https://religiousopinions.com
Slider Image

Die verhaal van Jesus wat 'n blinde man genees

Daar is in die Bybel sprake van die verhaal van die wonderwerk van Jesus Christus wat 'n man genees wat blind gebore is in die Evangelieboek van Johannes.

Die eerste twee verse bied 'n interessante vraag wat deur Jesus se dissipels gestel is:

"Terwyl hy saamgegaan het, het hy 'n blinde man van sy geboorte af gesien. Sy dissipels het hom gevra: 'Rabbi, wie het gesondig, hierdie man of sy ouers, dat hy blind gebore is?'"

Die dissipels het geglo dat sonde uiteindelik al die lyding in die wêreld veroorsaak, maar hulle het nie verstaan ​​hoe God verkies het om die sonde se lewens in verskillende gevalle te beïnvloed nie. Hier wonder hulle of die man blind gebore is omdat hy op die een of ander manier gesondig het terwyl hy nog in die baarmoeder was, of omdat sy ouers gesondig het voordat hy gebore is.

Die werke van God

Die verhaal gaan voort met Jesus se verrassende antwoord in Johannes 9: 3-5:

Jesus en sy ouers het nie gesondig nie, 'sê Jesus, ' maar dit het gebeur sodat die werke van God in hom vertoon kan word. Solank dit dag is, moet ons die werke doen van Hom wat my gestuur het. kom, wanneer niemand kan werk nie. Terwyl ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld. ''

Hier gebruik Jesus die beelde van fisiese sig (duisternis en lig) om na geestelike insig te verwys. Net een hoofstuk daarvoor, in Johannes 8:12, tref Jesus 'n soortgelyke vergelyking as hy vir mense sê: "Ek is die lig van die wêreld. Wie my volg, sal nooit in die duisternis wandel nie, maar die lewenslig sal hê."

Die poel van siloam

Johannes 9: 6-7 beskryf hoe Jesus die man se liggaamlike oë op wonderbaarlike wyse genees:

'Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond, maak 'n bietjie modder met die speeksel en sit dit op die man se oë.' Gaan, 'sê hy, ' was in die poel Siloam. ' En die man het gewas en huis toe gekom en gesien. "

Jesus het toe besluit om die genesingsproses te voltooi deur die man self te laat optree en voorgeskryf dat die man in die poel Siloam moes gaan was. Jesus wou moontlik meer geloof by die man opwek deur hom te vra om iets te doen om aan die genesingsproses deel te neem.

Die Pool van Siloam ('n bron met vars water wat mense gebruik het om te suiwer) simboliseer die vordering van die man na groter fisiese en geestelike suiwerheid omdat hy die modder wat Jesus op sy oë gesit het, afgespoel het, en terwyl hy dit gedoen het, was hy beloon met 'n wonderwerk.

Die Blinde Man en die Fariseërs

Die verhaal word voortgesit deur die nadraai van die genesing van die man te beskryf, waarin baie mense reageer op die wonderwerk wat met hom gebeur het. Johannes 9: 8-11 rekords:

'Sy bure en diegene wat hom vroeër gesien het bedel, het gevra:' Is dit nie dieselfde man wat vroeër gesit en bedel het nie? '
Sommige het beweer dat dit hy was. Ander het gesê: 'Nee, hy lyk net soos hy.'
Maar hy het self aangedring: 'Ek is die man.'
'Hoe is jou oë dan oopgemaak?' vra hulle.
Hy antwoord: 'Die man wat hulle Jesus noem, het 'n bietjie modder gemaak en dit op my oë gesit. Hy het my aangesê om na Siloam te gaan was. Toe gaan ek was, en dan kon ek sien. ''

Toe ondervra die Fariseërs (die plaaslike Joodse godsdienstige owerhede) die man oor wat gebeur het. Vers 14 tot 16 sê:

"Die dag waarop Jesus die modder gemaak het en die man oopgemaak het, was 'n sabbat. Daarom vra die Fariseërs hom ook hoe hy sy sig gekry het. 'Hy het modder op my oë gesit, ' antwoord die man. 'En ek het gewas, en nou sien ek.'
Sommige van die Fariseërs het gesê: 'Hierdie man kom nie van God nie, want hy hou nie die sabbat nie.'
Maar ander het gevra: 'Hoe kan 'n sondaar sulke tekens doen?' Hulle was dus verdeeld.

Jesus het die Fariseërs se aandag getrek met baie ander genesende wonderwerke wat hy op die sabbatdag verrig het, waartydens enige werk (insluitend genesingswerk) tradisioneel verbied is. Van hierdie wonderwerke was onder meer: ​​genesing van 'n geswelde man, 'n kreupel vrou en 'n man se verdorde hand.

Vervolgens vra die Fariseërs die man weer oor Jesus, en as hulle nadink oor die wonderwerk, antwoord die man in vers 17: "Hy is 'n profeet." Die man begin met sy begrip vorder, en beweeg van verwysing na Jesus soos vroeër (die man wat hulle Jesus noem) tot erkenning dat God op een of ander manier deur hom gewerk het.

Dan vra die Fariseërs die ouers van die man oor wat gebeur het. In vers 21 antwoord die ouers: '' ... hoe hy nou kan sien, of wie sy oë oopgemaak het, weet ons nie. Vra hom. Hy is oud; hy sal self praat. ''

Die volgende vers merk op:

'Sy ouers het dit gesê omdat hulle bang was vir die Joodse leiers wat reeds besluit het dat elkeen wat erken dat Jesus die Messias is, uit die sinagoge gesit sou word.'

Dit is inderdaad presies wat uiteindelik met die man wat genees is, gebeur. Die Fariseërs ondervra die man weer, maar die man sê vir hulle in vers 25: "... Een ding weet ek. Ek was blind, maar nou sien ek!"

Die Fariseërs word kwaad, en sê vir die man in vers 29: "Ons weet dat God met Moses gepraat het, maar wat hierdie man betref, weet ons nie eens waar hy vandaan kom nie."

Verse 30 tot 34 noem wat volgende gebeur:

'Die man antwoord:' Dit is merkwaardig! U weet nie waar hy vandaan kom nie, maar hy het my oë oopgemaak. Ons weet dat God nie na sondaars luister nie. Hy luister na die godvresende persoon wat sy wil doen. Niemand het nog ooit gehoor dat hy die oë oopmaak van 'n blinde man wat gebore is nie. As hierdie man nie van God was nie, sou hy niks kon doen nie. ''
Hierop antwoord hulle: "U was vol sonde by die geboorte; hoe durf u ons voorhou?" En hulle het hom uitgegooi.

Geestelike blindheid

Die verhaal word afgesluit met Jesus wat die man gevind het wat hy genees het en weer met hom praat.

Verse 35 tot en met 39:

'Jesus het gehoor dat hulle hom uitgegooi het, en toe hy hom kry, sê hy:' Glo u in die Seun van die mens? '
"Wie is hy, meneer?" vra die man. 'Sê my sodat ek in hom kan glo.'
Jesus het gesê: 'U het hom nou gesien; hy is eintlik die een wat met jou praat. '
Toe sê die man: 'Ek glo, Here, ' en hy aanbid hom.
Jesus het gesê: 'Vir die oordeel het ek in hierdie wêreld gekom, sodat blindes sal sien en die wat sien, blind sal word.'

Dan, in verse 40 en 41, vertel Jesus vir die Fariseërs wat teenwoordig is dat hulle geestelik blind is.

Die verhaal wys hoe die man geestelik vorder terwyl hy die wonderwerk ervaar om sy liggaamlike sig gesond te maak. Eerstens beskou hy Jesus as 'n 'man', dan as 'n 'profeet', en kom hy uiteindelik tot aanbidding van Jesus as die 'Seun van die mens', die redder van die wêreld.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam