https://religiousopinions.com
Slider Image

Kan 'n vrou 'n priester in die Katolieke kerk wees?

Die vraag na die ordinering van vroue is een van die mees geskilste kontroversies in die Katolieke Kerk in die laat 20ste eeu en vroeg in die 21ste. Namate meer Protestantse denominasies, waaronder die Kerk van Engeland, vroue begin orden het, het die Katolieke Kerk se leer oor die algehele manlike priesterskap aangeval, met sommige wat beweer dat die ordinering van vroue bloot 'n saak van geregtigheid is, en die gebrek aan sulke ordinasie is 'n bewys dat die Katolieke Kerk nie vroue waardeer nie. Die kerk se lering hieroor kan egter nie verander nie. Waarom kan vroue nie priesters wees nie?

In die Persoon van Christus die Hoof

Op die mees basiese vlak is die antwoord op die vraag eenvoudig: die Nuwe-Testamentiese priesterskap is die priesteramp van Christus self. Alle mans wat deur die Sakrament van die Heilige Orde priesters (of biskoppe) geword het, neem deel aan die priesteramp van Christus. En hulle neem daaraan deel op 'n baie spesiale manier: hulle tree op in persona Christi Capitis, in die persoon van Christus, die hoof van sy liggaam, die kerk.

Christus was 'n man

Christus was natuurlik 'n man; maar sommige wat vir die ordinering van vroue betoog, dring daarop aan dat sy seks nie van belang is nie, dat 'n vrou in die persoon van Christus kan optree sowel as 'n man kan. Dit is 'n misverstand van die Katolieke lering oor die verskille tussen mans en vrouens, wat die Kerk daarop aandring dat dit onherstelbaar is; mans en vroue is volgens hul aard geskik vir verskillende, maar tog aanvullende, rolle en funksies.

Die tradisie wat deur Christus self ingestel is

Maar selfs as ons nie die verskille tussen die geslagte miskyk nie, soos baie voorstanders van die ordinering van vroue, moet ons die feit in ag neem dat die ordinering van mans 'n ononderbroke tradisie is wat nie net terugkeer na die apostels nie, maar ook na Christus self. Soos die Kategismus van die Katolieke Kerk (par. 1577) lui:

"Slegs 'n gedoopte man ( vir ) ontvang geldig die heilige ordinasie." Die Here Jesus het mans ( viri ) gekies om die kollege van die twaalf apostels te vorm, en die apostels het dieselfde gedoen toe hulle medewerkers gekies het om hulle in hul bediening te laat slaag. Die kollege van biskoppe, met wie die priesters verenig is in die priesterskap, maak die kollege van die twaalf 'n ewig huidige en steeds aktiewe werklikheid tot en met Christus se wederkoms. Die Kerk erken haarself om gebind te wees deur hierdie keuse wat die Here self maak. Om hierdie rede is die ordening van vroue nie moontlik nie.

Priesterskap nie 'n funksie nie, maar 'n onuitwisbare geestelike karakter

Tog gaan die argument voort, sommige tradisies word verbreek. Maar weereens verstaan ​​dit die aard van die priesterskap verkeerd. Ordening gee nie net 'n man toestemming om die funksies van 'n priester te verrig nie ; dit verleen aan hom 'n onuitwisbare (permanente) geestelike karakter wat hom tot priester maak, en aangesien Christus en sy apostels slegs mans verkies het om priesters te wees, kan slegs mans geldig priesters word.

Die onmoontlikheid van ordonnansie op vroue

Met ander woorde, dit is nie net dat die Katolieke Kerk nie toelaat dat vroue ingestel word nie. As 'n geldig geordende biskop die ritueel van die Sakrament van die Heilige Orde presies sou uitvoer, maar die persoon wat veronderstel is om 'n vrou te wees, eerder as 'n man, sou die vrou nie meer 'n priester aan die einde van die ritus wees as wat sy voorheen was nie dit het begin. Die optrede van die biskop in die poging tot die ordinering van 'n vrou sou onwettig wees (teen die wette en regulasies van die Kerk) en ongeldig (ondoeltreffend en dus nietig).

Die beweging vir die ordinering van vroue in die Katolieke Kerk sal dus nooit nêrens heen kom nie. Ander Christelike denominasies, om die ordonnering van vroue te regverdig, moes hul begrip van die aard van die priesterskap verander van een wat 'n onuitwisbare geestelike karakter verleen aan die man wat georden is tot een waarin die priesterskap as 'n blote funksie beskou word. Maar om die 2000-jarige begrip van die aard van die priesterskap te laat vaar, sou 'n leerstellige verandering wees. Die Katolieke Kerk kon dit nie doen nie en bly die Katolieke Kerk.

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat