https://religiousopinions.com
Slider Image

'N Profiel van Pontius Pilatus: die Romeinse goewerneur van Judea

Pontius Pilatus was 'n sleutelfiguur in die verhoor van Jesus Christus en het Romeinse troepe beveel om Jesus se doodsvonnis deur kruisiging uit te voer. As Romeinse goewerneur en hoogste regter in die provinsie van 26-37 nC, het Pilatus die enigste gesag gehad om 'n misdadiger uit te voer. Hierdie soldaat en politikus bevind hom vasgevang tussen die onvergeeflike ryk van Rome en die godsdienstige skeuring van die Joodse raad, die Sanhedrin.

Pontius Pilate se prestasies

Pilatus is opgedra om belasting in te vorder, toesig te hou oor bouprojekte en om wet en orde te hou. Hy het vrede gehandhaaf deur brute krag en subtiele onderhandeling. Pontius Pilate se voorganger, Valerius Gratus, het drie hoëpriesters deurgemaak voordat hy een na sy smaak gevind het: Joseph Caiaphas. Pilatus het Caiaphas behou, wat blykbaar geweet het hoe om met die Romeinse opsieners saam te werk.

Pontius Pilatus se sterk punte

Pontius Pilate was waarskynlik 'n suksesvolle soldaat voordat hy hierdie aanstelling deur patronaatskap ontvang het. In die evangelies word hy uitgebeeld as dat hy geen fout met Jesus vind nie en was sy simbolies die hande van die saak.

Pontius Pilate se swakhede

Pilatus was bang vir die Sanhedrin en 'n moontlike oproer. Hy het geweet dat Jesus onskuldig was op die aanklagte teen hom, maar tog aan die skare oorgegee het en dat Jesus in elk geval gekruisig is.

Lewenslesse

Wat gewild is, is nie altyd reg nie, en wat reg is, is nie altyd gewild nie. Pontius Pilate het 'n onskuldige man geoffer om probleme vir homself te vermy. Om God nie te gehoorsaam om saam met die skare saam te gaan nie, is 'n baie ernstige saak. As Christene moet ons bereid wees om standpunt in te neem vir God se wette.

tuisdorp

Tradisioneel word vermoed dat Pilate se familie uit die streek Samnium in Sentraal-Italië kom.

In die Bybel word verwys:

Matteus 27: 2, 11, 13, 17, 19, 22-24, 58, 62, 25; Markus 15: 1-15, 43-44; Lukas 13: 1, 22:66, 23: 1-24, 52; Johannes 18: 28-38, 19: 1-22, 31, 38; Handelinge 3:13, 4:27; 13:28; 1 Timoteus 6:13.

Beroep

Perfek, of goewerneur van Judea onder die Romeinse Ryk.

Stamboom:

Matteus 27:19 noem die vrou van Pontius Pilatus, maar ons het geen ander inligting oor sy ouers of kinders nie.

Sleutelverse

Matteus 27:24
Toe Pilatus sien dat hy niks verdien nie, maar eerder dat daar 'n oproer begin word, neem hy water en was sy hande voor die skare en sê: "Ek is onskuldig aan die bloed van hierdie man; sorg daarvoor." (ESV)

Lukas 23:12
En Herodes en Pilatus het dieselfde dag met mekaar bevriend geraak, want daarvoor was hulle vyandskap met mekaar. (ESV)

Johannes 19: 19-22
Pilatus het ook 'n inskripsie geskryf en dit aan die kruis geplaas. Daar was 'Jesus van Nasaret, die Koning van die Jode'. Baie van die Jode lees hierdie inskripsie, want die plek waar Jesus gekruisig is, was naby die stad, en dit is in Aramees, in Latyn en in Grieks geskryf. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê: 'Moenie' Die Koning van die Jode 'skryf nie, maar eerder:' Hierdie man het gesê: Ek is Koning van die Jode. 'Pilatus antwoord:' Wat ek geskryf het, het ek geskryf. " (ESV)

Bronne

  • Ou-Testamentiese mense van die Bybel (indeks)
  • Nuwe-Testamentiese mense van die Bybel (indeks)
  • livius.org
Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar