https://religiousopinions.com
Slider Image

'N Profiel van Abraham van die Joodse Nasie

Abraham, die stigtersvader van die Joodse volk Israel, was 'n man van groot geloof en gehoorsaamheid aan die wil van God. Sy naam in Hebreeus beteken 'vader van 'n menigte'. Die Here het oorspronklik Abram genoem, of 'verhewe vader', en die Here het sy naam verander na Abraham as 'n simbool van die verbondsbelofte om sy nageslag te vermenigvuldig in 'n groot nasie wat God sy eie sou noem.

Voorheen het God Abraham toe hy 75 was, alreeds besoek en belowe om hom te seën en sy nageslag tot 'n oorvloed volk te maak. Al wat Abraham moes doen, was om gehoorsaam te wees aan God en te doen wat God vir hom gesê het om te doen.

God se verbond met Abraham

Dit was die begin van die verbond wat God met Abraham opgerig het. Dit was ook Abraham se eerste toets van God, want hy en sy vrou Sarai (wat later in Sarah verander is) was steeds sonder kinders. Abraham het merkwaardige geloof en vertroue getoon en het onmiddellik sy huis en sy stam verlaat op die oomblik toe God hom na die onbekende gebied Kanaän geroep het.

Vergesel deur sy vrou en neef Lot, het Abraham voorspoed gehad as 'n boerdery en herder, terwyl hy sy nuwe huis omring het deur heidene in die Beloofde Land Kanaän. Nogtans kinderloos was Abraham se geloof egter in die daaropvolgende tye van toetsing.

Toe hongersnood toesak, eerder as om op God te wag vir voorsiening, pak hy hom op en neem sy gesin na Egipte.

Toe hy daar was, en uit vrees vir sy lewe, het hy gelieg oor die mooi vrou se identiteit en beweer dat sy sy ongetroude suster is. Farao, wat Sarah wenslik gevind het, het haar van Abraham geneem in ruil vir ruim geskenke, waarteen Abraham geen besware gemaak het nie. U sien, as 'n broer sou Abraham deur Farao geëer word, maar as 'n man sou sy lewe in gevaar gewees het. Abraham het weer vertroue in God se beskerming en voorsiening verloor. Die dwase misleiding van Abraham het teruggekeer en God het sy verbondsbelofte ongeskonde gehou.

Die Here het Farao en sy gesin siekte veroorsaak en aan hom geopenbaar dat Sarah onaangeraak aan Abraham moet terugbesorg word.

Meer jare het verloop waartydens Abraham en Sarah God se belofte bevraagteken het. Op 'n stadium het hulle besluit om sake in eie hande te neem. Op die aanmoediging van Sarah het Abraham geslaap met Hagar, sy vrou se Egiptiese slavin. Hagar het Ismael gebaar, maar hy was nie die beloofde seun nie. God was toe hy 99 was na Abraham om hom aan die belofte te herinner en sy verbond met Abraham te versterk. 'N Jaar later word Isak gebore.

God het Abraham toetse gebring, waaronder 'n tweede voorval toe Abraham oor Sarah se identiteit gelieg het, hierdie keer vir koning Abimelek. Maar Abraham het die grootste toets van sy geloof ondergaan toe God hom gevra het om Isak, die beloofde erfgenaam, in Genesis 22 te offer:

"Neem jou seun, jou enigste seun yes, Isak, vir wie jy so lief is en gaan na die land Moriah. Gaan offer hom as brandoffer op een van die berge, wat ek jou sal wys . "

Hierdie keer het Abraham gehoorsaam, ten volle bereid om sy seun dood te maak, terwyl hy God volkome vertrou om Isak uit die dood op te wek (Hebreërs 11: 17-19) of 'n plaasvervangende offer te lewer. Op die laaste oomblik het God ingegryp en die nodige ram voorsien.

Die dood van Isak sou in stryd wees met elke belofte wat God aan Abraham gemaak het, so sy bereidwilligheid om die uiteindelike offer van die dood van sy seun uit te voer, is waarskynlik die treffendste voorbeeld van geloof en vertroue in God in die hele Bybel.

Abraham se prestasies

Abraham is die groot aartsvader van Israel, en vir die gelowiges in die Nuwe Testament, "Hy is die vader van ons almal (Romeine 4:16)." Die geloof van Abraham het God behaag.

God het Abraham by verskillende geleenthede besoek. Die Here het verskeie kere met hom gepraat, een keer in 'n visioen en een keer in die vorm van drie besoekers. Wetenskaplikes glo dat die geheimsinnige 'Koning van die vrede' of 'Koning van geregtigheid', Melgisedek, wat Abram geseën het en aan wie Abram 'n tiende gegee het, moontlik 'n teofanie van Christus was ('n manifestasie van godheid).

Abraham het Lot dapper gered toe sy neef na die Slag van die Vallei van Siddim in ballingskap weggevoer is.

Die sterk- en swakpunte van Abraham

God het Abraham in meer as een geval streng getoets, en Abraham het buitengewone geloof, vertroue en gehoorsaamheid aan die wil van God getoon. Hy was baie gerespekteer en suksesvol in sy beroep. Hy het ook die moed gehad om 'n magtige vyandelike koalisie in die gesig te staar.

Ongeduld, vrees en 'n neiging om onder druk te lê, was enkele van die swakhede van Abraham wat in die Bybelse verhaal van sy lewe geopenbaar is.

Lewenslesse

Een belangrike les wat ons by Abraham leer, is dat God ons kan en sal gebruik ten spyte van ons swakhede. God sal selfs by ons staan ​​en ons red van ons dwase foute. Die Here is baie bly deur ons geloof en bereidwilligheid om hom te gehoorsaam.

Soos die meeste van ons, het Abraham eers die volle doel van God en sy belofte bereik oor 'n lang tydperk en 'n proses van openbaring. Ons leer dus by hom dat God se roeping gewoonlik in fases na ons toe sal kom.

tuisdorp

Abraham is gebore in die stad Ur van die Chaldeërs (hedendaagse Irak). Hy het 500 myl na Haran (nou suidoos van Turkye) met sy gesin gereis en daar gebly tot die dood van sy vader. Toe God Abraham roep, het hy 400 myl suid na die land Kanaän verhuis en die grootste deel van sy dae daar gewoon.

In die Bybel word verwys

  • Genesis 11-25
  • Eksodus 2:24
  • Handelinge 7: 2-8
  • Romeine 4
  • Galasiërs 3
  • Hebreërs 2, 6, 7, 11

Beroep

As hoof van 'n semi-nomadiese stam van veewagters, het Abraham 'n suksesvolle en welvarende takbok en herder geword en vee grootgemaak en die land bewerk.

Stamboom

Vader: Terah ('n direkte afstammeling van Noag deur sy seun Shem.)
Broers: Nahor en Haran
Vrou: Sarah
Seuns: Ismael en Isak
Neef: Lot

Sleutelverse

Genesis 15: 6
En Abram het die Here geglo, en die Here het hom as regverdig gereken vanweë sy geloof. (NLT)
Hebreërs 11: 8-12
Dit was deur die geloof dat Abraham gehoorsaam was toe God hom geroep het om die huis te verlaat en na 'n ander land te gaan wat God hom as sy erfdeel sou gee. Hy het gegaan sonder om te weet waarheen hy gaan. En selfs toe hy die land bereik wat God hom belowe het, het hy daar gewoon deur geloof want hy was soos 'n buitelander en het in tente gewoon. En so ook Isak en Jakob, wat dieselfde belofte geërf het. Abraham sien met vertroue uit na 'n stad met ewige fondamente, 'n stad wat deur God ontwerp en gebou is.
Dit was deur die geloof dat selfs Sarah 'n kind kon kry, hoewel sy onvrugbaar was en te oud was. Sy het geglo dat God sy belofte sou nakom. En so het 'n hele nasie gekom van hierdie een man wat so goed soos 'n dood was 'n nasie met soveel mense dat, net soos die sterre in die lug en die sand op die strand, dit geen manier is om hulle te tel nie. (NLT)
Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat