https://religiousopinions.com
Slider Image

Bybelverse oor kulturele diversiteit

Ons is vandag bevoorreg om in 'n wêreld van baie kulture te leef, en die Bybelverse oor kulturele diversiteit laat ons weet dat dit iets is wat ons meer as God raaksien. Ons kan almal baie leer oor mekaar se kulture, maar as Christene leef ons soos een in Jesus Christus. Om saam in geloof saam te leef, gaan meer oor die opmerk van geslag, ras of kultuur. Om in geloof as 'n liggaam van Christus te leef, gaan oor die liefdevolle God, periode. Hier is 'n paar Bybelverse oor kulturele diversiteit:

Genesis 12: 3

Ek sal seën diegene wat jou seën, en wie jou vervloek, sal ek vloek; en alle volke op aarde sal deur u geseën word. (NIV)

Jesaja 56: 6-8

Ook die buitelanders wat hulself by die HERE aansluit, om Hom te dien en die Naam van die HERE lief te hê, om sy diensknegte te wees, elkeen wat die sabbat ontheilig en my verbond hou; Selfs die wat Ek na my heilige berg sal bring en hulle sal bly maak in my huis van gebed. Hulle brandoffers en hulle offers sal op my altaar aanvaarbaar wees; Want My huis sal 'n huis van gebed genoem word vir al die volke. Die Here GOD, wat die verspreide Israel versamel, verklaar, Jy ander sal Ek vir hulle bymekaarmaak, aan diegene wat al vergader is. (NASB)

Matteus 8: 5-13

Toe hy Kapernaum binnegekom het, kom 'n hoofman oor honderd na hom toe en vra hom: Heer, my dienaar lê tuis verlam en ly vreeslik. En hy sê vir hom: Ek sal kom en genees. hom. Maar die hoofman oor honderd antwoord: Here, ek is nie waardig dat u onder my dak kom nie, maar sê net die woord, en my dienaar sal gesond word. Want ek is ook 'n man onder gesag, en soldate onder my. En ek sê vir een: Go, en hy gaan, en na die ander, Kom, en hy kom, en vir my dienaar, Doen dit, en hy doen dit. Toe Jesus dit hoor, was hy verwonderd en het vir diegene wat Hom gevolg het gesê: Daarlik sê ek vir julle, met niemand in Israel het ek sulke geloof gevind nie. Ek sê vir julle, baie sal van oos en wes kom en saam met Abraham, Isak en Jakob aan tafel gaan sit in die koninkryk van die hemele, terwyl die seuns van die koninkryk in die buitenste duisternis gewerp sal word. Op daardie plek sal daar geween en gekners van die tande wees. En vir die hoofman oor honderd, het Jesus gesê, Go; laat dit vir u gedoen word soos u geglo het. En die dienskneg is op daardie oomblik genees.

(ESV)

Matteus 15: 32-38

Toe roep Jesus sy dissipels en sê vir hulle: Ek voel jammer vir hierdie mense. Hulle was al drie dae by my, en hulle het niks meer oor om te eet nie. Ek wil hulle nie honger wegstuur nie, of hulle sal flou raak. Die dissipels het geantwoord: Hoe sou ons genoeg kos hier in die woestyn kry vir so ’n groot skare? Jesus het gevra: Hoeveel brood het jy? Hulle antwoord: Seven brode, en enkele klein vissies. Jesus sê toe vir al die mense om op die grond te gaan sit. Daarna neem hy die sewe brode en die visse, bedank God vir hulle en breek hulle in stukke. Hy het dit aan die dissipels gegee, wat die voedsel aan die skare uitgedeel het. Hulle het almal soveel geëet as wat hulle wou. Daarna het die dissipels sewe groot mandjies met oorskietkos opgetel. Daar was 4000 mans wat daardie dag gevoed is, benewens al die vroue en kinders. (NLT)

Markus 12:14

En hulle het gekom en vir hom gesê: Onderwyser, ons weet dat jy waar is en nie omgee vir iemand se opinie nie. Want u word nie deur verskynings geslinger nie, maar leer die weg van God. Is dit wettig om belasting aan Caesar te betaal, of nie? Moet ons dit betaal, of moet ons nie? (ESV)

Johannes 3:16

Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy enigste Seun gegee het, dat elkeen wat in Hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. (NIV)

Jakobus 2: 1-4

My broers en susters, gelowiges in ons glorieryke Here Jesus Christus, moenie guns bewys nie. Gestel 'n man kom in u vergadering met 'n goue ring en fyn klere, en 'n arme man in vuil ou klere kom ook binne. As u spesiale aandag gee aan die man wat fyn klere dra en sê: Here sa goed sitplek vir jou, maar sê vir die arme man, Jy staan ​​daar of Sit op die vloer aan my voete, het julle nie onder mekaar gediskrimineer nie en regters geword met bose gedagtes ? (NIV)

Jakobus 2: 8-10

As u regtig die koninklike wet in die Skrif hou, Lief jou naaste soos jouself, dan doen jy dit reg. Maar as u gunstigheid toon, sondig u en word u deur die wet as wetsoortreders skuldig bevind. Want wie die hele wet onderhou en tog net op een punt struikel, is skuldig aan die oortreding daarvan. (NIV)

Jakobus 2: 12-13

Praat en handel soos diegene wat geoordeel gaan word deur die wet wat vryheid verleen, omdat die oordeel sonder genade aan elkeen getoon sal word wat nie barmhartig was nie. Barmhartigheid oorwin oor oordeel. (NIV)

1 Korintiërs 12: 12-26

Die menslike liggaam het baie dele, maar die verskillende dele bestaan ​​uit een hele liggaam. So is dit met die liggaam van Christus. 13 Sommige van ons is Jode, ander is heidene, sommige is slawe en ander is vry. Maar ons is almal deur een Gees in een liggaam gedoop, en ons almal deel dieselfde Gees. Ja, die liggaam het baie verskillende dele, nie net een deel nie. As die voetjie sê: Ek is nie 'n deel van die liggaam nie, want ek is nie 'n hand nie, maak dit nie minder deel van die liggaam nie. En as die oor sê: 'Ek is nie 'n deel van die liggaam nie, want ek is nie 'n oog nie', sou dit dan 'n deel van die liggaam maak? Hoe sou u dit hoor as die hele liggaam 'n oog gehad het? Of as u hele liggaam 'n oor was, hoe sou u iets ruik? Maar ons liggame het baie dele, en God het elke deel geplaas net waar hy dit wil hê. Hoe vreemd sou 'n liggaam nie wees as dit net een deel gehad het nie! Ja, daar is baie dele, maar slegs een liggaam. Die oog kan nooit vir die hand sê nie, Ik het jou nie nodig nie. Die hoof kan t sê vir die voete, Ik het jou nie nodig nie. In werklikheid is sommige dele van die liggaam wat die swakste en die minste belangrik is, eintlik die nodigste.

En die dele wat ons as minder eerbaar beskou, is dié wat ons die grootste sorg dra. Ons beskerm dus die dele wat nie gesien moet word nie, terwyl die eerbare dele nie hierdie spesiale sorg benodig nie. Dus het God die liggaam so saamgestel dat ekstra eer en sorg gegee word aan die dele wat minder waardigheid het. Dit sorg vir harmonie onder die lede, sodat al die lede vir mekaar sorg. As een deel ly, ly al die dele daarmee, en as een deel geëer word, is al die dele bly. (NLT)

Romeine 14: 1-4

Aanvaar ander gelowiges wat swak is in die geloof, en moenie met hulle redeneer oor wat hulle dink reg of verkeerd is nie. Een persoon glo byvoorbeeld dat dit goed is om enigiets te eet. Maar 'n ander gelowige met 'n sensitiewe gewete sal net groente eet. Diegene wat vry voel om iets te eet, moet nie neersien op diegene wat dit nie doen nie. En diegene wat sekere kosse nie eet nie, moet diegene wat dit doen nie veroordeel nie, want God het dit aanvaar. Wie is jy om iemand anders se dienaars te veroordeel? Hulle is teenoor die Here verantwoordelik, dus laat hy oordeel of hulle reg of verkeerd is. En met die hulp van die Here, sal hulle doen wat reg is en hulle goedkeuring ontvang. (NLT)

Romeine 14:10

So, waarom veroordeel u 'n ander gelowige [a]? Waarom kyk jy neer op 'n ander gelowige? Onthou, ons sal almal voor die regterstoel van God staan. (NLT)

Romeine 14:13

Laat ons dus ophou om mekaar te veroordeel. Besluit eerder om so te leef dat u nie 'n ander gelowige sal laat struikel en val nie. (NLT)

Kolossense 1: 16-17

Want deur Hom is alle dinge geskape, in die hemel en op die aarde, sigbaar en onsigbaar, hetsy trone of heerskappye of heersers of owerhede alle dinge is deur hom en vir hom geskep. En Hy is voor alle dinge, en in Hom hou alles bymekaar. (ESV)

Galasiërs 3:28

Geloof in Christus Jesus is dit wat elkeen van julle gelyk maak met mekaar, of u nou 'n Jood of 'n Griek, 'n slaaf of 'n vry persoon, 'n man of 'n vrou is. (CEV)

Kolossense 3:11

Dit maak nie saak of u 'n Jood of 'n heiden is, besny of onbesnede, barbaars, onbeskaafd, slaaf of vry is nie. Christus is alles wat saak maak, en hy woon in ons almal. (NLT)

Openbaring 7: 9-10

Na hierdie dinge het ek gekyk, en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, van al die nasies, stamme, volke en tale, wat voor die troon en voor die Lam staan, bekleed met wit kleed, met palmtakke in hul hande, en met 'n groot stem uitgeroep en gesê: Salwing behoort aan ons God wat op die troon sit, en aan die Lam! (NKJV)

Maak 'n Godsoog by Mabon

Maak 'n Godsoog by Mabon

Godsdiens in Viëtnam

Godsdiens in Viëtnam

Handwerk vir die Ostara Sabbat

Handwerk vir die Ostara Sabbat