https://religiousopinions.com
Slider Image

Definiëring van wetenskap - hoe word wetenskap gedefinieer?

Die definisie van wetenskap stel mense probleme in. Almal het 'n idee van wat wetenskap is, maar dit is moeilik om dit te artikuleer. Onkunde oor wetenskap is nie 'n lewensvatbare opsie nie, maar ongelukkig is dit nie te moeilik om godsdienstige apologete te vind wat misverstand versprei nie. Aangesien wetenskap die beste deur wetenskaplike metodologie gedefinieer word, beteken 'n akkurate begrip van die wetenskap ook om te verstaan ​​waarom wetenskap beter is as geloof, intuïsie of enige ander manier om kennis op te doen.

Wetenskap en definisie

Die klassieke definisie van wetenskap is bloot die toestand van “weet” spesifiek teoretiese kennis in teenstelling met die praktiese kennis. In die Middeleeue word die term "wetenskap" omruilbaar gebruik met "kuns", die woord vir sulke praktiese kennis. Dus, "liberale kunste" en "liberale wetenskappe" het basies dieselfde ding beteken.

Moderne woordeboeke is 'n bietjie meer spesifiek as dit en bied 'n aantal verskillende maniere waarop die term wetenskap gedefinieer kan word:

  • Die waarneming, identifikasie, beskrywing, eksperimentele ondersoek en teoretiese verklaring van verskynsels.
  • Metodologiese aktiwiteit, dissipline of studie.
  • Dit blyk dat 'n aktiwiteit studie en metode vereis.

Vir baie doeleindes kan hierdie definisies voldoende wees, maar soos soveel ander woordeboekdefinisies van komplekse onderwerpe is hulle uiteindelik oppervlakkig en misleidend. Dit bevat slegs die minste inligting oor die aard van wetenskap. As gevolg hiervan, kan bogenoemde definisies gebruik word om te argumenteer dat selfs astrologie of begiftiging kwalifiseer as 'wetenskap' en dit is eenvoudig nie korrek nie.

Wetenskap en metodologie

Om moderne wetenskap van ander pogings te onderskei, is dit nodig om op wetenskaplike metodologie te fokus die wyse waarop die wetenskap resultate behaal. Dit is immers die resultate wat help om die wetenskap te onderskei as een van die suksesvolste pogings in die hele menslike geskiedenis. Fundamenteel kan wetenskap dus gekenmerk word as 'n metode om betroubare (hoewel nie onfeilbare) kennis oor die heelal rondom ons te bekom. Hierdie kennis bevat sowel beskrywings van wat gebeur as verduidelikings waarom dit gebeur, wat lei tot voorspellings van wat in die toekoms moet gebeur.

Kennis wat deur die wetenskaplike metode verkry word, is betroubaar omdat dit deurlopend getoets en herproef word. Baie van die wetenskap is baie afhanklik van mekaar, wat beteken dat enige toets van enige wetenskaplike idee terselfdertyd toets. Die kennis is nie onfeilbaar nie, want wetenskaplikes aanvaar geensins dat hulle tot 'n finale, definitiewe waarheid gekom het nie. Dit is altyd moontlik om verkeerd te wees.

Die kennis wat deur die wetenskap opgedoen word, handel oor die heelal rondom ons, en dit sluit ons ook in. Daarom is wetenskap naturalisties: dit gaan oor natuurlike prosesse en natuurlike gebeure. Die wetenskap behels beide beskrywings, wat ons vertel wat gebeur het, en 'n verduideliking, wat vertel hoekom dit gebeur het. Laasgenoemde punt is belangrik omdat ons slegs kan weet hoekom daar gebeure plaasvind, wat u in die toekoms kan voorspel.

Die wetenskap kan soms ook gekenmerk word as 'n kategorie of kennismateriaal. As die term op hierdie manier gebruik word, hou die spreker gewoonlik net die fisiese wetenskappe (sterrekunde, geologie) of biologiese wetenskappe (dierkunde, plantkunde) in gedagte. Dit word soms ook 'empiriese wetenskappe' genoem, onderskei van die 'formele wetenskappe', wat wiskunde en formele logika insluit. Ons het dus mense wat praat oor 'wetenskaplike kennis' oor die planeet, oor sterre, ens.

Laastens word wetenskap dikwels gebruik om te verwys na die gemeenskap van wetenskaplikes en navorsers wat wetenskaplike werk doen. Dit is hierdie groep mense wat, deur die beoefening van wetenskap, effektief definieer wat wetenskap is en hoe wetenskap gedoen word. Wetenskapsfilosowe poog om te beskryf hoe 'n ideale wetenskaplike strewe sou lyk, maar dit is die wetenskaplikes wat bepaal wat dit regtig gaan wees. In werklikheid is wetenskap "wat wetenskaplikes en die wetenskaplike gemeenskap doen."

Dit bring ons terug na die wetenskaplike wetenskaplike metodologie die metode en praktyke wat wetenskaplikes gebruik om betroubare kennis oor die wêreld rondom ons op te doen. Die meerderwaardigheid van wetenskap bo ander pogings om kennis op te doen, lê in die metodologie. Die wetenskaplike metode, wat oor baie dekades ontwikkel is, bied ons inligting wat meer konsekwent en betroubaar is as enige ander stelsel wat die mens nog ooit probeer het om te ontwikkel, insluitend veral geloof, godsdiens en intuïsie.

Alles oor Guru Gobind Singh

Alles oor Guru Gobind Singh

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Lydia: verkoper van pers in die boek Handelinge

Handwerk vir die Imbolc Sabbat

Handwerk vir die Imbolc Sabbat