https://religiousopinions.com
Slider Image

Wanneer die Christendom gebruik word om geweld te regverdig

Hoe het die Christendom daarin geslaag om soveel geweld te produseer, selfs al het die aanhangers dit so gereeld as 'n godsdiens van vrede bevorder? Ongelukkig was die regverdiging van geweld en oorlog met behulp van die beginsels van die Christendom sedert die tyd van die kruistogte.

Christelike regverdigings vir geweld

Die kruistogte is nie die enigste voorbeeld van geweld in die Christelike geskiedenis nie, maar meer as enige ander era, is dit gekenmerk deur massa, georganiseerde geweld wat eksplisiet geregverdig was met spesifieke Christelike argumente .

In The Crusades: A History; Die tweede uitgawe, Jonathan Riley-Smith, skryf:

Die afgelope twee duisend jaar het Christelike regverdiging van geweld op twee persele gerus.
Die eerste was dat geweld wreedaardig gedefinieer is as ’n daad van fisieke krag wat, opsetlik of as’ n newe-effek, manslag of besering aan die menslike liggaam bedreig word nie intrinsiek boos was nie. Dit was moreel neutraal totdat dit gekwalifiseer is deur die opset van die dader. As sy voorneme altruïsties was, soos dié van 'n chirurg wat, selfs teen die wense van sy pasiënt, 'n ledemaat geamputeer het, 'n maatreël wat die pasiënt se lewe in gevaar gestel het, dan kan die geweld as positief beskou word. .
Die tweede uitgangspunt was dat Christus se wense vir die mensdom verband hou met 'n politieke stelsel of verloop van politieke gebeure in hierdie wêreld. Vir die kruisvaarders is sy voornemens vergestalt in 'n politieke opvatting, die Christelike Republiek, 'n enkele, universele, transendentale staat wat deur hom regeer is, wie se agente op aarde pousse, biskoppe, keisers en konings was. Daar word geglo dat 'n persoonlike verbintenis tot die verdediging 'n morele imperatief is vir diegene wat gekwalifiseer is om te veg.

Godsdienstige en nie-godsdienstige regverdigings vir geweld

Ongelukkig is dit algemeen om godsdiensgeweld te verskoon deur aan te dring dat dit 'regtig' gaan oor politiek, grond, hulpbronne, ens. Dit is waar dat ander faktore meestal bestaan, maar die bloot aanwesigheid van hulpbronne of politiek as 'n faktor beteken nie dat godsdiens is nie meer betrokke nie sonder dat godsdiens nie as regverdiging vir die geweld gebruik word nie. Dit beteken beslis nie dat godsdiens misbruik of misbruik word nie.

U sal hard probeer om enige godsdiens te vind waarvan die leerstellings nie gebring is om oorlog en geweld te regverdig nie. En vir die grootste deel, glo ek dat mense opreg en opreg geglo het dat oorlog en geweld 'n logiese uitkoms van hul godsdienste was.

Godsdiens en kompleksiteit

Dit is waar dat die Christendom baie uitsprake maak namens vrede en liefde. Christelike geskrifte die Nuwe Testament gaan baie meer oor vrede en liefde as oor oorlog en geweld en weinig wat aan Jesus toegeskryf word, pleit geweldig. Daar is dus regverdiging om te dink dat die Christendom meer vreedsaam moet wees mag nie heeltemal vreedsaam wees nie, maar beslis nie so bloedig en gewelddadig soos die Christelike geskiedenis was nie.

Nietemin beteken die feit dat die Christendom baie verklarings namens vrede, liefde en nie-geweld lewer, dit nie noodwendig dat dit noodwendig vreedsaam moet wees nie en dat enige geweld wat namens hom gepleeg word, 'n afwyking of op een of ander manier antichristelik is. Godsdienste bied teenstrydige uitsprake oor alle aangeleenthede, waardeur mense regverdiging kan vind vir omtrent enige posisie binne enige godsdienstige tradisie van voldoende ingewikkeldheid en ouderdom.

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar