https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is metafisika?

In die Westerse filosofie het metafisika die studie van die fundamentele aard van die hele werklikheid geword. Wat is dit, waarom is dit, en hoe kan ons dit verstaan? Sommige behandel metafisika as die studie van higher werklikheid of die sigbare natuur agter alles, maar in plaas daarvan is dit die studie van die hele werklikheid, sigbaar en onsigbaar. Saam met wat natuurlik en bonatuurlik is. Baie debatte tussen ateïste en teïste behels meningsverskille oor die aard van die werklikheid en die bestaan ​​van enigiets bonatuurliks. Die debatte is dikwels meningsverskille oor die metafisika.

Waar kom die term metafisika vandaan?

Die term metafisika is afgelei van die Griekse Ta Meta ta Physkia, wat die boeke na die boeke oor die natuur beteken. Toe ’n bibliotekaris Aristoteles se werke katalogiseer, het hy geen titel gehad vir die materiaal wat hy wou gaan opslaan na die materiaal genaamd nature (Physkia) so het hy dit after natuur genoem. Oorspronklik was dit nie n selfs ’n onderwerp dit was 'n versameling aantekeninge oor verskillende onderwerpe, maar spesifiek onderwerpe wat verwyder is van normale persepsie en empiriese waarneming.

Metafisika en die bonatuurlike

Metafisika het in die volksmond die etiket geword vir die bestudering van dinge wat die natuurwêreld oortref, dit wil sê dinge wat vermoedelik apart van die natuur bestaan ​​en wat 'n meer intrinsieke werklikheid het as ons. Dit gee 'n sin aan die Griekse voorvoegsel-meta wat dit oorspronklik nie gehad het nie, maar woorde verander mettertyd. Gevolglik is die populêre gevoel van metafisika die studie van enige vraag oor die werklikheid wat nie deur wetenskaplike waarneming en eksperimentering beantwoord kan word nie. In die konteks van ateïsme word hierdie gevoel van metafisika meestal letterlik leeg beskou.

Wat is 'n metafisikus?

'N Metafisikus is iemand wat die inhoud van die werklikheid probeer verstaan: waarom dinge hoegenaamd bestaan ​​en wat dit in die eerste plek beteken om te bestaan. Baie van die filosofie is 'n oefening in een of ander vorm van metafisika, en ons het almal 'n metafisiese perspektief, omdat ons almal 'n mening het oor die aard van die werklikheid. Omdat alles in metafisika meer kontroversieel is as ander onderwerpe, is daar nie 'n ooreenkoms tussen metafisici oor wat hulle doen en wat hulle ondersoek nie.

Waarom moet ateïste omgee vir metafisika?

Aangesien ateïste tipies die bestaan ​​van die bonatuurlike verwerp, kan hulle die metafisika as die nuttelose studie van niks verwerp nie. Aangesien metafisika egter tegnies die bestudering van die hele werklikheid is, en dus of daar enigsins bonatuurlike elemente daaraan is, is metafisika in der waarheid waarskynlik die mees fundamentele onderwerp waarop ongeoorloofde ateïste moet fokus. Ons vermoë om te verstaan ​​wat die werklikheid is, waaruit dit bestaan, wat 'bestaan' beteken, ens., Is fundamenteel vir die meeste meningsverskille tussen godsdienstige ateïste en.

Is metafisika nutteloos?

Sommige nie-godsdienstige ateïste, soos logiese positiviste, het aangevoer dat die agenda van die metafisika grootliks nutteloos is en niks kan bereik nie. Volgens hulle kan metafisiese uitsprake nie waar of vals wees nie, gevolglik dra hulle geen betekenis nie en moet hulle nie ernstig oorweeg word nie. Daar is 'n mate van regverdiging vir hierdie standpunt, maar dit is onwaarskynlik dat godsdienstige teïste oortuig of beïndruk word vir wie metafisiese aansprake sommige van die belangrikste dele van hul lewens uitmaak. Die vermoë om sulke aansprake aan te spreek en te kritiseer, kan dus belangrik wees.

Wat is 'n Ateïstiese metafisika?

Die enigste ding wat alle ateïste in gemeen het, is ongeloof in gode, so die enigste ding wat alle ateïstiese metafisika in gemeen het, is dat die werklikheid geen gode insluit nie en nie goddelik geskep is nie. Desondanks is die meeste ateïste in die Weste geneig om 'n materialistiese perspektief op die werklikheid te aanvaar. Dit beteken dat hulle die aard van ons werklikheid en die heelal as materiaal en energie beskou. Alles is natuurlik; niks is bonatuurlik nie. Daar is geen bonatuurlike wesens, gebiede of lewensvlakke nie. Alle oorsaak en gevolg opbrengste via natuurwette.

Vrae wat in metafisika gevra word

Wat is daar buite?
Wat is die werklikheid?
Bestaan ​​vrye wil?
Is daar 'n proses as oorsaak en gevolg?
Bestaan ​​abstrakte konsepte (soos getalle) regtig?

Belangrike tekste oor metafisika

Metafisika, deur Aristoteles.
Etiek, deur Baruch Spinoza.

Takke van metafisika

Aristoteles se boek oor metafisika is in drie afdelings verdeel: ontologie, teologie en universele wetenskap. Daarom is dit die drie tradisionele vertakkings van metafisiese ondersoek.

Ontologie is die vertakking van die filosofie wat handel oor die studie van die aard van die werklikheid: wat is dit, hoeveel realiteite is daar, wat is die eienskappe daarvan, ens. Die woord is afgelei van die Griekse terme op, wat reality en logo’s beteken, wat beteken studie van. Ateïste glo in die algemeen dat daar 'n enkele werklikheid is wat materieel en natuurlik van aard is.

Teologie is natuurlik die studie van gode. Bestaan ​​daar 'n god, wat 'n god is, wat 'n god wil hê, ens. Elke godsdiens het sy eie teologie omdat die studie van gode, indien dit gode insluit, sal voortgaan. van spesifieke leerstellings en tradisies wat van godsdiens tot godsdiens verskil. Aangesien ateïste nie die bestaan ​​van enige gode aanvaar nie, aanvaar hulle nie dat teologie die studie van iets waarlik is nie. Dit kan hoogstens die studie wees van wat mense dink dat dit werklik is, en atheïstiese betrokkenheid by teologie kom meer uit die perspektief van 'n kritiese buitestaander eerder as 'n betrokke lid.

Die tak van universele wetenskap is bietjie moeiliker om te verstaan, maar dit behels die soeke na eerste beginsels dinge soos die oorsprong van die heelal, fundamentele wette van logika en redenering, ens. Vir teiste is die antwoord hierop byna altyd 'god', en hulle is ook geneig om te argumenteer dat daar geen ander moontlike antwoord kan wees nie. Sommige gaan selfs ver om te argumenteer dat die bestaan ​​van dinge soos logika en die heelal 'n bewys is van die bestaan ​​van hul god.

Wat is die heiligheid van God?

Wat is die heiligheid van God?

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat