https://religiousopinions.com
Slider Image

'N Gebed wat deur jong mans gesê moet word

Die lewe van Saint Aloysius Gonzaga, die beskermheilige van die jeug, is 'n sterk voorbeeld van deugde vir jong mans. Hierdie gebed gee erkenning aan die beproewings en verdrukkinge waarmee jong mans te staan ​​kom en vra dat Saint Aloysius vir hulle sal intree.

'N Gebed wat deur jong mans gesê moet word (aan St. Aloysius Gonzaga)

O glorieryke Heilige Aloysius, wat deur die Kerk vereer is met die eerlike titel "engele jeug", vanweë die lewe van die grootste suiwerheid wat u hier op aarde gelei het, kom ek vandag voor u teenwoordigheid met al die toewyding van my verstand en hart. O perfekte voorbeeld, vriendelike en kragtige beskermheer van jong mans, hoe groot is my behoefte aan U! Die wêreld en die duiwel probeer my verstrik; Ek is bewus van die ywer van my passies; Ek weet ten volle die swakheid en ongeskiktheid van my ouderdom. Wie sal my kan beskerm, indien nie, heilige van engele reinheid, die heerlikheid en die eer, die liefdevolle beskermer van die jeug nie? Daarom het ek my hele siel aangevra; ek verbind my met my hele hart. Hiermee besluit ek, beloof en begeer ek om veral toegewyd teenoor u te wees, om u te verheerlik deur u buitengewone deugde na te boots, en veral u engeluiwerheid, om u voorbeeld te kopieer en toewyding aan u onder my metgeselle te bevorder. Ag, heilige Aloysius, hou my altyd beskerm en verdedig, sodat ek, onder u beskerming en volgens u voorbeeld, eendag met u kan saamspan om my God vir ewig in die hemel te sien en te prys. Amen.

'N Verduideliking van die gebed wat deur jong mans gesê moet word

St. Aloysius Gonzaga is op 23-jarige ouderdom oorlede, maar tog het hy in sy kort lewe helder gebrand met die Geloof. In hierdie gebed onthou jong mans die deugde en toewyding van Saint Aloysius aan Christus en vra hulle om voorbidding om hom na te boots in die Geloof. Ons eie lewens word nie toegewyd in toewyding nie, maar deur ons emosies en begeertes gewerp; maar deur die heilige Aloysius na te boots, kan ons groei in die Geloof deur sy voorbeeld te volg.

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

The Shakers: Origins, Beliefs, Invloed

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Hoe om 'n ondersoek na die gewete te doen

Top 6 inleidende boeke oor Islam

Top 6 inleidende boeke oor Islam