https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat sê die Bybel oor die Antichris?

Die Bybel praat van 'n geheimsinnige karakter genaamd die Antichris, die valse Christus, die man van wetteloosheid of die dier. Die Skrif noem die Antichris nie spesifiek nie, maar gee 'n paar leidrade oor hoe hy gaan lyk. Deur na die verskillende name van die Antichris in die Bybel te kyk, kry ons 'n beter begrip van die soort persoon wat hy sal wees.

Kenmerke van die Antichris word in die Bybel beskryf

 • Intelligent: Openbaring 13:18; Daniël 7: 8.
 • Charismatiese spreker: Daniël 7: 8 Openbaring 13: 5.
 • Slimme politikus: Daniël 9:27; Openbaring 17:12, 13, 17.
 • Onderskeie liggaamlike voorkoms: Daniël 7:20.
 • Militêre genie: Openbaring 4; 17:14; 19:19.
 • Ekonomiese genie: Daniël 11:38.
 • Laster: Openbaring 13: 6.
 • Heeltemal wetteloos: 2 Tessalonisense 2: 8.
 • Selfsugtige, ambisieuse Egomaniac: Daniel 11:36, 37; 2 Tessalonisense 2: 4.
 • Gulsige materialis: Daniel 11:38.
 • Beheer: Daniel 7:25.
 • Trots en selfverheerlikend bo God en alles: Daniël 11:36; 2 Tessalonisense. 2: 4.

Antichris

Die naam 'Antichris' word slegs gevind in 1 Johannes 2:18, 2:22, 4: 3 en 2 Johannes 7. Die apostel Johannes was die enigste Bybelskrywer wat die naam Antichris gebruik het. As ons hierdie verse bestudeer, leer ons dat daar baie antichriste (valse leraars) sal verskyn tussen die tyd van Christus se eerste en wederkoms, maar daar sal een groot Antichris wees wat tydens die eindtyd, of 'die laaste uur', tot krag sal kom as 1 Johannes verwoord dit.

Die Antichris sal ontken dat Jesus die Christus is. Hy sal sowel God die Vader as God die Seun verloën en 'n leuenaar en 'n bedrieër wees. Eerste Johannes 4: 1-3 sê:

"Geliefdes, glo nie elke gees nie, maar toets die geeste, of hulle van God is; want baie valse profete het die wêreld uitgegaan. Hieraan ken u die Gees van God: elke gees wat bely dat Jesus Christus gekom het. in die vlees is God, en elke gees wat nie bely dat Jesus Christus in die vlees gekom het nie, is nie uit God nie, en dit is die gees van die Antichris wat u gehoor het dat hy kom en nou al in die wêreld is. " (NV)

Teen die eindtyd sal baie mense maklik mislei word en die Antichris omhels omdat sy gees alreeds in die wêreld sal woon.

Man van sonde

In 2 Tessalonisense 2: 3-4 word die Antichris beskryf as die 'man van sonde' of 'seun van die verderf'. Hier waarsku die apostel Paulus, soos Johannes, gelowiges oor die vermoë van die Antichris om te mislei:

"Laat niemand julle op enige manier bedrieg nie; want daardie dag sal nie kom as die wegval eers kom en die man van die sonde geopenbaar word nie, die seun van die verderf, wat homself teëstaan ​​en verhef bo alles wat God genoem word of dit is aanbid, sodat hy as God in die tempel van God sit en homself wys dat hy God is. ' (NV)

Die NIV-Bybel maak dit duideliker dat daar 'n tyd van opstand sal kom voor Christus se wederkoms en dan sal die 'man van wetteloosheid, die man wat tot vernietiging gedoem is', geopenbaar word. Uiteindelik sal die Antichris homself verhef bo God om in die tempel van die Here aanbid te word, en homself as God verklaar. Verse 9-10 sê dat die Antichris vervalste wonderwerke, tekens en wonders sal doen om 'n volgende te kry en baie mense te mislei.

Die Dier

In Openbaring 13: 5-8 word na die Antichris verwys as "die dier:"

"Toe is die dier toegelaat om groot godslasterings teen God te spreek. En aan hom is magtiging gegee om te doen wat hy ook al twee en veertig maande lank wou doen. En hy het verskriklike woorde van godslastering teen God gespreek en sy naam en sy woning belaster.", diegene wat in die hemel woon. En die dier is toegelaat om oorlog te voer teen die heilige mense van God en om hulle te oorwin. En aan hom is mag gegee om te heers oor elke stam en volk en taal en nasie. En al die mense wat behoort aan hierdie wêreld wat die dier aanbid het. Dit is hulle wie se name nie in die Boek van die Lewe geskryf is voordat die wêreld gemaak is nie die boek wat behoort aan die Lam wat geslag is. ” (NLT)

Ons sien 'die dier' ​​wat verskeie kere vir die Antichris gebruik word in die boek Openbaring.

Die Antichris sal politieke mag en geestelike gesag verkry oor elke land op aarde. Hy sal waarskynlik sy aanleiding tot die mag begin as 'n baie invloedryke, charismatiese, politieke of godsdienstige diplomaat. Hy sal die wêreldregering vir 42 maande regeer. Volgens baie eskatoloë word hierdie tydsraamwerk gedurende die laaste 3, 5 jaar van die verdrukking beskou. Gedurende hierdie periode sal die wêreld 'n tyd van ongekende probleme verduur.

'N Klein horing

In Daniël se profetiese visie van einddae, sien ons ''n klein horinkie' wat in hoofstukke 7, 8 en 11. beskryf word. In die interpretasie van die droom is hierdie klein horing 'n heerser of koning en praat dit van die Antichris. Daniël 7: 24-25 sê:

"Die tien horings is tien konings wat uit hierdie koninkryk sal kom. Na hulle sal 'n ander koning opstaan, anders as die vroeëre; hy sal drie konings onderdanig maak. Hy sal teen die Allerhoogste spreek en sy heiliges onderdruk en probeer om die set te verander tye en die wette. Die heiliges sal 'n tyd, kere en 'n halwe tyd aan hom oorhandig word. " (NIV)

Volgens sommige eindtydse Bybelwetenskaplikes, dui die profesie van Daniël, tesame met verse in Openbaring, spesifiek op 'n toekomstige wêreldryk wat kom uit 'n "herleefde" of "wedergebore" Romeinse Ryk, baie soos die een wat in die tyd van Christus bestaan ​​het. Hierdie geleerdes voorspel dat die Antichris uit hierdie Romeinse ras sal voortspruit.

Joel Rosenberg, skrywer van eindtydfiksie ( Dead Heat, The Copper Scroll, Ezekiel Option, The Last Days, The Last Jihad ) en nie-fiksie ( Epicenter and Inside the Revolution ) se boeke oor Bybelprofesie, baseer sy gevolgtrekkings op uitgebreide Skrifstudie insluitend die profesie van Daniël, Esegiël 38-39, en die boek Openbaring. Hy glo dat die antichris aanvanklik nie kwaad sal wees nie, maar eerder 'n bekoorlike diplomaat. In 'n 2008-onderhoud op CNN het hy gesê dat die Antichris 'iemand sal wees wat die ekonomie en die wêreldwye sfeer verstaan ​​en mense wen, 'n oorweldigende karakter'.

"Geen handel sal sonder sy goedkeuring gedoen word nie, " het Rosenberg gesê. 'Hy sal gesien word as 'n ekonomiese genie, 'n genie vir buitelandse beleid. En hy sal uit Europa uitkom. Omdat Daniël hoofstuk 9 sê, sal die prins wat kom, die antichris, kom van mense wat Jerusalem verwoes het. en die tempel ... Jerusalem is in 70 nC vernietig deur die Romeine. Ons is op soek na iemand van 'n heropgestelde Romeinse Ryk ... "

Valse Christus

In die Evangelies (Markus 13, Matteus 24-25, en Lukas 21), het Jesus sy volgelinge gewaarsku teen verskriklike gebeure en vervolging wat sal plaasvind voor sy wederkoms. Dit is waarskynlik waar die konsep van 'n antichris die eerste keer aan die dissipels bekendgestel is, hoewel Jesus nie in die enkelvoud na hom verwys nie:

"Want valse christusse en valse profete sal opstaan ​​en groot tekens en wonders toon om, indien moontlik, selfs die uitverkorenes te mislei." (Matteus 24:24, NKJV)

Afsluiting

Is die Antichris vandag lewend? Hy kan wees. Sal ons hom herken? Miskien nie aanvanklik nie. Die beste manier om te verhoed dat u deur die gees van die Antichris mislei word, is om Jesus Christus te ken en gereed te wees vir sy wederkoms.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke