https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is die Bybel?

Die Bybel is 'n samestelling van 66 boeke en briewe geskryf deur meer as 40 outeurs gedurende 'n periode van ongeveer 1500 jaar. Die oorspronklike teks is in net drie tale gekommunikeer: Hebreeus, koine of gewone Grieks en Aramees. Die Ou Testament is meestal in Hebreeus geskryf, met 'n klein persentasie Aramees. Die Nuwe Testament is in Grieks geskryf.

'Bybel' Definisie

Die Engelse woord 'Bybel' kom van b blia in Latyn en b blos in Grieks. Die term beteken boek of boeke, en is moontlik afkomstig van die antieke Egiptiese hawe Byblos (in die hedendaagse Libanon), waar papiere wat gebruik is vir die maak van boeke en boekrolle na Griekeland uitgevoer is.

Ander terme vir die Bybel is die Heilige Skrif, die Heilige Skrif, die Skrif of die Skrif, wat "heilige geskrifte" beteken.

Buiten die twee hoofgedeeltes - die Ou en die Nuwe Testament - bevat die Bybel nog verskillende afdelings: die Pentateug, die historiese boeke, die poësie- en wysheidsboeke, die boeke van die profesie, die evangelies en die sendbriewe.

Oorspronklik is die Heilige Skrif op boekrolle en later perkament geskryf, tot die uitvinding van die kodeks. 'N Codex is 'n handgeskrewe manuskrip wat geformateer is soos 'n moderne boek, met bladsye aan die rugkant binne 'n hardeband.

Die geïnspireerde Woord van God

Christene en Jode is deur die geskiedenis heen 'mense van die boek' genoem. Beide Judaïsme en Christendom is gebaseer op die Bybel. 'N Belangrike leerstelling van die Christendom is die skuldbelydenis van die Skrif, wat beteken dat die Bybel in die oorspronklike, handgeskrewe toestand foutloos is.

Die Bybel self beweer dat dit die geïnspireerde Woord van God is, of 'deur God ingeasem' (2 Timoteus 3:16; 2 Petrus 1:21). Dit ontvou as 'n goddelike liefdesverhaal tussen die Skepper God en die voorwerp van sy liefde, die mensdom. Op die bladsye van die Bybel leer ons van God se interaksie met mense. Ons ontdek sy doelstellings en planne vanaf die begin van die tyd en deur die geskiedenis.

Die Kanon en Apokriewe

Die woord kanon beteken "'n reël" of "standaard vir meting." Die Kanon van die Skrif verwys na die lys boeke wat amptelik aan die standaard gemeet is, en daarom waardig was vir insluiting. Slegs die kanonieke boeke word beskou as die 'goddelik geïnspireerde' gesaghebbende Woord van God, en behoort dus met reg in die Bybel.

Beide Jode en vroeë kerkvaders het ooreengekom oor 39 goddelike geïnspireerde boeke, wat die Ou Testamentiese Skrifkanon bevat. Augustinus (400 nC) bevat die boeke van die Apokriewe egter. 'N Groot deel van die Apokriewe is amptelik deur die Rooms-Katolieke Kerk erken as deel van die Bybelse kanon aan die Raad van Trent in 1546 nC. Vandag aanvaar die Koptiese, Griekse en Russies-Ortodokse kerke ook hierdie boeke. Die woord Apokriewe beteken 'verborge'. Die boeke van die Apokriewe word nie as gesaghebbend in die Judaïsme en die Protestantse Christelike kerke beskou nie.

Die verhaal van verlossing

Die sentrale boodskap of tema van die Bybel is God se verlossingsplan - sy manier om verlossing van sonde en geestelike dood deur bekering en geloof te bewerkstellig. In die Ou Testament is die konsep van verlossing gewortel in die verlossing van Israel uit Egipte in die boek Eksodus.

Die Nuwe Testament openbaar die bron van verlossing: Jesus Christus. Deur die geloof in Jesus, die beloofde Messias, word gelowiges verlos van God se oordeel oor sonde en die gevolg daarvan, wat die ewige dood is.

In die Bybel openbaar God Homself aan ons. Ons ontdek sy aard en karakter, sy liefde, sy geregtigheid, sy vergifnis en sy waarheid. Baie mense noem die Bybel 'n gids vir die uitleef van die Christelike geloof. Psalm 119: 105 sê: "U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad." (NIV)

Geskiedenis van die Bybel

Op soveel vlakke is die Bybel 'n buitengewone boek, van sy uiteenlopende inhoud en literêre style tot die wonderlike bewaring deur die eeue. Alhoewel die Bybel beslis nie die oudste boek in die geskiedenis is nie, is dit die enigste antieke teks met bestaande manuskripte wat in die duisende tel.

In antieke dae het die skrywers van die Bybel sy boodskappe opgeteken met watter hulpbronne destyds beskikbaar was. Die Skrif self openbaar sommige van die materiale wat gebruik is: graverings in klei, inskripsies op tablette van klip, ink en papyrus, vellum, perkament, leer en metale.

Vir 'n lang tydperk in die geskiedenis van die Bybel, was gewone mans en vroue verbode toegang tot die Skrif en hulle lewensveranderende waarhede. Die eerste volledige weergawe van die Bybel is in die Griekse taal voltooi rondom 312 nC. Dit is die Codex Vaticanus genoem, aangesien dit in die Vatikaanse biblioteek gebêre is. Teen 405 nC het Jerome beide Ou en Nuwe Testamente in Latyn vertaal, wat die Katolieke kerk die amptelike taal van die Bybel in 600 nC gemaak het. Dit was eers in die 16de eeu dat die hele Bybel in Engels vertaal is.

Die Bybel is deesdae die topverkoperboek van alle tye, met miljarde eksemplare wêreldwyd in meer as 2400 tale versprei.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam