https://religiousopinions.com
Slider Image

Wat is die verskil tussen godsdiens en spiritualiteit?

Een gewilde idee is dat daar 'n onderskeid bestaan ​​tussen twee verskillende maniere om met die goddelike of die heilige verband te hou: godsdiens en spiritualiteit. Godsdiens beskryf die sosiale, die publieke en die georganiseerde manier waarop mense met die heilige en die goddelike verband hou, terwyl spiritualiteit sulke verhoudings beskryf wanneer dit privaat, persoonlik en selfs op maniere voorkom.

Is so 'n onderskeid geldig?

As u hierdie vrae beantwoord, is dit belangrik om te onthou dat dit twee fundamentele verskillende soorte dinge beskryf. Al beskryf ek dit as verskillende maniere om met die goddelike of die heilige verband te hou, lei dit my eie vooroordele alreeds in die bespreking. Baie (indien nie die meeste) van diegene wat probeer om so 'n onderskeid te tref, beskryf dit nie as twee aspekte van dieselfde ding nie; in plaas daarvan, is hulle veronderstel om twee heeltemal verskillende diere te wees.

Dit is gewild, veral in Amerika, om heeltemal tussen spiritualiteit en godsdiens te skei. Dit is waar dat daar verskille is, maar daar is ook 'n aantal problematiese onderskeid wat mense probeer tref. In die besonder argumenteer ondersteuners van spiritualiteit dat alles wat sleg is by godsdiens lê, terwyl alles in spiritualiteit gevind kan word. Dit is 'n selfdienende onderskeid wat die aard van godsdiens en spiritualiteit verberg.

Godsdiens teen spiritualiteit

Die idee is dat daar iets interessants met hierdie onderskeid is as ons kyk na die radikaal verskillende maniere waarop mense die onderskeid probeer definieer en beskryf. Beskou hierdie drie definisies wat op die internet getrek is:

 1. Godsdiens is 'n instelling wat om verskillende redes deur die mens opgerig word. Beheer, oefen moraliteit, beroerte ego's, of wat ook al dit doen. Georganiseerde, gestruktureerde godsdienste verwyder almal god uit die vergelyking. U bely u sondes aan 'n predikant, gaan na kerke om te aanbid, word vertel wat om te bid en wanneer om dit te bid. Al daardie faktore verwyder jou van God. Spiritualiteit word in 'n persoon gebore en ontwikkel in die persoon. Dit kan geskop word deur 'n godsdiens, of dit kan begin word deur 'n openbaring. Spiritualiteit strek tot alle fasette van 'n persoon se lewe. Spiritualiteit word gekies terwyl godsdiens dikwels gedwing word. Om vir my geestelik te wees, is belangriker en beter as om godsdienstig te wees.
 2. Godsdiens kan alles wees wat die persoon wat dit beoefen, verlang. Spiritualiteit, daarenteen, word deur God gedefinieer. Aangesien godsdiens die mens definieer, is godsdiens 'n manifestasie van die vlees. Maar spiritualiteit, soos deur God gedefinieer, is 'n manifestasie van sy aard.
 3. Ware spiritualiteit is iets wat diep binne jouself gevind word. Dit is jou manier om die wêreld en mense rondom jou lief te hê, aan te neem en te hou. Dit kan nie in 'n kerk gevind word of deur op 'n sekere manier te glo nie.

  Hierdie definisies verskil nie net nie; hulle is nie versoenbaar nie! Twee definieer spiritualiteit op 'n manier wat dit van die individu afhanklik maak; dit is iets wat in die persoon ontwikkel of diep binne-in hom gevind word. Die ander definieer egter spiritualiteit as iets wat van God afkomstig is en deur God gedefinieer word, terwyl godsdiens alles is wat die persoon verlang. Is spiritualiteit van God en godsdiens van die mens, of is dit andersom? Waarom sulke uiteenlopende sienings?

  Nog erger, ek het gevind dat die drie definisies hierbo gekopieër is op talle webwerwe en blogplasings in pogings om spiritualiteit oor godsdiens te bevorder. Diegene wat die kopiëring doen, ignoreer die bron en verontagsaam die feit dat dit teenstrydig is!

  Ons kan beter verstaan ​​hoekom sulke onverenigbare definisies (elkeen verteenwoordigend van hoeveel, baie ander die terme definieer) voorkom deur te kyk wat hulle verenig: die denigrasie van godsdiens. Godsdiens is sleg. Godsdiens gaan oor mense wat ander mense beheer. Godsdiens distansieer jou van God en van die heilige. Spiritualiteit, wat dit ook al is, is goed. Spiritualiteit is die ware manier om God en die heiliges te bereik. Spiritualiteit is die regte ding om jou lewe te konsentreer.

  Problematiese onderskeid tussen godsdiens en spiritualiteit

  Een hoofprobleem met pogings om godsdiens van spiritualiteit te skei, is dat eersgenoemde met alles negatief opgesaal is, terwyl laasgenoemde met alles positief verhef word. Dit is 'n heeltemal selfbedienende manier om die saak te benader en iets wat u net hoor van diegene wat hulself as geestelik beskryf. U hoor nooit dat 'n godsdienstige persoon sulke definisies aanbied nie, en dis nie respek vir godsdienstige mense om aan te dui dat hulle in 'n stelsel sal bly sonder positiewe eienskappe nie.

  'N Ander probleem met pogings om godsdiens van spiritualiteit te skei, is die vreemde feit dat ons dit nie buite Amerika sien nie. Waarom word mense in Europa godsdienstig of godsdienstig, maar Amerikaners het hierdie derde kategorie geestelik? Is Amerikaners spesiaal? Of is dit eerder dat onderskeiding eintlik net 'n produk van die Amerikaanse kultuur is?

  In werklikheid is dit presies die geval. Die term self word gereeld eers na die 1960's gebruik, toe daar wydverspreide opstand was teen elke vorm van georganiseerde gesag, insluitend die georganiseerde godsdiens. Daar word gedink dat elke instelling en elke stelsel van gesag korrup en kwaad was, insluitend godsdienstige.

  Amerikaners was egter nie bereid om godsdiens heeltemal te laat vaar nie. In plaas daarvan het hulle 'n nuwe kategorie geskep wat steeds godsdienstig was, maar wat nie meer dieselfde tradisionele gesagsfigure bevat nie.

  Hulle het dit spiritualiteit genoem. Die skepping van die kategorie spiritueel kan gesien word as net nog 'n stap in die lang Amerikaanse proses om godsdiens te privatiseer en te verpersoonlik, iets wat voortdurend deur die Amerikaanse geskiedenis plaasgevind het.

  Dit is geen wonder dat die howe in Amerika weier om enige wesenlike verskil tussen godsdiens en spiritualiteit te erken nie, en tot die gevolgtrekking gekom dat geestelike programme soveel soos godsdienste is, dat dit hul regte sou skend om mense te dwing om hulle by te woon (soos byvoorbeeld met Anoniem Alkoholiste). . Die godsdienstige oortuigings van hierdie geestelike groepe lei mense nie noodwendig tot dieselfde gevolgtrekkings as georganiseerde godsdienste nie, maar dit maak hulle nie minder godsdienstig nie.

  Geldige onderskeid tussen godsdiens en spiritualiteit

  Dit is nie te sê dat daar niks geldig is in die konsep van spiritualiteit nie, maar dat die onderskeid tussen spiritualiteit en godsdiens in die algemeen nie geldig is nie. Spiritualiteit is 'n vorm van godsdiens, maar 'n privaat en persoonlike vorm van godsdiens. Die geldige onderskeid is dus tussen spiritualiteit en georganiseerde godsdiens.

  Ons kan sien dat daar min (indien enigiets) wat mense beskryf as spiritualiteit karakteriseer, maar wat ook nie aspekte van tradisionele godsdiens gekenmerk het nie. Persoonlike soeke na God? Georganiseerde godsdienste het baie ruimte gemaak vir sulke soeke. Persoonlike verstaan ​​van God? Georganiseerde godsdienste het baie staatgemaak op die insigte van mistieke mense, hoewel hulle ook probeer het om hul invloed te omseil om nie die boot te veel en te vinnig te laat rots nie.

  Boonop kan sommige van die negatiewe kenmerke wat algemeen aan godsdiens toegeskryf word, ook in sogenaamde geestelike stelsels voorkom. Is godsdiens afhanklik van 'n boek reëls? Alkoholiste Anoniem beskryf homself as geestelik eerder as godsdienstig en het so 'n boek. Is godsdiens afhanklik van 'n stel geskrewe openbarings van God eerder as 'n persoonlike kommunikasie? 'N Kursus in wonderwerke is 'n boek met sulke onthullings wat van mense verwag word om te bestudeer en te leer.

  Dit is belangrik om daarop te let dat baie van die negatiewe dinge wat mense aan godsdienste toeskryf, op sy beste kenmerke is van sommige vorme van sommige godsdienste (meestal Judaïsme, Christendom en Islam), maar nie ander godsdienste nie (soos Taoïsme of Boeddhisme) ). Dit is miskien die rede waarom soveel spiritualiteit geheg word aan tradisionele godsdienste, soos pogings om hul harder rande te versag. Ons het dus Joodse spiritualiteit, Christelike spiritualiteit en Moslem-spiritualiteit.

  Godsdiens is geestelik en spiritualiteit is godsdienstig. Die een is geneig om meer persoonlik en privaat te wees, terwyl die ander geneig is om openbare rituele en georganiseerde leerstellings op te neem. Die lyne tussen die een en die ander is nie duidelik nie en onderskei hulle is almal punte op die spektrum van geloofstelsels wat bekend staan ​​as godsdiens. Nóg godsdiens nóg spiritualiteit is beter of slegter as die ander; mense wat probeer voorgee dat so 'n verskil bestaan, maak hulself slegs vir die gek.

  Alles oor Guru Gobind Singh

  Alles oor Guru Gobind Singh

  Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

  Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

  7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

  7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie