https://religiousopinions.com
Slider Image

Brit Milah (Bris)

Brit milah, wat 'verbond van die besnydenis' beteken, is 'n Joodse ritueel wat uitgevoer is op 'n babaseuntjie agt dae nadat hy gebore is. Dit behels die verwydering van die voorhuid van die penis deur 'n mohel, wat 'n persoon is wat opgelei is om die prosedure veilig uit te voer.

Brit milah is ook bekend onder die Joodse woord "bris." Dit is een van die mees bekende Joodse gebruike en dui op die unieke verhouding tussen 'n Joodse seun en God. Tradisioneel word 'n babaseuntjie vernoem na sy bris.

Die seremonie

Die plegtigheid van brit milah vind plaas op die agtste dag van 'n babaseuntjie se lewe, selfs al val die dag op Shabbat of 'n vakansie, insluitend Yom Kippur. Die enigste rede waarom die ritueel nie uitgevoer word nie, is as die kind siek is of te swak is om die prosedure veilig te ondergaan.

Daar word tipies 'n bris in die oggend gehou omdat die Joodse tradisie sê dat 'n mens gretig moet wees om 'n mitzvah uit te voer (in teenstelling met die verlaat daarvan tot later die dag). Dit kan egter enige tyd voor sononder plaasvind. Wat die lokaal betref, is die ouerhuis die algemeenste, maar 'n sinagoge of 'n ander plek is ook goed.

'N Minyan is nie nodig vir 'n bris nie. Die enigste mense wat nodig is om teenwoordig te wees, is die vader, mohel en 'n sandek, die persoon wat die baba vashou terwyl die besnydenis uitgevoer word. Brit Milah bestaan ​​uit drie hoofdele. Hulle is:

  1. Seën en besnydenis
  2. Kiddush & Naamgewing
  3. Seudat Mitzvah

Seën en besnydenis

Die seremonie begin wanneer die moeder die baba aan die Kvatterin oorhandig (sien hieronder, vereerde rolle). Die kind word dan na die kamer gebring waar die seremonie sal plaasvind en aan die Kvatter oorhandig word (sien onderstaande vereerde rolle).

Terwyl die baba in die kamer ingebring word, is dit gebruiklik dat gaste hom groet deur "Baruch HaBa" te sê, wat in Hebreeus beteken "Geseënd hy wat kom". Hierdie groet was nie oorspronklik deel van die seremonie nie, maar is bygevoeg om 'n hoop te gee dat die Messias miskien gebore is en gaste hom groet.

Vervolgens word die baba aan die Sandek oorhandig, wat die persoon is wat die baba vashou terwyl die besnydenis uitgevoer word. Soms sit die sandek in 'n spesiale stoel genaamd die Voorsitter van Elia. Daar word vermoed dat die profeet die voog van die kind is tydens die besnydenis en daarom is daar 'n stoel ter ere van hom.

Die mohel ontvang dan 'n seën oor die baba en sê: "Geprys is U, Adonai, ons God, die Koning van die Heelal, wat ons geheilig het met u gebooie en ons beveel het in die ritueel van die besnydenis."

Die besnydenis word dan uitgevoer en die vader ontvang 'n seën vir die dank aan God dat Hy die kind in die verbond van Abraham gebring het: "Geseënd is U, Adonai, onse God, die Koning van die Heelal, wat ons geheilig het met u gebooie en ons beveel het om hom te maak gaan in die verbond van ons vader Abraham. "

Nadat die vader die seën uitgespreek het, reageer gaste met die woorde: "Terwyl hy die verbond aangegaan het, kan hy ook kennis maak met die studie van Torah, die troue en goeie dade."

Kiddush en Naamgewing

Vervolgens word die seën oor die wyn (Kiddush) gesê en 'n druppel wyn word in die baba se mond gesit. 'N Gebed vir sy welstand word opgesê, gevolg deur 'n langer gebed wat hom sy naam gee:

Skepper van die heelal. Mag dit u wil wees om dit te beskou en te aanvaar (uitvoering van die besnydenis), asof ek hierdie baba voor u heerlike troon gebring het. En in u oorvloedige genade, deur U heilige engele, gee 'n rein en heilige hart aan ________, die seun van ________, wat nou besny is ter ere van u grote Naam. Mag sy hart wyd oop wees om u heilige wet te begryp, sodat hy u wette kan leer en onderrig, onderhou en nakom.

Seudat Mitzvah

Laastens is daar die seudat mitzvah, wat 'n feesmaal is wat volgens die Joodse wet vereis word. Op hierdie manier hou die vreugde van 'n nuwe lewe in hierdie wêreld verband met die vreugde om kos met familie en vriende te deel.

As die Seudat Mitzvah nie getel word nie, duur die hele seremonie van Brit Milah ongeveer 15 minute.

Belangrike rolle

Benewens die mohel, is daar drie ander vereerde rolle tydens die seremonie:

  • Sandek : Dit is die persoon wat die baba vashou terwyl die besnydenis uitgevoer word. Die sandek is gewoonlik 'n man, dikwels 'n grootouer, broer of selfs 'n vriend van die vader.
  • Kvatterin: Die Joodse ekwivalent van 'n moeder, voordat die seremonie begin, neem die Kvatterin die baba van die moeder af en gee hom aan die Kvatter.
  • Kvatter: die Joodse ekwivalent van 'n vader, die kvatter neem die baba uit die Kvatterin en bring hom na die mohel.
George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

George Whitefield, betowerende evangelis van die groot ontwaking

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

Gunsteling Indiese seuntjies en hul betekenis

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie

7 dinge wat u nie van Jesus geweet het nie