https://religiousopinions.com
Slider Image

Die Havdalah-seremonie in Judaïsme

U het miskien gehoor van die ritueel wat Shabbat van die res van die week, Havdalah, skei . Daar is 'n proses, geskiedenis en rede vir Havdalah, wat almal belangrik is om die belangrikheid daarvan in die Judaïsme te verstaan.

Betekenis van Havdalah

Havdalah ( ) vertaal uit Hebreeus as “skeiding” of “onderskeiding.” Havdalah is ’n seremonie waarby wyn, lig en speserye betrokke is om die einde van Shabbat of 'n Yom Tov (vakansie) en die res van die week. Alhoewel die sabbat eindig met die voorkoms van drie sterre, is daar gewoonlik kalenders en tye vir Havdalah.

Die oorsprong van Havdalah

Die algemeen aanvaarde geloof is afgelei van Rambam (Rabbi Moshe ben Maimon, of Maimonides) dat Havdalah kom van die opdrag om “Onthou die sabbatdag, hou dit heilig” (Eksodus 20: 7, Hilchot Shabbat 29: 1 ). Dit sou beteken dat Havdalah 'n opdrag direk van die Torah ( d'oratai ) is. Ander, insluitend Tosofot, het egter nie saamgestem nie en gesê dat Havdalah 'n rabbynse besluit is ( dierabbanan ).

In die Gemara ( Brachot 33a) het die rabbyne die voordrag van die Havdalah -gebed ingestel tydens die aanddiens op Saterdag aan die einde van die sabbat. Later, toe die Jode meer gegoede geraak het, het die rabbyns ingestel dat Havdalah oor 'n koppie wyn voorgehou word. Aangesien die Joodse status, invloed en welvaart in verskillende gemeenskappe in die wêreld gewissel het, het die rabbynse gewag gemaak oor die feit dat Havdalah tydens die dienste of na dienste met wyn voorgehou word. Uiteindelik het die rabbynse 'n permanente opdrag gegee dat die Havdalah tydens die gebedsdiens opgesê moet word, maar dat dit oor 'n koppie wyn gemaak moet word ( Shulchan Aruch Harav 294: 2) .

Hoe om die ritueel te waarneem

Die rabbyne het geleer dat Jode op die sabbatdag 'n ekstra siel ontvang en Havdalah is die tyd waarop die ekstra siel afgestaan ​​word. Die Havdalah -seremonie bied hoop dat die lieflike en heilige aspekte van Shabbat deur die week sal bly.

Havdalah na aanleiding van Shabbat Behels ’n reeks seëninge oor wyn- of druiwesap, speserye en’ n kers met veelvuldige lontjies. Na Yom Tov het die ritueel egter net 'n seën oor wyn of druiwesap, nie speserye of kerse nie.

Die proses vir die ritueel Havdalah :

  • Lig die Havdalah kers aan
  • Onthou die eerste paragraaf en die seën oor wyn of druiwesap ( p’ri hagafen )
  • Gee die beker aan u ander hand en sê die seën oor die speserye ( b'samim )
  • Ruik die speserye; in baie gesinne word die speserye deurgegee sodat elke persoon kan ruik
  • Sit die beker terug in die oorspronklike hand en sê die seën oor 'n kers (ha'esh )
  • Vou jou vingers na jou toe en na die lig toe
  • Hersien die laaste paragraaf
  • Drink die meeste van die wyn en blus dan die Havdalah -kers in die oorblywende gedeelte van die wyn

Na Havdalah sal baie ook Eliyahu Ha'Navi sing. U kan al die seëninge vir Havdalah aanlyn vind.

Die wyn

Alhoewel wyn of druiwesap verkies word, as daar geen wyn of druiwesap beskikbaar is nie, kan 'n individu gebruik maak van wat die chamar ha'medina genoem word, wat 'n erkende nasionale drank beteken, verkieslik alkoholiese soos bier ( Shulchan Aruch 296: 2), hoewel tee, sap en ander drank toelaatbaar is. Hierdie drankies het gewoonlik die Shehakol seën eerder as die seën vir die wyn.

Baie mense sal die beker volmaak sodat die wyn as 'n goeie teken voorspoel vir 'n week van sukses en geluk, geneem uit "my cup oorloop."

Die speserye

Vir hierdie aspek van Havdalah word ' n mengsel van speserye soos naeltjies en kaneel gebruik. Daar word gedink dat die speserye die siel kalmeer, aangesien dit voorberei vir die komende week van werk en slytasie en die verlies van die sabbat.

Sommige gebruik hul etrog van Sukkot vir gebruik as speserye deur die jaar. Dit word gedoen deur naeltjies in die - etrog te plaas, wat vra dat dit uitdroog. Sommige skep selfs 'n " Havdalah - reier."

Die Kers

Die omdat die seën self in die meervoud is. Die kers, of vuur, verteenwoordig die eerste werk van die nuwe week.

Ekstra wette en praktyke

Van sononder Saterdag tot na Havdalah, mag 'n mens nie eet of drink nie, hoewel water toegelaat word. As 'n individu vergeet het om Saterdagaand Hav dah te maak, moet hy of sy tot Dinsdagmiddag dit doen. As 'n individu egter Sondag, Maandag of Dinsdag Hav dah maak, moet die speserye en kers weggelaat word van die seëninge.

As 'n individu nie speserye of vlamme kan kry nie, moet hy of sy Hav dah oor wyn (of 'n ander drankie) ophaal sonder die seëninge oor die ontbrekende items .

'N Minimum van 1.6 -uitgawes moet uit die Havdalah beker gebruik word

Daar is twee vorme van Havdalah, een Ashkenazic en een Sephardic. Eersgenoemde bevat die inleidende verse uit Jesaja, Psalms en die boek Ester, terwyl laasgenoemde versies bevat wat beskryf dat God sukses en lig bied. Die basiese seëninge vir die res van Havdalah oor die wyn, speserye en lig is oor die algemeen dieselfde, alhoewel Rekonstruksionistiese Judaïsme n gedeelte van die afsluitende gebede is gebaseer op Levitikus 20:26 wat sê “ tussen Israel en die nasies. ' Hierdie gedeelte bevat 'n verskeidenheid skeidingsfrases wat verband hou met die skeiding van die sabbat van die res van die week, en die Reconstructist-beweging verwerp die idee van koosheid uit die Bybel.

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Wat beteken dit as u oor slange droom?

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar