https://religiousopinions.com
Slider Image

5 Eienskappe van 'n effektiewe jeugwerker

As u dit oorweeg om as jeugwerker betrokke te raak of alreeds daar is, voel u waarskynlik dat u geroep word om 'n jeugwerker te wees. Net omdat God 'n begeerte geplaas het om met Christen tieners op u hart te werk, beteken dit nie dat u nie hoef te groei as werker nie.

Of u tien jaar ervaring van jeugleierskap gehad het of nou net aan die gang is, dit is altyd goed om te weet watter leierskap groeiareas is. Hier is die vyf belangrikste kenmerke van 'n wonderlike jeugwerker.

Die God-gesentreerde hart

Dit hoef waarskynlik nie gesê te word nie, maar as u met Christen tieners gaan werk, moet u self 'n Christen wees. Dit beteken nie dat jy die kundigste Christen in die wêreld moet wees nie, maar dat jy 'n mate van begrip van jou geloof moet hê en dat jy 'n hart moet hê wat op God gerig is.

'N Doeltreffende jeugwerker kan hul eie verhouding met God as voorbeeld vir tieners demonstreer. Dit is moeilik om iemand iets te leer wat jy nie self doen nie. Die filosofie Gaan soos ek, nie soos ek sê nie, gaan nie baie ver met tieners nie. Toewyding, daaglikse gebedstyd en daaglikse Bybellees sal jou help om in jou verhouding met God te groei en ondersteuning te bied in jeugleierskap.

Die Dienaarshart

Die bediende se hart is ook belangrik. Jeugbediening verg baie werk. U sal waarskynlik beskikbaar moet wees om hulp te verleen met die opstel, opruiming en bywoning van geleenthede buite gewone dienste. Jeugpredikante het dikwels baie hulp nodig in die beplanning en uitvoering van geleenthede vir jeugbediening.

Sonder 'n dienaar se hart stel u nie 'n Christelike voorbeeld vir u studente nie. Om 'n dienskneg te wees, is 'n groot deel daarvan om 'n Christen te wees. Christus was 'n dienskneg vir die mens, en Hy het mense geroep om mekaar se diensknegte te wees. Dit beteken nie dat u 'n slaaf van die bediening hoef te wees nie, maar dat u gereed moet wees om te help waar moontlik.

Groot skouers

Adolessensie is moeilik, en Christelike tieners is nie anders nie. Net omdat hulle Christene is, beteken dit nie dat hulle nie deur alle beproewings en verdrukking gaan nie. 'N Groot jeugwerker is daar vir die studente. Hy of sy het groot skouers wat trane, lag, introspeksie en meer kan hanteer. As jeugwerker dra jy die gewig van wat in jou studente se lewens aangaan.

Jeugwerkers moet empatie hê met die studente waarmee hulle werk. Empatie is om jouself in die student se skoene te kan sit. U moet ook oor goeie luistervaardighede beskik. Dit is nie reg om net te hoor wat 'n student sê nie. U moet aktief luister en vrae vra. Baie van wat tieners sê, is tussen die lyne.

'N Groot jeugwerker is te alle tye beskikbaar vir studente. Dit beteken nie dat u 'n persoonlike lewe moet opoffer nie, aangesien u grense moet stel, maar dit beteken wel dat as 'n student u in 'n krisis bel om 2 am, dan is dit gelyk aan die kursus. Tienerangs gebeur nie net tussen die ure van 9 tot 5 nie.

'N Sin vir verantwoordelikheid en gesag

Om verantwoordelik te wees is 'n groot deel daarvan om 'n effektiewe jeugwerker te wees. U is 'n leier en verantwoordelikheid kom by die gebied. U is verantwoordelik vir sekere take, toesig en om 'n voorbeeld te wees. U moet gesaghebbend genoeg wees om studente in lyn te hou. Net omdat 'n tiener 'n Christen is, beteken dit nie dat hulle die beste besluite neem nie.

As 'n verantwoordelike en gesaghebbende jeugwerker moet u grense stel wat toon dat daar 'n lyn is tussen u student en vriend en leier. Sekere handelinge vereis dat u met ouers en predikante kontak maak. Sekere aksies beteken dat u teen 'n tiener moet opstaan ​​om vir hom of haar te sê dat sy verkeerd doen.

'N Positiewe houding

Daar is niks meer skade aan jeugbediening as 'n kranksinnige leier nie. As u heeltyd kla, sal u studente negatiewe karaktertrekke met die jeuggroep en die kerk as geheel vereenselwig. Selfs in die slegste tye, moet u rustig kan wees. Hou u fokus op die goeie in elke situasie. Ja, dit is soms moeilik, maar as 'n leier moet jy jou studente in die regte rigting hou.

Daar is baie verantwoordelikheid as u 'n jeugleier word. Deur te leer om die top 5 eienskappe van 'n puik jeugleier te verbeter, kan u 'n voorbeeld vir die studente en ander leiers word. U jeuggroep sal die vrugte pluk namate u groep groei. Neem die tyd om gebiede te vind waarin u as leier kan leer en groei.

Psalm 78: 5 Hy het insettinge vir Jakob verorden en die wet in Israel opgerig, wat hy ons voorvaders beveel het om hulle kinders te leer, (NIV)
Godsdienste van Brunei

Godsdienste van Brunei

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Wat was die Rajneesh-beweging?

Wat was die Rajneesh-beweging?