https://religiousopinions.com
Slider Image

The Six Perfections of Mahayana Buddhism

Die Six Perfections, oftewel paramitas, is gidse vir die Mahayana Boeddhistiese praktyk. Dit is deugde wat gekweek moet word om die praktyk te versterk en tot verligting te bring.

Die Six Perfections beskryf die ware aard van 'n verligte wese, wat volgens Mahayana-praktyk ons ​​eie Boeddha-aard is. As dit nie ons ware aard is nie, is dit omdat die volmaaktheid verberg word deur ons misleiding, woede, gierigheid en vrees. Deur hierdie perfeksies te kweek, bring ons hierdie ware aard tot uitdrukking.

Origins of the Paramitas

Daar is drie verskillende lyste van paramitas in Boeddhisme. Die Tien Paramitas van Theravada Boeddhisme is uit verskillende bronne versamel, waaronder die Jataka Tales. Aan die ander kant het die Mahayana-boeddhisme 'n lys van Ses Paramitas geneem uit verskillende Mahayana-sutra's, waaronder die Lotus Sutra en die Groot Sutra oor die perfeksie van die wysheid (Astasahasrika Prajnaparamita).

In laasgenoemde teks, byvoorbeeld, vra 'n dissipel die Boeddha: "Hoeveel basisse vir opleiding is daar vir diegene wat op soek is na verligting?" Die Boeddha antwoord: "Daar is ses: vrygewigheid, moraliteit, geduld, energie, meditasie en wysheid."

Toonaangewende vroeë kommentaar op die ses perfeksies kan gevind word in Arya Sura se Paramitasamasa (ongeveer 3de eeu) en Shantideva se Bodhicaryavatara ("Gids tot die lewenswyse van die Bodhisattva, " 8ste eeu n.C.). Later sou Mahayana Boeddhiste nog vier perfeksies byvoeg - bekwame middele ( upaya ), aspirasie, geestelike krag en kennis --- om 'n lys van tien te maak. Maar die oorspronklike lys van ses blyk meer gereeld gebruik te word

Die ses perfeksies in die praktyk

Elk van die ses perfeksies ondersteun die ander vyf, maar die volgorde van die perfeksies is ook beduidend. Byvoorbeeld, die eerste drie perfeksies - vrygewigheid, moraliteit en geduld - is deugsame praktyke vir almal. Die oorblywende drie - energie of ywer, meditasie en wysheid - handel meer spesifiek oor geestelike oefening.

1. Dana Paramita: perfeksie van vrygewigheid

In baie kommentare oor die ses perfeksies word gesê dat vrygewigheid 'n toegang tot die dharma is. Vrygewigheid is die begin van bodhicitta, die strewe om verligting vir alle wesens te verwesenlik, wat baie belangrik is in Mahayana.

Dana paramita is 'n ware vrygewigheid van gees. Dit gee uit opregte begeerte om ander te bevoordeel, sonder verwagting van beloning of erkenning. Daar mag geen selfsug geheg word nie. Liefdadigheidswerk wat gedoen word om 'goed met myself te voel' is nie waar dana paramita nie.

2. Sila Paramita: perfeksie van moraliteit

Boeddhistiese moraliteit gaan nie oor ongehoorsaamheid aan 'n lys reëls nie. Ja, daar is voorskrifte, maar die voorskrifte is iets soos oefenwiele. Hulle lei ons totdat ons ons eie balans vind. Daar word gesê dat 'n verligte wese korrek reageer op alle situasies sonder om 'n lys reëls te raadpleeg.

In die beoefening van sila paramita ontwikkel ons onselfsugtige deernis. Onderweg oefen ons afstand en kry ons 'n waardering vir karma.

3. Ksanti Paramita: perfeksie van geduld

Ksanti is geduld, verdraagsaamheid, verdraagsaamheid, uithouvermoë of kalmte. Dit beteken letterlik "in staat om te weerstaan." Daar word gesê dat daar drie dimensies van ksanti is: die vermoë om persoonlike swaarkry te verduur; geduld met ander; en aanvaarding van die waarheid.

Die perfeksie van ksanti begin met die aanvaarding van die vier edele waarhede, insluitend die waarheid van lyding ( dukkha ). Deur oefening oefen ons aandag af van ons eie lyding en die lyding van ander.

Die aanvaarding van die waarheid verwys na die aanvaarding van moeilike waarhede oor onsself - dat ons gulsig is, dat ons sterflik is - en ook die aanvaarding van die waarheid van die illusoriese aard van ons bestaan.

4. Virya Paramita: perfeksie van energie

Virya is energie of ywer. Dit kom van 'n antieke Indies-Iraanse woord wat 'held' beteken, en dit is ook die wortel van die Engelse woord "viriel." So virya paramita gaan daaroor om moedige, heldhaftige pogings aan te wend om verligting te verwesenlik.

Om virya paramita te beoefen, ontwikkel ons eers ons eie karakter en waagmoed. Ons beoefen geestelike opleiding en wy dan ons vreeslose pogings tot voordeel van ander.

5. Dhyana Paramita: perfeksie van meditasie

Dhyana, Boeddhistiese meditasie is 'n dissipline wat bedoel is om die gees te kweek. Dhyana beteken ook 'konsentrasie', en in hierdie geval word groot konsentrasie toegepas om helderheid en insig te verkry.

'N Woord wat nou verwant is aan dhyana is samadhi, wat ook' konsentrasie 'beteken. Samadhi verwys na 'n enkele puntige konsentrasie waarin alle gevoel van self wegval. Dhyana en samadhi word gesê dat dit die fondamente van wysheid is, wat die volgende volmaaktheid is.

6. Prajna Paramta: perfeksie van die wysheid

In Mahayana Boeddhisme is wysheid die direkte en intieme besef van sunyata, of leegheid. Dit is eenvoudig die leer dat alle verskynsels sonder self-wese of onafhanklike bestaan ​​is.

Prajna is die uiteindelike perfeksie wat alle ander perfeksies insluit. Wyle Robert Aitken Roshi het geskryf:

"Die sesde Paramita is Prajna, die raison d' tre van die Boeddha-weg. As Dana die toegang tot die Dharma is, dan is Prajna die besef daarvan, en die ander Paramitas is Prajna in alternatiewe vorm." ( The Practice of Perfection, p. 107)

Dat alle verskynsels nie self-wese het nie, sal u miskien nie so verstandig tref nie, maar terwyl u met Prajna-leerstellings werk, word die belangrikheid van sunyata al hoe meer duidelik, en die belangrikheid van sunyata vir die Mahayana-boeddhisme kan nie oorbeklemtoon word nie. Die sesde paramata stel transendente kennis voor, waarin daar hoegenaamd geen subjek-objek, self-ander dualisme bestaan ​​nie.

Hierdie wysheid kan egter nie net deur intellek verstaan ​​word nie. Hoe verstaan ​​ons dit? Deur die oefen van die ander perfeksies - vrygewigheid, moraliteit, geduld, energie. en meditasie.

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

Biografie van Justin Martyr

Biografie van Justin Martyr