https://religiousopinions.com
Slider Image

African Methodist Episcopal Church (AMEC) geloof en praktyke

Die AMEC, of ​​African Methodist Episcopal Church, is metodis in sy oortuigings en is byna 200 jaar gelede gestig om swart mense hul eie plek van aanbidding te gee. AMEC-lede hou vas aan Bybel-gebaseerde leerstellings soortgelyk aan dié van ander Christelike denominasies.

Onderskeidende AMEC-oortuigings

 • Doop : Doop is 'n geloofsberoep en is 'n teken van die nuwe geboorte.
 • Bybel: Die Bybel bevat alle kennis wat nodig is vir verlossing. As dit nie in die Bybel gevind kan word of deur die Skrif ondersteun word nie, is dit nie nodig vir redding nie.
 • Nagmaal: Die Nagmaal is 'n teken van Christelike liefde vir mekaar en 'n 'sakrament van ons verlossing deur die dood van Christus'. Die AMEC glo dat die brood deel is van die liggaam van Jesus Christus en dat die beker deel is van die bloed van Christus, deur die geloof.
 • Geloof, werke: Mense word slegs regverdig gereken deur die reddende werk van Jesus Christus, deur geloof. Goeie werke is die vrug van die geloof wat God welgevallig is, maar kan ons nie van ons sondes verlos nie.
 • Heilige Gees: AMEC Geloofsartikels lui: "Die Heilige Gees, voortvloeiend van die Vader en die Seun, is van een substansie, majesteit en heerlikheid by die Vader en die Seun, 'n ewige God."
 • Jesus Christus: Christus is baie God en baie mens, is gekruisig en liggaamlik opgestaan ​​uit die dood, as offer vir oorspronklike en werklike sondes van die mensdom. Hy het liggaamlik opgevaar na die hemel, waar hy aan die regterhand van die Vader sit totdat hy terugkeer na die finale oordeel.
 • Ou Testament: Die Ou Testament van die Bybel het Jesus Christus as Verlosser belowe. Die seremonies en rituele wat Moses gegee het, is nie bindend vir Christene nie, maar alle Christene moet die Tien Gebooie, wat God se morele wette is, nakom.
 • Sonde: Sin is 'n oortreding teen God en kan steeds na regverdigmaking gepleeg word, maar daar is vergifnis, deur die genade van God, vir diegene wat werklik berou het.
 • Tale: Volgens die oortuigings van AMEC, is die praat in die kerk in tale wat nie deur die mense verstaanbaar is nie, iets wat 'n afkeer is van die Woord van God. '
 • Drie-eenheid: Die AMEC bely geloof in een God, "van oneindige krag, wysheid en goedheid, die maker en bewaarmaker van alle dinge, beide sigbaar en onsigbaar." Daar is drie persone in die Godheid: Vader, Seun en Heilige Gees.

AMEC-praktyke

 • Sakramente : Twee sakramente word erken in die AMEC: doop en die nagmaal. Die doop is 'n teken van wedergeboorte en 'n beroep van geloof en moet op jong kinders uitgevoer word. Wat die nagmaal betref, lui die AMEC-artikels: "Die liggaam van Christus word gegee, geneem en geëet in die maaltyd, slegs op 'n hemelse en geestelike manier. En die manier waarop die liggaam van Christus in die maaltyd ontvang en geëet word, is geloof. " Beide die beker en die brood moet aan die mense aangebied word.
 • Aanbidding : Sondag eredienste kan verskil van plaaslike kerk tot kerk in die AMEC. Daar is geen besluit dat hulle presies eenders is nie, en dit kan wissel tussen kulture. Individuele kerke het die reg om rituele en seremonies te verander vir die onderrig van die gemeente. 'N Tipiese erediens kan musiek en lofsange insluit, reageer op gebed, Skriflesings, 'n preek, die offer en die nagmaal.

Besoek die amptelike AMEC-webwerf vir meer inligting oor die geskiedenis en oortuigings van die African Methodist Episcopal Church.

Samhain Gees wierook

Samhain Gees wierook

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke

Magiese grondtoerusting, sentrering en afskermingstegnieke