https://religiousopinions.com
Slider Image

9 Geloofsgroepe wat die Drie-eenheid verwerp

Die leer van die Drie-eenheid staan ​​sentraal in die meeste Christelike denominasies en geloofsgroepe, hoewel nie almal nie. Die term Drie-eenheid word nie in die Bybel gevind nie, en die begrip is nie maklik om te begryp of te verklaar nie. Tog is die meeste konserwatiewe, evangeliese Bybelkundiges dit eens dat die Drie-eenheidsleer duidelik in die Skrif uitgedruk word.

Nie-trinitariese geloofsgroepe verwerp die Drie-eenheid. Die leerstelling self is aan die einde van die 2de eeu vir die eerste keer deur Tertullianus bekendgestel, maar is eers in die 4de en 5de eeu wyd aanvaar. Die term kom van die Latynse naamwoord “trinitas” wat beteken “drie is een.” Die Drie-eenheid-leerstelling gee uitdrukking aan die geloof dat God bestaan ​​uit drie verskillende persone wat bestaan ​​in gelyke wese en ewigdurende gemeenskap as die Vader, Seun en Heilige Gees.

9 Nie-trinitariese gelowe

Drie-eenheidsknoop of triquetra-simbool.

smartboy10 / Getty Images

Die volgende godsdienste is onder diegene wat die leerstelling van die Drie-eenheid verwerp. Die lys is nie uitputtend nie, maar omvat verskeie groot groepe en godsdienstige bewegings. Ingesluit is 'n kort uiteensetting van elke groep se oortuigings oor die aard van God, wat 'n afwyking van die Drie-eenheidsleer openbaar.
Ter vergelyking word die Bybelse Drie-eenheidsleer gedefinieër deur die Oxford Dictionary of the Christian Church as “Die sentrale dogma van die Christelike teologie, dat die een God bestaan ​​in drie persone en een substansie, Vader, Seun en Heilige Gees. is een, maar tog self-gedifferensieerd; die God wat Homself aan die mensdom openbaar, is een God eweredig in drie verskillende lewensvorme, en tog een bly tot in alle ewigheid. '

Mormonisme - Heiliges van die laaste dae

Gestig deur: Joseph Smith, jr., 1830.

Mormone glo dat God 'n liggaamlike liggaam, vlees en bene, 'n ewige, perfekte liggaam het. Mans het ook die potensiaal om gode te word. Jesus is God se letterlike seun, 'n aparte wese van God die Vader en die 'ouer broer' van mense. Die Heilige Gees is ook 'n aparte wese van God die Vader en God die Seun. Die Heilige Gees word beskou as 'n onpersoonlike krag of gees-wese. Hierdie drie afsonderlike wesens is slegs 'een' in hul doel, en hulle vorm die Godheid.

Jehovah se Getuies

Gestig deur: Charles Taze Russell, 1879. Opgevolg deur Joseph F. Rutherford, 1917.

Jehovah se Getuies glo dat God een persoon is, Jehovah. Jesus was Jehovah se eerste skepping. Jesus is nie God nie en ook nie 'n deel van die Godheid nie. Hy is hoër as die engele maar minderwaardig teenoor God. Jehovah het Jesus gebruik om die res van die heelal te skep. Voordat Jesus na die aarde gekom het, was hy bekend as die aartsengel Michael. Die Heilige Gees is 'n onpersoonlike krag van Jehovah, maar nie God nie.

Christelike wetenskap

Gestig deur: Mary Baker Eddy, 1879.

Christenwetenskaplikes glo dat die Drie-eenheid lewe, waarheid en liefde is. As onpersoonlike beginsel is God die enigste ding wat werklik bestaan. Alles anders (materie) is 'n illusie. Jesus, hoewel nie God nie, is die Seun van God. Hy was die beloofde Messias, maar was nie 'n godheid nie. Die Heilige Gees is goddelike wetenskap volgens die leer van Christelike wetenskap.

Armstrongism

(Philadelphia Church of God, Global Church of God, United Church of God)

Gestig deur: Herbert W. Armstrong, 1934.

Tradisionele Armstrongisme ontken 'n Drie-eenheid en definieer God as ''n gesin van individue'. Oorspronklike leringe sê dat Jesus nie 'n fisiese opstanding gehad het nie en dat die Heilige Gees 'n onpersoonlike krag is.

Christadelphians

Gestig deur: Dr. John Thomas, 1864.

Christadelphians glo dat God een onverdeelbare eenheid is, nie drie afsonderlike persone wat in een God bestaan ​​nie. Hulle ontken die goddelikheid van Jesus en glo dat hy volkome menslik en apart van God is. Hulle glo nie dat die Heilige Gees die derde persoon van die Drie-eenheid is nie, maar bloot 'n krag van die 'ongesiene krag' van God.

Eenheid Pinksterfees

Gestig deur: Frank Ewart, 1913.

Eenheid Pinksters glo dat daar een God is en dat God een is. Deur die loop van die tyd manifesteer God homself op drie maniere of 'vorme' (nie persone nie), as Vader, Seun en Heilige Gees. Eenheid Pinksters neem die Drie-eenheidsleer hoofsaaklik oor die gebruik van die term 'persoon'. Hulle glo dat God nie drie verskillende persone kan wees nie, maar slegs een wese wat homself op drie verskillende maniere geopenbaar het. Dit is belangrik om daarop te let dat die eenheid van Pinkster die godheid van Jesus Christus en die Heilige Gees bevestig.

Vereniging Kerk

Gestig deur: Sun Myung Moon, 1954.

Aanhangers van eenwording glo dat God positief en negatief is, manlik en vroulik. Die heelal is God se liggaam wat deur hom gemaak is. Jesus was nie God nie, maar 'n man. Hy het nie 'n fisiese opstanding beleef nie. In werklikheid het sy missie op aarde misluk en sal hy vervul word deur Sun Myung Moon, wat groter is as Jesus. Die Heilige Gees is vroulik van aard. Sy werk saam met Jesus in die geestesland om mense na Sun Myung Moon te lok.

Eenheidskool vir Christendom

Gestig deur: Charles en Myrtle Fillmore, 1889.

Soortgelyk aan Christelike wetenskap, glo aanhangers van eenheid dat God 'n onsienlike, onpersoonlike beginsel is, en nie 'n persoon nie. God is 'n krag in elkeen en alles. Jesus was slegs 'n man, nie die Christus nie. Hy het bloot sy geestelike identiteit as die Christus besef deur sy potensiaal vir volmaaktheid te beoefen. Dit is iets wat alle mans kan bereik. Jesus het nie uit die dood opgestaan ​​nie, maar eerder gereïnkarneer. Die Heilige Gees is die aktiewe uitdrukking van God se wet. Net die geestelike deel van ons is eg; materie is nie eg nie.

Scientology - Dianetics

Gestig deur: L. Ron Hubbard, 1954.

Scientology definieer God as dinamiese oneindigheid. Jesus is nie God, Verlosser of Skepper nie, en hy het ook nie beheer oor bonatuurlike magte nie. In Dianetics word hy meestal oor die hoof gesien. Die Heilige Gees is ook afwesig van hierdie geloofstelsel. Mans is 'tetan' - onsterflike, geestelike wesens met onbeperkte vermoëns en kragte, hoewel hulle dikwels nie bewus is van hierdie potensiaal nie. Scientology leer mans hoe om 'n hoër toestand van bewustheid en vaardigheid te bewerkstellig deur die beoefening van Dianetics.

Bronne:

  • Kenneth Boa. Kulture, Wêreldgodsdienste en die okkulte.
  • Rose-uitgewery. Christendom, kultusse en godsdienste (Grafiek).
  • Cross, FL The Oxford Dictionary of the Christian Church. Oxford University Press. 2005.
  • Christelike Apologetiek en Navorsingsbediening. Drie-eenheidskaart . https: //carm.org/trinity
Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Hoe om 'n tarotkaartsak te maak

Hoe om 'n tarotkaartsak te maak