https://religiousopinions.com
Slider Image

10 Liefdadigheidsaanhalings uit die boek van Mormon

In die Boek van Mormon leer ons dat "liefdadigheid die suiwer liefde van Christus is en dit tot in ewigheid sal bestaan" (Moroni 7:47). Hierdie lys van tien liefdadigheidsaanhalings is van leiers van die Kerk van Jesus Christus van die Heiliges in die Laaste Dae.

01 van 10

Joseph B. Wirthlin: Die groot gebod

'N Israeliet gee op 30 November 2005 liefdadigheid aan 'n Joodse bedelaar in die middestad van Tel Aviv. Met bykans een uit elke vyf Israeliese gesinne wat onder die armoedegrens leef, sal die kwessie na verwagting 'n oorheersende faktor in Israel se algemene verkiesing op 28 Maart 2006 wees. Uriel Sinai / Getty Images

'Niks wat u doen, maak 'n groot verskil aan u as u nie liefdadigheid het nie. U kan in tale spreek, die gawe van profesie hê, alle verborgenhede verstaan ​​en alle kennis besit; selfs as u die geloof het om berge te skuif sonder om dit lief te hê, sal jou glad nie baat nie ...
"Sonder liefdadigheid sonder die pure liefde van Christus ', maak ons ​​nie saak wat ons ook al vermag nie. Daarmee word alles anders lewendig en lewendig.
"Wanneer ons ander inspireer en leer om hul hart met liefde te vul, vloei gehoorsaamheid van binne na buite in vrywillige dade van selfopoffering en diens" (Ensign, Nov 2007, 28 31).

02 van 10

Dallin H. Oaks: The Challenge to Word

Steve Debenport / E + / Getty Images

"Ons word uitgedaag om deur 'n proses van bekering te beweeg na die status en toestand wat die ewige lewe genoem word. Dit word bereik nie net deur te doen wat reg is nie, maar deur dit vir die regte rede te doen vir die suiwer liefde van Christus. Apostel Paulus illustreer dit in sy beroemde leer oor die belangrikheid van liefdadigheid (kyk 1 Kor. 13). Die rede waarom liefdadigheid nooit misluk nie en die rede waarom liefdadigheid groter is as selfs die belangrikste handelinge van goedheid wat hy aangehaal het, is dat liefde, 'die pure liefde' van Christus '(Moro. 7:47), is nie 'n handeling nie, maar 'n toestand of bestaanstoestand. Liefdadigheid word bereik deur 'n opeenvolging van dade wat tot bekering lei. Liefdadigheid is iets wat 'n mens word' (Ensign, Nov 2000, 32 34).

03 van 10

Don R. Clarke: word instrumente in die hande van God

'Ons moet liefde hê vir God se kinders ...

"Joseph F. Smith het gesê: 'Liefdadigheid of liefde is die grootste beginsel wat bestaan. As ons 'n helpende hand kan gee aan die onderdruktes, as ons kan help met die wat moedeloos is en in hartseer, as ons die opheffing en verligting van die toestand van die mensdom, dit is ons missie om dit te doen, dit is 'n wesenlike deel van ons godsdiens om dit te doen '(in Conference Report, Apr. 1917, 4). As ons liefde vir God se kinders voel, kry ons geleenthede om te help hulle op hul reis terug na Sy teenwoordigheid ”(Ensign, Nov 2006, 97 99).

04 van 10

Bonnie D. Parkin: die keuse van liefdadigheid: die goeie deel

"Die suiwer liefde van Christus .... Wat beteken hierdie frase? Ons vind 'n deel van die antwoord in Josua: 'Pas op ... om die Here jou God lief te hê ... en Hom te dien met jou hele hart en met u hele siel. ' Liefdadigheid is ons liefde vir die Here, getoon deur ons dade van diens, geduld, medelye en begrip vir mekaar ...

"Beoordeel ons mekaar? Kritiseer ons mekaar vir individuele keuses en dink ons ​​weet beter?" (Ensign, Nov 2003, 104).

05 van 10

Howard W. Hunter: 'n meer uitstekende manier

"Ons moet vriendeliker wees met mekaar, meer sagmoedig en vergewensgesind wees. Ons moet stadiger wees tot woede en vinniger wees om te help. Ons moet die hand van vriendskap uitsteek en die hand van vergelding weerstaan. Kortom, ons moet liefhê mekaar met die suiwer liefde van Christus, met opregte liefde en deernis en, indien nodig, gedeelde lyding, want dit is die manier waarop God ons liefhet ...

'Ons moet meer vasbeslote en meer liefdevol die pad volg wat Jesus getoon het. Ons moet' stilstaan ​​om 'n ander te help en op te hef 'en ons sal sekerlik' sterkte vind as wat ons eie is. ' As ons meer sou doen om 'die kuns van die geneser' te leer, sou daar ongeëwenaarde kanse wees om dit te gebruik, die 'gewonde en vermoeide' aan te raak en aan almal ''n sagte [r] hart' 'te wys (Ensign, Mei 1992, 61).

06 van 10

Marvin J. Ashton: The Tongue Can Be a Sharp Sword

'Egte liefdadigheid is nie iets wat jy weggee nie; dit is iets wat jy aanskaf en deel van jouself maak ...

'Miskien kom die grootste liefdadigheid as ons vriendelik teenoor mekaar is, as ons nie iemand anders beoordeel of kategoriseer nie, as ons mekaar net die voordeel van die twyfel gee of stilbly. Liefdadigheid aanvaar iemand se verskille, swakhede en tekortkominge. ; om geduld te hê met iemand wat ons in die steek gelaat het, of om die impuls te weerstaan ​​om aanstoot te neem as iemand nie iets aanpak soos ons miskien gehoop het nie. Liefdadigheid weier om voordeel te trek uit die swakheid van iemand anders en is bereid om iemand te vergewe wat seergemaak het. ons. Liefdadigheid verwag die beste van mekaar "(Ensign, Mei 1992, 18).

07 van 10

Robert C. Oaks: The Power of Patience

"Die Boek van Mormon bied insig in die verhouding tussen geduld en liefdadigheid. Mormon ... noem [die] 13 elemente van liefdadigheid, of die suiwer liefde van Christus. Ek vind dit die interessantste dat 4 van die 13 elemente hiervan moet -de deug hou verband met geduld (sien Moroni 7: 44 45).
'Eerstens:' liefdadigheid ly lank. ' Dit is waaroor geduld gaan. Liefdadigheid 'word nie maklik uitgelok nie' is 'n ander aspek van hierdie kwaliteit, soos ook liefde 'alle dinge dra'. En ten slotte is liefdadigheid 'alle dinge verduur' sekerlik 'n uitdrukking van geduld (Moroni 7:45). Uit hierdie bepalende elemente is dit duidelik dat sonder om geduld te hê aan ons siel, ons ernstig sou ontbreek ten opsigte van 'n Christusagtige karakter '(Ensign, Nov 2006, 15 17).

08 van 10

M. Russell Ballard: Die vreugde van hoop vervul

Skenk aan liefdadigheid. Getty Images

'Die apostel Paulus het geleer dat drie goddelike beginsels 'n basis vorm waarop ons die struktuur van ons lewens kan bou ...

"Deur saam te werk, sal hierdie drie ewige beginsels ons help om die breë, ewige perspektief te gee wat ons nodig het om die moeilikste uitdagings van die lewe die hoof te bied, insluitend die geprofeteerde beproewings van die laaste dae. Ware geloof bevorder hoop vir die toekoms; dit laat ons verby ons en onsself kyk Versterk deur hoop, word ons beweeg om die suiwer liefde van Christus te demonstreer deur daaglikse dade van gehoorsaamheid en Christelike diens ”(Ensign, Nov 1992, 31).

09 van 10

Robert D. Hales: Gifts of the Spirit

Help met kos en jasse is een van die vele idees vir kinders wat u kind kan kies. Meng prente / KidStock / Getty Images

"Daar is een geskenk waarop ek wil fokus, die geskenk van liefdadigheid. Gebruik liefdadigheid, 'die suiwer liefde van Christus' (Moro. 7:47), en gee diens vir die regte redes. Liefdadigheid is die vermoë om maak die lewe meer betekenisvol vir ander ...

'Daar is tye wanneer ons opgehef moet word. Daar is tye wanneer ons versterk moet word. Wees daardie soort vriend en daardie soort persoon wat ander ophef en versterk. Moet nooit iemand hoef te kies tussen jou weë en die weë van die Here nie. . En sorg altyd dat u dit vergemaklik om die gebooie van God uit te leef vir diegene wat aan u kant is en wie u vriende is. Dan sal u verstaan ​​of u liefdadigheid het '(Ensign, Feb 2002, 12).

10 van 10

Gene R. Cook: Liefdadigheid: perfekte en ewige liefde

Echo / Getty Images

'Dink 'n oomblik saam met my aan die volgende majestueuse geskenke: die heerlikheid van die hele skepping, die aarde, die hemel; u gevoelens van liefde en vreugde; sy reaksies van genade, vergifnis en ontelbare antwoorde op gebed; die geskenk van geliefdes en uiteindelik die grootste geskenk van die hele geskenk van die Vader van sy versoenende Seun, die perfekte een in liefdadigheid, selfs die God van liefde ...

"Regverdige gevoelens wat deur 'n man gegenereer word, blyk vooraf te gaan met die verhoging van die gevoelens deur die Gees. Tensy u liefde ervaar, kan u nie ware liefde aan ander oordra nie. Die Here het gesê dat ons mekaar moet liefhê soos Hy ons liefhet, so onthou: liefgehê te word, waarlik lief te hê ”(Ensign, Mei 2002, 82).

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar