https://religiousopinions.com
Slider Image

Deborah: Israel se enigste vroulike regter

Deborah was sowel 'n profetes as heerser oor die volk van antieke Israel, die enigste vrou onder die twaalf regters. Sy het die hof onder die palmboom van Deborah in die gebergte van Efraim gehou en die geskille van die mense beslis.

Alles was egter nie goed nie. Die Israeliete was ongehoorsaam aan God, en God het toegelaat dat Jabin, 'n koning van Kanaän, hulle onderdruk. Die generaal van Jabin het die naam Sisera genoem, en hy het die Hebreërs geïntimideer met 900 ysterkarre, kragtige werktuie wat oorlog in die harte van voetsoldate getref het.

Deborah het, volgens leiding van God, die kryger Barak geroep en gesê dat die Here Barak beveel het om 10.000 man uit die stamme van Sébulon en Naftali te versamel en hulle na die berg Tabor te lei. Deborah het belowe om Sisera en sy waens in die Kishon-vallei te lok, waar Barak hulle sou verslaan.

In plaas daarvan om God ten volle te vertrou, het Barak geweier om te gaan tensy Deborah hom vergesel het om die troepe te inspireer. Sy het toegegee, maar geprofeteer dat die krediet vir die oorwinning nie aan Barak nie, maar aan 'n vrou sou gaan.

Die twee leërs het aan die voet van die berg Tabor gebots. Die Here het reën gestuur en die rivier Kishon het van die manne van generaal Sisera weggevee. Sy swaar ysterwaens het in modder vasgeval en dit oneffektief gemaak. Barak het die terugtrekende vyand na Harosheth Haggoyim gejaag, waar die Jode hulle geslag het. Nie 'n man van Jabin se leër is lewendig nie.

In die verwarring van die geveg het Sisera sy leër verlaat en na die kamp van Heber, die Keniet, naby Kedes, gehardloop. Heber en koning Jabin was bondgenote. Terwyl Sisera in die wiele ry, het Jael, die vrou van Heber, hom in haar tent verwelkom.

Die uitgeputte Sisera het water gevra, maar in plaas daarvan gee Jael hom gesmelte melk, 'n drankie wat hom lomerig sou maak. Sisera het Jael gevra om by die tent se deur wag te hou en enige agtervolgers weg te wys.

Toe Sisera aan die slaap raak, sluip Jael binne en dra 'n lang, skerp tentpen en 'n hamer. Sy het die pen deur die tempel van die generaal in die grond weggery en hom doodgemaak. In 'n ruk kom Barak op. Jael neem hom in die tent en wys hom die lyk van Sisera.

Na die oorwinning het Barak en Deborah 'n lofsang gesing tot eer van God wat gevind is in Rigters 5, genaamd die Hooglied van Debora. Van toe af het die Israeliete sterker geword totdat hulle koning Jabin verwoes het. Danksy Deborah se geloof het die land 40 jaar lank vrede geniet.

Prestasies van Deborah

Deborah het as 'n wyse regter gedien en gehoorsaam aan God se opdragte. In 'n krisistyd vertrou sy op Jehovah en het sy stappe gedoen om koning Jabin, Israel se onderdrukker, te verslaan.

Sterktes van Deborah

Sy het God getrou gevolg en met integriteit in haar pligte gehandel. Haar vrymoedigheid spruit uit die vertroue op God, nie op haarself nie. In 'n mans-gedomineerde kultuur het Deborah nie haar mag op haar kop laat gaan nie, maar het gesag uitgeoefen soos God haar gelei het.

Lewenslesse

Jou krag kom van die Here, nie van jouself nie. Soos Deborah, kan jy 'n oorwinning behaal in die slegste tye van die lewe as jy styf aan God vasklou.

tuisdorp

In Kanaän, moontlik naby Rama en Bet-el.

In die Bybel word verwys

Rigters 4 en 5.

Beroep

Regter, profetes.

Stamboom

Man - Lappidoth

Sleutelverse

Rigters 4: 9
Deborah het gesê: "Wel, ek sal met jou saamgaan. Maar as jy hiertoe gaan, sal die eer jou nie wees nie, want die HERE sal Sisera aan 'n vrou oorhandig." (NIV)

Rigters 5:31
Mag al u vyande, HERE, omkom! Maar mag die wat jou liefhet, soos die son wees as dit in sy sterkte opkom. 'Toe het die land veertig jaar lank vrede gehad.'

  • Ou-Testamentiese mense van die Bybel (indeks)
  • Nuwe-Testamentiese mense van die Bybel (Indeks)
Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Projekte ter viering van Samhain, die nuwe jaar van die hekse

Die voordele van meditasie

Die voordele van meditasie

Kaneelstok Yule Kandelaar

Kaneelstok Yule Kandelaar