https://religiousopinions.com
Slider Image

Die godsdiens van Shinto

Die tradisionele godsdiens van Japan is Shinto, wat rofweg "die weg van die gode" beteken. Dit konsentreer op die verhouding tussen beoefenaars en 'n menigte bonatuurlike entiteite wat kami genoem word en wat met alle lewensaspekte geassosieer word.

Kami

Westerse tekste oor Shinto vertaal gereeld kami as gees of god . Beide terme werk goed vir die geheel van kami, wat oor 'n wye verskeidenheid bonatuurlike wesens strek, van unieke en verpersoonlikte entiteite tot voorouers tot onpersoonlike natuurkragte.

Organisasie van die Shinto-godsdiens

Shinto-praktyke word grootliks deur behoefte en tradisie bepaal eerder as deur dogma. Alhoewel daar permanente aanbiddingsplekke in die vorm van heiligdomme is, sommige van hulle in die vorm van groot komplekse, werk elke heiligdom onafhanklik van mekaar. Die Shinto-priesterskap is grootliks 'n familie-aangeleentheid wat van ouers na kinders oorgedra word. Elke heiligdom word aan 'n spesifieke kami gewy.

Vier bevestigings

Shinto-praktyke kan rofweg opgesom word deur die vier bevestigings:

  1. Tradisie en familie
  2. Liefde vir die natuur Die kami is 'n integrale deel van die natuur.
  3. Fisiese netheid Suiweringsrites is 'n belangrike deel van Shinto
  4. Feeste en seremonies Opgedra aan die eer van die kami

Shinto tekste

Baie tekste word gewaardeer in die Shinto-godsdiens. Dit bevat die folklore en geskiedenis waarop Shinto gebaseer is, eerder as om 'n heilige skrif te wees. Die vroegste dateer uit die 8ste eeu nC, terwyl Shinto self al meer as 'n millennium voor daardie tydstip bestaan ​​het. Sentraal-Shinto-tekste sluit die Kojiki, die Rokkokushi, die Shoku Nihongi en die Jinno Shotoki in.

Verhouding met Boeddhisme en ander godsdienste

Dit is moontlik om beide Shinto en ander godsdienste te volg. In die besonder volg baie mense wat Shinto volg, ook aspekte van Boeddhisme. Byvoorbeeld, doodsrituele word gereeld volgens Boeddhistiese tradisies uitgevoer, deels omdat Shinto-praktyke hoofsaaklik op lewensgebeure geboorte, huwelik, eer van kami fokus en nie op teologie in die hiernamaals nie.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke