https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is die koninkryk van God?

Die frase Kingdom van God (ook Kingdom van die hemel of Kingdom van die lig ) verskyn meer as 80 keer in die Nuwe Testament. Die meeste van hierdie verwysings kom voor in die Evangelies van Matteus, Markus en Lukas. Alhoewel die presiese term nie in die Ou Testament voorkom nie, word die bestaan ​​van God se Koninkryk op soortgelyke wyse in die Ou Testament weergegee.

Belangrike wegneemetes

  • Die koninkryk van God kan saamgevat word as die ewige ryk waar God soewerein is en Jesus Christus vir ewig regeer .
  • Die Koninkryk van God word meer as 80 keer in die Nuwe Testament genoem.
  • Die leringe van Jesus Christus draai om die Koninkryk van God.
  • Ander name in die Bybel vir die Koninkryk van God is die Koninkryk van die hemele en die Koninkryk van die lig.

Die sentrale tema van Jesus Christus se prediking was die Koninkryk van God. Maar wat word bedoel met hierdie frase? Is die koninkryk van God 'n fisiese plek of 'n huidige geestelike werklikheid? Wie is die onderdane van hierdie koninkryk? En bestaan ​​die koninkryk van God nou of net in die toekoms? Laat ons die Bybel soek vir antwoorde op hierdie vrae.

Die Koninkryk van God volgens die Bybel

Die koninkryk van God is die ryk waar God die opperste regeer, en Jesus Christus is die Koning. In hierdie koninkryk word God se gesag erken, en word sy wil gehoorsaam. Die konsep van 'n koninkryk van God is nie primêr 'n ruimte, grondgebied of politiek soos in 'n nasionale koninkryk nie, maar eerder 'n koninklike heerskappy, heerskappy en soewereine beheer. '

Ron Rhodes, professor in teologie aan die Dallas Teologiese Seminarium, bied hierdie definisie van die bytgrootte van die Koninkryk van God: God se huidige geestelike heerskappy oor sy volk (Kolossense 1:13) en Jesus toekomstige regering in die duisendjarige koninkryk (Openbaring 20) .

Oud-Testamentikus Graeme Goldsworthy het die Koninkryk van God in nog minder woorde opgesom as 'God se volk in God se plek onder God se heerskappy'.

Jesus en die Koninkryk

Johannes die Doper het met sy bediening begin om aan te kondig dat die koninkryk van die hemel naby was (Matteus 3: 2). Toe neem Jesus oor: Van daardie tyd begin Jesus preek en sê: Bekeer jou, want die koninkryk van die hemele is naby . (Matteus 4:17, ESV)

Jesus het sy volgelinge geleer hoe om die koninkryk van God in te gaan: Nie elkeen wat vir my sê: Here, Here, sal die koninkryk van die hemele binnegaan nie, maar die een wat die wil van my Vader doen wat is in die hemel. (Mattheüs 7:21, ESV)

Die gelykenisse wat Jesus aan die lig gebring het oor die koninkryk van God: En hy antwoord hulle: Aan u is gegee om die geheime van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie. (Matteus 13:11, ESV)

Net so het Jesus sy volgelinge aangespoor om vir die koms van die Koninkryk te bid: Vraai dan só: Onse Vader in die hemel, laat u Naam geheilig word. U koninkryk kom, u wil geskied, op aarde soos in die hemel. (Matteus 6: -10, ESV)

Jesus het belowe dat hy weer met heerlikheid na die aarde sou kom om sy koninkryk as 'n ewige erfenis vir sy volk te vestig. (Matteus 25: 31-34)

Jesus het in Johannes 18:36 gesê: "My koningskap is nie van hierdie wêreld nie." Hy het nie daarop gedui dat sy regering niks met die wêreld te doen het nie, maar dat sy heerskappy nie van enige aardse mens gekom het nie, maar van God. Om hierdie rede het Jesus die gebruik van wêreldse gevegte verwerp om sy doelwitte te bereik.

Waar en wanneer is die koninkryk van God?

Soms verwys die Bybel na die Koninkryk van God as 'n huidige werklikheid, terwyl ander kere as 'n toekomstige ryk of gebied.

Die apostel Paulus het gesê die koninkryk is deel van ons huidige geestelike lewe: Voor die koninkryk van God gaan dit nie om te eet en te drink nie, maar van geregtigheid en vrede en vreugde in die Heilige Gees. (Romeine 14:17, ESV)

Paulus het ook geleer dat volgelinge van Jesus Christus die Koninkryk van God met verlossing binnegaan: Hy [Jesus Christus] het ons verlos van die domein van die duisternis en ons oorgedra na die koninkryk van sy geliefde Seun. (Kolossense 1 : 13, ESV)

Nietemin het Jesus dikwels van die Koninkryk as 'n toekomstige erfenis gepraat:

Dan sal die Koning aan diegene aan sy regterkant sê: Kom, jy wat deur my Vader geseën is, erf die Koninkryk wat vir jou voorberei is van die skepping van die wêreld af. (Mattheüs 25: 34, NLT)
Ek sê vir julle dat baie uit die ooste en die weste sal kom en hul plekke by die fees saam met Abraham, Isak en Jakob sal inneem in die koninkryk van die hemele. (Matteus 8:11, NV) )
En hier beskryf die apostel Petrus die toekomstige beloning van diegene wat volhard in die geloof: Dan sal God u 'n wonderlike ingang gee in die ewige Koninkryk van ons Here en Verlosser Jesus Christus. (2 Petrus 1:11, NLT)

In sy boek, The Gospel of the Kingdom, bied George Eldon Ladd hierdie merkwaardige samevatting van die Kingdom of God:

Fundamenteel, soos ons gesien het, is die Koninkryk van God God se soewereine heerskappy; maar God se heerskappy verwoord hom in verskillende fases deur die verlossingsgeskiedenis. Daarom kan mans in die verskillende stadiums van manifestasie die koninkryk van God se heerskappy aangaan en die seëninge van sy bewind in verskillende grade ervaar. God se Koninkryk is die koninkryk van die eeue wat kom, die volksmond genoem; dan sal ons die seëninge van sy koninkryk (regering) besef in die volmaaktheid van hulle volheid. Maar die Koninkryk is nou hier. Daar is 'n gebied van geestelike seëning waarin ons vandag kan ingaan en gedeeltelik kan geniet, maar in werklikheid die seëninge van God se koninkryk (regering) .

Samevatting van die Koninkryk van God

Die eenvoudigste manier om die Koninkryk van God te verstaan, is die ryk waar Jesus Christus as Koning en God se gesag heers. Hierdie Koninkryk bestaan ​​hier en nou (deels) in die lewens en harte van die verlostes, sowel as in die toekoms en volmaaktheid.

Bronne

  • Die Evangelie van die Koninkryk, George Eldon Ladd.
  • Theopedia.
  • Byt-grootte Bybel definisies, Ron Rhodes.
Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Hebreeuse name vir seuns en hul betekenis

Litha Craft Projekte

Litha Craft Projekte

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh