-3). In werklikheid het vroeë skrywers verwys na die vier boeke in die enkelvoud. Terwyl elke Evangelie alleen kan staan ​​en gesien word, bied hulle 'n volledige beeld van hoe God mens geword het en gesterf het vir die wêreld se sondes. Die handelinge van die apostels en die sendbriewe wat in die Nuwe Testament volg, ontwikkel die grondbeginsels van die Christendom verder.

(Bronne: Bruce, FF, Evangelies . Nuwe Bybelwoordeboek ; Eerdmans Bybelwoordeboek ; Bybelstudie in die praktyk van die lewe ; Holman Illustrated Bible Dictionary, Trent C. Butler; NIV Study Bible, "The Synoptic Evangelies".)

Meer oor die boeke van die Bybel

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Daily Pagan Living

Daily Pagan Living