https://religiousopinions.com
Slider Image

Ons almal woon 'n geesteswêreld na ons dood

Ons lewe na die dood is deel van die groot verlossingsplan. Nadat ons sterf, sal ons 'n geesteswêreld bewoon.

Die lewe na die dood

Ons gees sterf nie as ons liggaam dit doen nie, maar bly leef. Nadat ons sterf, verlaat ons gees ons sterflike liggaam en betree ons 'n geesteswêreld, waar ons op die opstanding wag.

Die Geeswêreld is in twee dele verdeel: paradys en gevangenis. Diegene wat die evangelie van Jesus Christus aangeneem het en regverdig op die aarde geleef het tydens die sterflikheid go tot die geesparadys.

Diegene wat die evangelie verkeerd geleef het, het die evangelie egter ontken, of wat nooit die kans gehad het om die evangelie tydens hul aardse lewe te hoor nie, sal na 'n geestelike gevangenis gaan.

Die geesteswêreld bestaan ​​uit die paradys en die gevangenis

In die geesteswêreld ervaar diegene in die paradys geluk en vrede en is hulle vry van probleme, hartseer en pyn. Hulle gaan voort om in gesinsverhoudinge deel te neem en aan waardige aktiwiteite deel te neem.

In die Boek van Mormon het die profeet Alma gesê:

En dan sal dit gebeur dat die geeste van die wat regverdig is, opgeneem word in 'n toestand van geluk, wat genoem word paradise, 'n staat van rus, 'n staat van vrede, waar hulle sal rus. al hulle probleme en van alle sorg en hartseer.

Die geeste in die gevangenis is diegene wat om die een of ander rede nie die evangelie op aarde aanvaar het nie. Hulle kan nie deelneem aan die seëninge wat in die paradys ontvang word nie, en hulle mag ook nie daarin ingaan nie.

In hierdie sin word dit as 'n gevangenis beskou. Diegene wat nog nooit die geleentheid gehad het om die evangelie tydens hul aardse lewe te hoor nie, sal hierdie kans kry terwyl hulle in 'n geestelike gevangenis is.

Sendingwerk gaan voort in die geesteswêreld

Die kerk van Jesus Christus is in die Geeswêreld, in die paradys georganiseer en funksioneer steeds soos op aarde.

Baie geeste in die paradys sal as sendelinge genoem word en die geestesgevangenis binnegaan om diegene te leer wat nooit die geleentheid gehad het om die evangelie te hoor terwyl hulle op aarde is nie. Diegene in die gevangenis het nog steeds hul agentskap en, as hulle die evangelie aanvaar, sal hulle toegelaat word om die paradys binne te gaan.

Diegene wat die evangelie verwerp het terwyl hulle op die aarde was, kry nie hierdie geleentheid nie. Hulle sal tot die opstanding in die hel leef. Hulle sal hul eie sondes ten volle moet betaal omdat hulle Christus verwerp het.

Want kyk, ek, God, het hierdie dinge vir almal afgerem dat hulle nie mag ly as hulle sou berou hê nie;
Maar as hulle hul nie sou bekeer nie, moet hulle suffer even soos ek;

Verlossing vir die dooies

Daar sal baie wees wat die evangelie van Jesus Christus sal bekeer en aanvaar. Voordat hulle die paradys kan binnegaan, sal hulle die nodige besparingsordonnansies namens hulle moet uitvoer. Dit sluit in doop, die geskenk van die Heilige Gees en al die tempelordonnansies.

Omdat hulle nie 'n liggaamlike liggaam het nie, is hulle nie in staat om hierdie verordeninge vir hulself uit te voer nie. Hulle werk word op aarde uitgevoer deur diegene wat alreeds hierdie verordeninge vir hulself ontvang het. Die Here het sy dienaars beveel om tempels vir hierdie doel te bou.

Diegene wat nie berou het nie, sal uiteindelik die prys vir hul sondes betaal, opstaan ​​en die laagste graad van heerlikheid ontvang.

Hoe ons sal lyk

As geeste, sal ons op dieselfde manier as op die aarde verskyn. Ons sal dieselfde lyk, dieselfde persoonlikheid hê en dieselfde dinge glo as wat ons tydens ons aardse lewe gedoen het.

Ons sal ook dieselfde oortuigings en gedrag hê in die geesteswêreld as op aarde voordat ons gesterf het. Ons liggame sal gees wees, maar ons houdings en neigings sal dieselfde wees.

Omdat ons gees reeds volgroeid was voordat ons ons voorgeboortelike lewe verlaat het, sal hulle in die hiernamaals in volwasse vorm verskyn. Daar is geen baba-geeste in die geesteswêreld nie.

Waar is die Gees-wêreld?

Brigham Young het hierdie vraag eenvoudig beantwoord. Hy het gesê dat die geesteswêreld hier op aarde is. Slegs 'n sluier skei die sterflinge van die geeste van die vertrekendes.

Opgedateer deur Krista Cook.

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Maak 'n Godsoog by Mabon

Maak 'n Godsoog by Mabon