https://religiousopinions.com
Slider Image

'N Gebed aan Saint Thomas More

Hierdie gebed roep St. Thomas More aan as beskermheer vir advokate en vra dat hy tot God sal bid dat die genade tot die hoogste standaarde van daardie beroep sal styg. Dit verwys ook in die slotvers na St. Thomas More se status as die beskermheilige van groot gesinne; sal dit gepas wees vir 'n nie-advokaat om die finale vers as 'n aparte gebed te bid.

'N Gebed aan Saint Thomas More vir advokate

Thomas More, raadgewer van die reg en staatsman van integriteit, vrolike martelaar en die meeste mense van die heiliges:

Bid dat ek, tot eer van God en in die strewe na sy geregtigheid, vertrouenswaardig kan wees met vertroue, gretig sal wees vir studie, akkuraat in analise, korrek tot gevolgtrekking, in 'n argument, lojaal teenoor kliënte, eerlik met almal, hoflik teenoor teëstanders, altyd oplettend vir die gewete. Sit by my tafel en luister saam met my na die verhale van my kliënte. Lees saam met my in my biblioteek en staan ​​altyd langs my sodat ek nie vandag my siel sal verloor as ek 'n punt wen nie.

Bid dat my gesin in u kan vind wat u in u gevind het: vriendskap en waagmoed, blymoedigheid en liefdadigheid, ywer in pligte, raad in teenspoed, geduld in pyn hul goeie dienskneg en God se eerste. Amen.

'N Verduideliking van die gebed aan Saint Thomas More vir advokate

Ons dink gewoonlik aan beskermheiliges as om namens ons in te tree, en hulle doen dit beslis; maar wanneer 'n heilige 'n beskermheer is van 'n spesifieke beroep, help hy of sy ons ook om ander deur ons werk te help. In hierdie gebed vra 'n advokaat St. Thomas More om hom te help om sy kliënte op 'n Christelike manier te dien, sodat hy ook God kan dien. Eerder as om te bid vir aardse oorwinning, vra die advokaat St. Thomas More om hom te help om sy siel te beskerm.

Die gebed spreek ook St. Thomas More aan as die beskermheilige van groot gesinne, en herinner ons dat dit te maklik is om ons werk te laat verteer. Om ander te dien in ons beroep, moet deel uitmaak van die goeie seun of dogter, man of vrou en vader of moeder.

Definisies van woorde wat gebruik word in die gebed aan Saint Thomas More vir advokate

 • Berader: iemand wat raad gee; in hierdie geval 'n prokureur of prokureur
 • Staatsman: n politieke leier wat vaardig en gerespekteer is
 • Integriteit: morele staan ​​of regop
 • Martelaar: iemand wat die dood weens sy Christelike geloof gely het
 • Vertroue: geheime
 • Keen: ger, entoesiasties
 • Hoflik: respekvol, bedagsaam, beleefd
 • Teenstanders: voorstanders; in hierdie geval, dié aan die teenoorgestelde kant van 'n regsgeskil
 • Oplettend: let op iets
 • Gewete: die geestelike fakulteit wat, behoorlik opgelei, ons lei om te bepaal wat reg is en wat verkeerd is
 • Kliënte: n persoon aan wie iemand diens lewer
 • Liefdadigheid: die teologiese deug van liefde vir God en sy medemens
 • Ywerigheid : Persistensie in ’n aktiwiteit, veral met groot sorg uitgevoer
 • Teenspoed: moeilikheid of ongeluk
Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat