https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is die verskil tussen denotasie en konnotasie?

Om die verskil tussen denotasie en konnotasie te verstaan, is belangrik om definisies te verstaan ​​en hoe konsepte gebruik word. Ongelukkig word dit bemoeilik deur die feit dat hierdie terme op twee verskillende maniere gebruik kan word: grammaties en logies. Nog erger is dat beide gebruike die moeite werd is om in gedagte te hou, en beide gebruike is van toepassing op die projek van logiese, kritiese denke.

betekenis

In grammatika is 'n woord den den se denotasie waarna die woord direk verwys, ongeveer gelykstaande aan die leksikale definisie. Die woord atheist dui dus aan iemand wat nie glo in die bestaan ​​van gode nie. 'N Woord se konnotasie verwys na enige subtiele nuanses wat moontlik deur die gebruik daarvan bedoel is. Byvoorbeeld, een moontlike konnotasie vir die woord atheist kan iemand wees wat immoreel en goddeloos is, afhangende van wie die praat of luister.

Die onderskeiding van grammatikale denotasie van konnotasie is belangrik, want hoewel 'n mens kan aanvaar dat 'n woord se denotasie ten volle bedoel is, is dit moeiliker om te bepaal of 'n woord se konnotasies bedoel is. Connotasies is dikwels emosioneel van aard, en as dit bedoel is, kan dit wees om 'n persoon se emosionele reaksies te laat draai, eerder as om 'n argument te evalueer.

As daar misverstande bestaan ​​oor hoe 'n persoon 'n woord in 'n bepaalde debat gebruik, kan die primêre bron van die misverstand in die woord wees: mense sien moontlik iets wat nie bedoel is nie, of die spreker is van plan iets wat mense wil hê sien nie. As u u argumente saamstel, is dit 'n goeie idee om nie net te kyk na wat u woorde aandui nie, maar ook na wat dit beteken.

In die logika verskil die gebruike van denotasie en konnotasie baie. Die benaming, of uitbreiding, van 'n term, is die lys van 'n klas voorwerpe waarna die woord verwys (dink daaraan as hoe ver strek hierdie woord? ). Die woord planet dui dus spesifieke voorwerpe aan soos Venus, Aarde, Jupiter en Neptunus. Of dit ook 'n voorwerp soos Pluto aandui, is 'n debat onder sterrekundiges om redes, sal ek binnekort uiteensit.

Die konnotasie, of bedoeling, van 'n woord, is die lys eienskappe wat gedeel word deur alle lede van die klas wat deur die woord benoem word (dink daaraan as by die gebruik van hierdie woord, wat beoog ek? ). Dus word die woord planet gekenmerk deur eienskappe wat sterrekundiges besluit het om sekere voorwerpe te onderskei van ander voorwerpe soos komete, sterre en asteroïdes. Die debat oor die vraag of die woord planet dui op Pluto is omdat sterrekundiges nie saamstem oor watter soort eienskappe gekonnekteer word deur die woord planet, en vandaar of Pluto het die regte eienskappe om as planeet te kwalifiseer.

Wat kom eerste?

Die debat oor die status van Pluto dui aan dat die uitbreiding van 'n woord bepaal word deur die bedoeling daarvan, maar die omgekeerde is ook nie waar nie. Eenvoudiger gestel, die lys voorwerpe wat deur 'n woord gedek word, word bepaal deur die lys eienskappe wat die woord dink om te beskryf; aan die ander kant word die lys eienskappe wat deur 'n woord beskryf word nie bepaal deur die lys van dinge wat deur die woord gedek word nie. Die voorwerpe wat deur die woord planet gedek word, word bepaal deur watter eienskappe die woord planet veronderstel is om te beskryf, maar nie andersom nie.

Dit is ten minste wat sommige filosowe redeneer. Ander is dit nie eens nie en argumenteer die teendeel: dat 'n woord eerstens gebruik word om 'n lys voorwerpe te beskryf wat op sommige belangrike maniere gelyk is, en dan, sodra hierdie benaming van die woord vasgestel is, word die konnotasie ontwikkel deur 'n stel redelike eienskappe uit die lys voorwerpe. Dus word die konnotasie bepaal deur die denotasie.

Wie is reg? Miskien is dit albei. 'N Voorbeeld van hoe moeilik dit is om dit te bepaal, kan die woord tree. Het mense eers ’n lys boomagtige eienskappe geskep en dan later besluit watter voorwerpe op die lys van bome gaan, of het mense eers sekere voorwerpe trees begin roep en eers later besluit watter tree-agtige eienskappe geregverdig opname in die lys bome het? In logika, wetenskap en filosofie basies, in enige veld waar baie noukeurige nadenke nodig is, moet die bedoeling van uitbreiding bepaal. By gemaklike gebruik kan dit egter goed wees dat verlenging prakties kan bepaal.

Betekenisverandering

Die betekenis van woorde kan mettertyd verander, omdat mense dit eenvoudig op verskillende maniere sal gebruik, maar elke betekenisverandering kan 'n ekstensiewe verandering (in wat die woord aandui), 'n opsetlike verandering (in wat die woord aanwys) voorstel, of albei. Die woord marriage dui byvoorbeeld nie (vir die meeste mense) enige vakbonde tussen twee lede van dieselfde geslag aan nie. As ons begin om sulke vakbonde aan te dui deur transport, sou dit dan n verandering in konnotasie vereis (watter eienskappe die woord beoog) of nie?

Dit is in werklikheid 'n sleutelelement in die debat oor die huwelik met gays. As mense nie saamstem oor die vraag of gays toegelaat moet word om te trou nie, stem hulle gedeeltelik saam oor die regte bedoeling van die term troue. Tensy hulle tot die een of ander ooreenkoms kom, sal hulle nooit sien nie oog-vir-oog oor die uitbreiding daarvan.

In 'n opsetlike definisie word die eienskappe of kenmerke van die konsep gelys, byvoorbeeld, met die eienskappe wat 'n voorwerp moet hê om te kwalifiseer as 'n planeet in plaas van 'n asteroïde. Om ooglopende redes is dit dikwels makliker as 'n uitgebreide definisie, omdat dit nie nodig is om 'n lang reeks voorbeelde te noem nie. 'N Lys eienskappe is altyd korter en vinniger.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke