https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat beteken dit om 'n Christelike sendeling te wees?

Kerke spandeer baie tyd aan gesprekke oor sendingreise. Soms gaan dit oor die beplanning van 'n sendingreis of ondersteuning van sendelinge regoor die wêreld, maar daar word dikwels aanvaar dat kerkgangers verstaan ​​wat missies is en wat sendelinge doen. Daar is baie misverstand oor sendelinge, wie veronderstel is om 'n sendeling te wees, en wat missies behels. Sendinge het 'n lang geskiedenis wat dateer uit die vroeë geskrifte in die Bybel.

Evangelisasie is 'n groot deel van missies. Die doel van missies is om die Evangelie aan ander oor die hele wêreld te bring. Sendelinge word geroep om na die nasies uit te reik, net soos Paulus uitreik. Die evangelisasie van missies beteken egter meer as net om op 'n seepkissie te staan ​​en die Evangelie te verkondig vir almal wat verbystap. Sendingevangelisasie kom in verskillende vorms voor en word op verskillende plekke gedoen.

Jesaja en Paulus was noemenswaardige sendelinge uit die Bybel

Die belangrikste twee sendelinge in die Bybel was Jesaja en Paulus. Jesaja was meer as bereid om uitgestuur te word. Hy het 'n hart vir missies gehad. Dikwels laat kerke die indruk dat ons almal missies moet doen, maar soms is dit nie so nie. Sendelinge het 'n beroep op die wêreld om te evangeliseer. Sommige van ons word geroep om te bly waar ons moet evangeliseer vir diegene rondom ons. Ons moet nie onder druk voel om op sendingreise te gaan nie, maar eerder ons harte moet soek na God se roeping op ons lewens. Paulus is geroep om na die nasies te reis en dissipels van heidene te maak. Alhoewel daar van ons almal verwag word om die Evangelie te verkondig, word nie almal geroep om ver van die huis af te gaan om dit te doen nie, en word ook nie van elke sendeling geroep om missies permanent te doen nie. Sommige is geroep tot korttermyn-missies.

Wat gebeur as u gebel word?

Laat ons dus sê dat u tot opdragte geroep is, wat beteken dit? Daar is verskillende soorte missies. Sommige Christelike sendelinge word geroep om kerke te preek en te plant. Hulle reis die wêreld deur dissipels te bou en kerke te bou in gebiede waar daar nie 'n gebrek aan Christelike onderwys is nie. Ander word gestuur om hul vaardighede te gebruik om kinders in onderontwikkelde lande te onderrig, of sommige word selfs geroep om in behoeftige gebiede van hul eie lande onderrig te gee. Sommige Christen-sendelinge wys God deur dinge te doen wat nie as te godsdienstig gesien word nie, maar doen meer om God se liefde op tasbare maniere te wys (soos om mediese sorg te gee aan diegene in nood, Engels as 'n tweede taal te onderrig of nooddienste na 'n natuurramp).

Daar is geen regte of verkeerde manier om 'n sendeling te wees nie. Soos gesien in die Bybel, word sendelinge en evangeliste deur God gebruik op God se eie manier. Hy het ons almal ontwerp om uniek te wees, so wat ons geroep is om te doen is uniek. As u tot oproepe voel, is dit belangrik dat ons ons harte ondersoek na hoe God wil hê dat ons moet werk, nie noodwendig hoe die mense rondom ons werk nie. U kan byvoorbeeld na Europa se missies geroep word, terwyl u vriende na Afrika geroep word. Volg wat God vir jou sê, want dit is wat Hy jou ontwerp het om te doen.

Erkenning van God se plan

Opdragte ondersoek baie hart. Opdragte is nie altyd die maklikste werk nie, en in sommige gevalle is dit baie gevaarlik. In sommige gevalle kan God vir u sê dat u geroep is om 'n Christen-sendeling te wees, maar dit is moontlik nie voordat u ouer is nie. Om 'n sendeling te wees beteken om 'n dienskneghart te hê, en dit kan dus tyd neem om die vaardighede te ontwikkel om die werk van God te voltooi. Dit beteken ook dat u 'n oop hart het, want God sal soms hê dat u hegte verhoudings ontwikkel, en dan sal u eendag moet voortgaan na die volgende taak van God. Soms is die werk eindig.

Hoe dit ook al sy, God het planne vir jou. Miskien is dit sendingwerk, miskien is dit administrasie of aanbidding nader aan die huis. Sendelinge doen baie goeie werk oor die hele wêreld, en hulle probeer om nie net die wêreld 'n beter plek te maak nie, maar 'n meer goddelike plek. Die soorte werk wat hulle doen, verskil baie, maar wat alle Christen-sendelinge verbind, is 'n liefde vir God en 'n roeping om God se werk te doen.

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Maak 'n Godsoog by Mabon

Maak 'n Godsoog by Mabon

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David

Ontmoet Mefiboset: Seun van Jonathan Aangeneem deur David